چاپ
مقالات
بازدید: 1076

چند روز پيش تصويري از تلويزيون نظام جمهوری اسلامی پخش شد که از يک زن زلزله زده مناطق لر نشین  ميپرسيد

چرا کسي به ما کمک نميکند? ما که هميشه در اينگونه موارد پيشگام وپشيقدم در کمک به ديگران بوديم

 و اولين کمکها را به زلزله زدگان و يا مصيبت ديدگان ميکرديم ? چرا همه ما را فراموش کرده اند؟ راستي چرا چنين است ؟ گناه کيست؟ 

به راستي مردم زلزله زده لرستان نه محتاج ترهم هستند ونه دست نياز هيچگاه بسوي کسي دراز ميکنند . ولي اين سئوال نشانگر تبعيض و بي توجهي به مردمي است که سالهاست شايد از حقوق مسلم خود درجامعه محروم بوده تا انجا که حتي آوار شدن خانه هايشان بر سرشان و نابودي دار وندارشان هم در اين کشور آب را در دل هيچ کس تکان نميدهد . شايد هم همه منتظر اين بودند که با ويراني وتخريب چهل هزار واحد مسکوني چهل هزار نفر کشته ميشدند تا قبول کنند که حادثه اي رخ داده و عمق فاجعه چقدر است . دستگيري وکمک مردم شهرها ي منطقه از زلزله زدگان ميتواند گوشهاي از مشکلات انها را رفع کند اکنون ما در موقعيت وجاي قرار گرفته ايم که نبايد چشم اميد به ديگران داشته باشيم و خود مردم بايد همت کنند

منبع مطلب< http://webgozar.com/feedreader/redirect.aspx?url=http://loor.ir/article.aspx%3fid=1047

تاريخ بروز رساني ( 19 بهمن 1386,ساعت 16:18:37 )