چاپ
مقالات
بازدید: 812

از آنجا که نمیخواهیم و نمیتوانیم بمانند پیمان شکنان و عهد گسیختگان در تاریخ سراسر رنج و ستم مناطق لر نشین باشیم . از آنجا که میخواهیم سنگ بنای یک اتحاد مستحکم مبتنی بر اعتماد را کار بگذاریم . لذا با توجه به دریافت طرح ها،پیشنهادات  و الگوهای ابتکاری و اقتباسی از جاهای گوناگون (عزیزان متاسفانه در بعضی مواقع ذکر منبع را فراموش کرده بودند) که بدون تعارف همگی طرحها ،پیشنهادات، نشانها و رنگها برای ترسیمپرچم ، بیرق ،  سمبل ، نشان، علم وهر نامی را که میخواهید بر آن بگذارید بسیار زیبا و درخور قدردانی بیکران هستند .

حال تصمیمی را که به صورت مشورت میان یاران شما در جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 گرفته شده این است که؛ میزان این پیشنهادات و طرحها با توجه به گستردگی مناطق لر نشین از ایلام تا شهر کرد و از مسجد سلیمان تا خرم آباد و همچنین پراکندگی اجباری و اختیاری(اقتصادی و سیاسی) فرزندان دلاور لر در تمام نقاط ایران و جهان، کفایت و دلائل کافی را برای ما در تصمیم انتخاب یک و یا ترکیبی از آنها را در قالب یک طرح فراهم ننموده است. حال برای دومین بار متوالی میخواهیم

چند سوءال را با هم به مشورت بنشینیم!

حال اگر از یک فرزند تحصیل کرده و روشنفکر لر بپرسیم آیا نشان و سمبل این سرزمین کهن و تاریخی شما چیست ؟ اگر از همه ما که در این جنبش رهائی بخش آگاهانه و بر اساس نیاز ضروری و منطقی این سرفصل مهم تاریخی هستیم  ، بعد از سالهامبارزه سیاسی به همراه  سازمانهای گوناگون ایران و زندانی کشیدن در رژیمهای قبل و بعد از سال 1357 پرسیده شود نشان شما و پرچم مشخص شما در بالای اطلاعیه ها و فراخوانهایتان چیست ؟چه جوابی  منطقی  برای سوال کننده کنجکاو که شاید فرزندان ما و شما فرزندان لــر باشد،میتوانیم داشته باشیم ؟

مجددا فراخوان قبل را تکرار میکنیم تا همگی  در اولین فرصتهای ممکن و با استفاده از نیروی متخصص فرزندان لر و پرداختن به اهمیت موضوع در تمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر ، در به تحقق پیوستن  سریعتر این مهم و برای هر چه با موفقیت به پایان رساندن این امر  مبادرت کنیم و در گسترش این مسئله درتمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر تمام کوشش خود را به کار گیریم و اینبار نیز باتلاش دو چندان وبا احساس مسئولیت بیشتر نسبت به گسترش  این سئوال و رفع این نیاز مشترک کوشش کنیم.(ضمنا از اینجااز جمع هنرمندان متخصص آرشیتکت لر که از یکی از دانشگاههای کشور طرح زیبائی فرستاده بودند تقدیری شایسته داریم). این جنبش باامید و اطمینان به برحق بودن خواستها و شعارهایش که تنها ابتدائی ترین حقوق هر انسان است به میدان آمده است وحمایت بیکران فرزندان لر بزرگ و کوچک در ابتدای این قرن  پیشرفت شگفت انگیز فرهنگی وتکنولوژی  مسلما  از این حقوق و شعار اصلی این جنبش یعنی حق تعیین  .www.lorabad.comموفق باشید.سرنوشت خواهد بود

فراخوان یک درد مشترک به تمام فرزندان دلیر و آگاه لــر

میخواهیم یک پرچم ، بیرق ،  سمبل ، نشان ،علم وهر نامی را که میخواهید بر آن بگذارید داشته باشیم

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشینمان همواره با رنج و مصیبت روز افزون روبرو بوده و هست

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشینمان همواره مردمش برای روز جنگ وگوشت دم توپ حاکمان بوده وهست.

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشین همواره با وجودی که یکی از قدیمی ترین سکونت گاههای جهان به شمار میآید ، اما از فقیرترین سرزمینهای منطقه از نظر زیر ساختهای اقتصادی میباشد.

تاریخ ملت لـر از زمان پدرانشان به نام قوم کاسیت که در حدود قرن 18 پیش از میلاد که سلسله کاسیت بابل را بعد از تسخیر بابل بوجود آوردند ونزدیک به 6 قرن بر آن حکومت کرده بودند و در نهایت با اتحاد شوم میان مادها ، پارسها و آریا ها توانستند قوم کاسی ها (لرهای حاکم راشکست دهند، از آن زمان تا کنون هیچگاه دارای نشان و پرچم مشخصی نبوده است ، زیرا بعد از این مقطع تاریخی مادها و پس از آن دوره های شاهنشاهی هخامنشی ، سلوکی و اشکانی در مناطق لر نشین و تمام ایران آن زمان حاکم میشوند .

تمام آثار و نشانهای این قوم را بخاطر وحشت از قدرت گرفتن مجدد آنان  نابود کردند و ادامه این دشمنی همواره در طول تاریخ مکررا تکرار گردیده است و میگردد. چند سوءال را با هم به مشورت مینشینیم :

حال اگر از یک فرزند تحصیل کرده و روشنفکر لر بپرسیم آیا نشان و سمبل این سرزمین کهن و تاریخی شما چیست ؟ اگر از همه ما که در این جنبش  آگاهانه و بر اسس نیاز ضروری و منطقی این سرفصل مهم تاریخی هستیم  ، بعد از سالهامبارزه سیاسی به همراه  سازمانهای گوناگون ایران و زندانی کشیدن در رژیمهای قبل و بعد از سال 1357 پرسیده شود نشان شما و پرچم مشخص شما در بالای اطلاعیه ها و فراخوانهایتان چیست ؟چه جوابی  منطقی  برای سوال کننده کنجکاو که شاید فرزندان ما و شما فرزندان لــر باشدمیتوانیم داشته باشیم ؟

در تمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر که تا کنون دیده ایم آیا هیچگاه به غیر از کوههای سرسبز و چهره های زیبا و ستم کشیده مناطق مختلف لــر نشین ، چرا نشان مشخص و مشترک قابل تاکیدی به عنوان یک عامل وحدت گونه که حداقل بتوان سنگری در مقابل دشمنان جاه طلبان باشد وجود ندارد؟!  و این نیست مگر کوتاهی ما و پدران ما که همواره سنگهای بزرگ خارج از توانمان مانند آزادی کل بشریت ویا کل ملل تحت  ایران  را برداشته ایم در حالی که خانه ما از هر خانه دیگر خرابتر و نیازمند تر به کمک است  ! 

این درد مشترک و مهم را ما چون نتوانستیم دیکتاتور مآبانه و قیم گونه به مانند شاه و ولی فقیه برای همه تصمیم بگیریم ، آمده ایم مسئله پرچم ، بیرق ، علم ، سمبل ، نشان وهر نامی را که میخواهید بر آن بگذارید را به صورت گرفتن طرح و پیشنهاد ابتدا تهیه کرده و سپس به صورت مشورتی و در پایان با  رای گیری در میان یاران جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 نسبت به این انتخاب مهم و بسیار بااهمیت رادر این مقطع حساس و سرنوشت ساز که از هر زمان دیگر اتحادی پولادین وسرنوشت ساز را میطلبد به پایان برسانیم .

امیدواریم در اولین فرصتهای ممکن و با استفاده از نیروی متخصص فرزندان لر و پرداختن به اهمیت موضوع در تمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر ، در به تحقق پیوستن  سریعتر این مهم و برای هر چه با موفقیت به پایان رساندن این امر مهم مبادرت کنیم و در گسترش این مسئله درتمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر تمام کوشش خود را به کار گیریم

 ارسال تمام نظر و پیشنهادات خود فقط به آدرس تماس در سایت  www.lrestan11.com   

 یاران شما فرزندان دلیر وآگاه  لـر در جنبش رهائی بخش لرستان 7+4