چاپ
اخبار
بازدید: 1050

ما فرزندان لر کجای این معادله سیاسی نظامی ویرانگر ایسناده ایم ؟

اگر بین ایران و عربستان جنگی درگیرد، احتمال اینکه نظام مافیایی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی  به چند دلیل که مهمترین ان در زیر میابد  ضربه مهلکی ببیند که به مراتب بیشتر از نظام پادشاهی عربستان است. دلایل آن؛ 

1-عوامل خارجی از نظام عربستان حمایت میکنند ولی از نظام ایران حمایت نمیکنند،

2-نسل جدید ایران همان نسل اوایل انقلاب و شیفته از خود گذشتگی در جنگ نیست که راضی به ادامه قدرت یک عده عمامه به سر بعد از سالها تجربه حکومت اسلامی در ایران باشد،

3-جغرافیای ایران با زبانها و ملتهای مختلف  از لر تا عرب و از کرد تا بلوچ و آذری و نابرابری ها یی که در طول تاریخ دیده است دچار چند پاره گی اجباری بطور قطع میشود.

چند مسئله. تضاد منافع بین ایران و عربستان تاریخ طولانی دارد و قطعا نمیتواند به راحتی و به ساده گی قابل حل باشد، دلایل آن هم متفاوت است؛

مثلا دلایل داخلی چون وجود یک دشمن برای بالاخص نظام مافیایی ایران  ضروری است تا با رجوع به وجود یک دشمن خارجی، اعمال سرکوب گرایانه داخلی را بتواند توجیه کند.

یا دلایل خارجی، چون بسیاری از کشورهای خارجی بر اثر تضاد منافع در خاورمیانه اسلحه میفروشند و قرار دادهای مختلف اقتصادی بسته میشود. مسئله دیگر؛ حتی اگر تمایل برای مذاکرات سیاسی هم از جانب ایران و هم عربستان باشد، ساختار نظام سیاسی ایران عملا کار مذاکرات سیاسی را بسیار مشکل میکند. در عربستان یک حکومت پادشاهی با یک پادشاه طرف مذاکره است، ولی در ایران از یک طرف رئیس جمهور و وزیر خارجه طرف مذاکره اند که قدرتی هم ندارند، و از طرف دیگر ولی فقیه با اختیارات کامل که معتقد است انقلابی است نه سیاستمدار! ساختار نظام مافیایی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران در عمل مشکلات داخلی و خارجی را به بن بست میکشانند.

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر برای درج در سایت جنبش رهایی بخش لر