نوشته شده توسط atabak   
02 تير 1390,ساعت 13:33:07

در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد ، فرزندان مردم ستمدیده لر

مجبورند در کشور انرژی اتمی ،برای عبور از رودخانه مارون و ارتباط با دنیای خارج،

از تله کابینی دستی به نام گرگر استفاده کنند. بسیارند و کم نیستند

فرزندان لر در این مناطق به جای انگشت به گرگر جان می‌دهند!

 

روستانشینانی در همین سرزمین که نام آن ایران در حاکمیت مافیائی پاسداران و ملاهای جنایتکار است  در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد مجبورند

برای عبور از رودخانه مارون و ارتباط با دنیای خارج،

در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد مجبورند برای عبور

از رودخانه مارون و ارتباط با دنیای خارج، از تله کابینی دستی به نام گرگر

استفاده کنند کم نیستند. بسیاری از آنها به جای انگشت به گرگر جان

 می‌دهند!از تله کابینی دستی به نام گرگر استفاده کنند کم نیستند.

بسیاری از آنها به جای انگشت به گرگر جان می‌دهند!

جنبش رهائی بخش لرستان دراین مقطع ضمن تاکید بر ضروزت تشکیلات تنها و تنها میتواند دیگر همتباران را

آگاه گرداند در همه دنیا همه آن همتبارانی را که شاید نمیدانند ، ولی بدانید که صبر

مبارزان لرهم برای مقابله با این ستمگران بینهایت نیست  

 

 

 

 

 

 

 

 www.lorabad.com