چاپ
اخبار
بازدید: 2594
نوشته شده توسط Administrator   
11 مهر 1387,ساعت 11:48:15

بیماری احمدی نژاد بهمراه خبرهای دیگرتشخیص داده شد:

یبوست در پندار
اسهال در گفتار

شنیدیم که در یکی از شهر های ایران گروهی مسلح به یکی از شعبه های بانک ملی حمله می کنند و با ایجاد رعب و وحشت توبره و یا گونی خود را به جوانی که جزو مشتریان بانک بوده می دهند تا او پول های صندوق و پیشخان ها را برای آنها جمع کند. جوان چنین می کند و گونی پر شده از پول را تحویل آنها می دهد آنها هم می گیرند و می روند. لحظه ای بعد افراد انتظامی و اطلاعات امنیتی سر می رسند و شعبه بانک ملی را محاصره و همه را زیر سین و جیم می گیرند و پس از پرس و جو از رییس و کارکنان بانک جوان بخت برگشته را دستگیر و با خود می برند و پس از چندی او را بجرم همکاری با دزدان مسلح به تعدام محکوم و به دار می آویزند
وقتی اینرا می شنوی خاه نا خاه بفکر میفتی که در فردای ایران ما چه بر سر این جوانان و مردمی که پا منبری حکومت غارتگر و  جناینکار مافیایی در ایران را می کنند خواهد آمد؟
به خبرهای زیر توجه کنید و ببینید چگونه مخالفین راستین  رژیم ننگین جمهوری اسلامی چه درون مرزها و چه در برون مرزهای ایران به بازی گرفته شده اند !!! از یک سو دارو دسته دلالهای رژیم هوشنگ امیر احمدی و تریتای پارسی  با دولتمردان امریکا و ایران با پولهای ملت ایران و حمایت فرصت طلبان  بالاخره  کنار می آیند و دفتر منافع امریکا در ایران را مجوزش را دریافت میکنند !!! از سوی دیگری دولت امریکا " جرج بوش " با ایران معاملات  کلانی را دارد و به ایران   گندم و ووووو  میفروشند ! و در خبر دیگری صحبت از پنتاگون است که میگوید جمهوری اسلامی بزرگترین تهدید است برای آرامش خاورمیانه و در خبرها میبنیم و میخوانیم و میشنویم که جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریست مینامند !!!! آیا میتوانیم این مسائل را کنار هم قرار دهیم و تصویری از این موزائیک نا مناسب و زشت و بدرنگی ، که تنها برای منافع دولتمردان و تعدادی از مزدوران هر دو دولت ایران و امریکا میباشد و علیه ملت دربند ایران است چیزی به جز فقر و فحشا و اعتیاد به همراهش برای مردم ایران هست ؟
چگونه است دولت امریکا سپاه پاسداران جنایتکار را در لیست تروریستی قرار میدهد و ادعا دارد جمهوری ننگین اسلامی  به تروریست هائی همچون القاعده و دیگر گروهای تروریستی کمک مالی و پخش اسلحه میکند ولی اجازه بازکردن دفتر منافع در ایران را صادر میکند ؟ و یا سید علی خامنه ای میگوید بین ایران و امریکا هیچ رابطه و آشتی پذیری نیست ؟
 آیا تصور نمیکنید این یک خیمه شب بازی بیش نیست ؟ پس ما ملت و اراده ما در کجا قرار دارد ؟ آیا شعار وخود شیفتگی در 30 سال بس نیست ؟ آیا تنها با شعارهای بی محتوای " ماملت میتوانیم خودمان تصمیم برای رهائی بگیریم " باید به مرحله اجرا قرار گیرد و وارد عمل شد ؟
 پیروزباد مبارزین راستین ، شرم و ننگ بر جمهوری اسلامی و همدلان و یارانش
www.lorabad.com