چاپ
اخبار
بازدید: 2914

 كتك خوردن دانش آموز دبستاني بخاطر گفتن مر بر خميني

از مدير مدرسه ,اين خبر نيست بلكه نوید یک بيداري است!!

بر اساس شاهدان عینی در این جلسه تشویق تماشاچیان 

بقدری پر هیجان بود که باورش برای همه مشکل بود 

صبح روز 17 بهمن ماه يک کودک 9 ساله دبستاني به علت يک اشتباه لفظي به شدت از مدير خود کتک خورد

در دبستان شريعتي شهرکرد از مدتي پيش کودکان به اجبار برنامه هايي مانند تاتر و سرود را تمرين کرده بودند تا در دهه به اصطلاح فجر آنها را اجرا کنند

صبح روز سه شنبه 17 بهمن در حضور تعدادي مهمان و والدين ، اين کودکان برنامه اجرا ميکردند که کودکي به علت دست پاچگي به جاي مرگ بر شاه چند بار مرگ بر خميني گفت. اين گفته کودک ناخودآگاه با خنده و تشويق حضار مواجه شد که ناگهان مدير عصباني وارد صحنه شد و در حضور صدها تن چند سيلي و لگد محکم به کودک زد.

در همين حين والدين خشمگين به سمت مدير که خدابنده نام دارد حمله ور شدند و يک نفر تلافي کتکهاي کودک را درآورد

ارسالی یاران جنبش رهائی بخش لرستان از شهر کرد www.lorabad.com.