چاپ
اخبار
بازدید: 1055

اگر امروز او را یاری نکنید ، فردا نوبت شماست ، شک نکنید 
40 هزار کارگری که طوماری را امضا کردید، کجایید ؟ !!!!
یادتان هست ؟ سه نفر هماهنگ کننده انتخاب کردید !
جمهوری اسلامی قصد دارد که یکی ازآنها را بکشد ! 
جرم ! جعفر عظیم زاده پیگیری خواسته های شما ست ! ! ! 
چرا به یاری او نمی شتابید ؟ ! 

اگر امروز او را یاری نکنید ، فردا نوبت شماست ، شک نکنید .
به گروه های مختلف تقسیم شده و در مقابل بیت رهبری ! ، مجلس ، بیمارستانی که
جعفر عظیم زاده در آن بستری می باشد و یا هرجایی دیگر که اورا منتقل کردند مانند
زندان اوین و یا ... تجمع کنید و از جعفر حمایت کنید تا خواسته اش که خواسته ی همه
شما کارگران و معلمان و همه ی اصناف ایران می باشد محقق شود .
محل تجمع را تا آزادی جعفر عظیم زاده ترک نکنید .
از ساعت 20:30 یکشنبه 6 تیر ماه 1395 با اراده ای محکم و با آمادگی برای مقابله
با تعرض لباس شخصی ها و نیروهای سرکوب گر ، در سه مکانی که نام برده شدند 
تجمع کرده و خواهان آزادی جعفر عظیم زاده نماینده منتخب خود شوید . 
اگر همه ی امضا کنندگان برای رسیدن به خواسته شان حضور پیدا کنند ، در هر مکان 
بیش از ده هزار نفر تجمع خواهند کرد و بدون شک جعفر آزاد خواهد شد .
البته امیدواریم که در وقت باقیمانده با دیگر همکاران و صنوف صحبت شده و آنها نیز به
این تجمع بپیوندند ، از جمله معلمان که در فصل تعطیلات مدارس است و فرصت کافی 
برای حضور دارند . 
1 - بیت رهبری ! میدان پاستور تا امتداد میدان انقلاب
2 - بیمارستان سینا 
3 - مجلس شورا ! میدان بهارستان

از همه ی آزادی خواهان انتظار داریم در پخش و انتشار این اطلاعیه ما را یاری نمایند

برای یاد آوری اقدامات انجام شده در چند سال گذشته پس از امضای طومار توسط شما 

WWW.lorabad.com