“متولدین دهه  ۶٠”

مسعود نیلی  مشاور اقتصادی حسن روحانی برای توجیه کارنامه منفی و سیاه دو ساله شدن دولت یازده پای متولدین دهه  ۶٠را با طرح این سوال “متولدین دهه  ۶٠” به کجا رفتند  پیش کشیده. نیلی دزدی و کارنامه سرتا پا سیاه دولتهای نهم و دهم  را برملا کرده به درآمد ارزی ٩۵٠ میلیارد دلاری دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: “با این درآمد می‌شد برای اینهایی که دهه ۶٠ متولد شده بودند زندگی بهتری ساخت اما از میان آنها یک عده مایوس‌شدگان بودند که اصلا وارد بازار کار نشده و افسرده شدند و نابسامانی اجتماعی مثل اعتیاد به دنبال‌شان آمد و یک تعداد کثیری با توسعه آموزش عالی دانشجو شدند”.

نیلی در اطاق فکری حسن روحانی برای “معماری” بزرگترین معضل اجتماعی ـ طبقاتی جامعه ایران یعنی بیکاری و بیکارسازی، اعتیاد، افسردگی و شرایط نابسامان اقتصادی، گفتمان “متولدین دهه  ۶٠” را مطرح کرده.

زندگی میلیون ها جوان(دختر و پسر) متولد دهه شصت در دوران کودکی با جنگ خونین ایران و عراق شروع و سپس با سونامی بیکاری و اعتیاد و افسردگی  در سن سی و پنچ سالگی به یکی از پیچیده ترین معضل جامعه تبدیل شده.

نیلی در ارتباط  با افزایش تعداد تحصیل کردگان دانشگاه ها میگوید:«تعداد دانشجو به نسبت ١٠٠ هزار نفر جمعیت کشور حتی از کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه البته به غیر از امریکا بیشتر است هم ‌اکنون سه میلیون و ۵٠٠ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد.

نظام جمهوری اسلامی با معضل جدی بیکاری درگیر است. نیلی میگوید: “امروز با انبوهی از جوانان دهه ۶٠ به اضافه آنهایی که بعدا به جمعیت کشور اضافه شدند، مواجهیم که نگران تامین شغل برای آنها هستیم چراکه در غیر این صورت معضل اقتصادی می‌تواند به مساله اجتماعی و… تبدیل شود بنابراین اشتغال به عنوان نگرانی اصلی ما مطرح است. او به پنج میلیون دختر مجرد ازدواج نکرده اشاره کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم به داستان پدیده ۵ میلیون دختر بازمانده از ازدواج جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶٠ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم”.  وی ادامه داد: از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ٨٠ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند. نیلی با بیان اینکه این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان کشور بود به طوری که برنامه سوم توسعه برای آماده کردن شرایط ایجاد شغل برای جوانان تدوین شد، تصریح کرد: برای تحقق این امر نخستین مساله منابع بود و اینکه چطور می‌توان برای این جمعیت کثیر منابعی فراهم و شغل ایجاد کرد؟ وی اضافه کرد: به یک‌باره در سال‌های نیمه دوم دهه ٨٠ اقتصاد کشور همراه با اقتصاد دیگر صادرکنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت عاید کشور شد. نیلی خاطرنشان کرد: سال ١٣٧٧ حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه نفت با قیمت ١٠۴ دلار صادر می‌شد و کمترین رکود قیمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه ۵٠ بود، اما در سال ١٣٨۴ به یک‌باره رکورد درآمد ٧٠ میلیارد دلاری ثبت شد و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت نصیب کشور شد و همین روند درآمدهای ارزی کشور تا سال ١٣٩٠ ادامه داشت که درآمد حاصل از فروش نفت به ١۵٣ میلیارد دلار رسید. او سپس چنین نتیجه گرفت که با درآمد دولت وقت می‌شد برای متولدین دهه ۶٠ زندگی، شغل و مسکن مهیا کرد و باید توجه داشت ما در این سال‌ها هم به لحاظ جمعیت جوان کشور و هم به لحاظ منابع در دوره استثنایی به سر می‌بردیم و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مجددا چه زمانی به این منابع دست خواهیم یافت که بتوان کار کرد. او گفت: ٢٠ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر شاغل موجود در کشور در سال ١٣٨۴ در سال ١٣٩١ ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال کشور بود”.

نکته علنی و آشکار در گفته های نیلی سونامی بیکاری جوانان است. بیکاری جوانان و مسدود شدن فرصت های شغلی در نظام جمهوری اسلامی زائده عوامل متعددی است. نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، اتخاذ سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.

دولت یازدهم دولت یک درصدی های طبقه حاکم و بورژواها است. ثروت میلیاردی در دست آنها قرار دارد. رفاه و امنیت و زندگی لوکس با بالاترین امکانات تفریحی اینها حاصل استثمار وحشیانه و تحمیل زندگی زیر خط فقر(سه و نیم میلیون تومانی) است.

روحانی و اطاق های فکری او را باید با جنبش توده ای علیه بیکاری بلرزه درآورد. سازماندهی جنبش توده ای علیه بیکاری با شرکت فعال “متولدین دهه  ۶٠” که نیروی میلیونی سونامی بیکار در ایران تحت حاکمیت رژیم سرمایه اسلامی هستند دیر یا زود به خیابان خواهد آمد. تغییر شرایط کنونی و دفاع از منزلت  جامعه در دست توانا و آرمانخواه  “متولدین دهه  ۶٠” است.

“متولدین دهه  ۶٠” خاطرات شیرینی از علائدین،سفید برفی،زیبای خفته،١٠١ سگ خالدار،،پری دریایی، قایم‌موشک بازی، روزنامه دیواری،  مداد تراش های آینه ای، هیجان در زدن ترقه، وروجک و عصر جمعه،  تیله بازی، مدادهای رنگی،  اشی مشی، دارند.

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت www.lorabad.com