چاپ
اخبار
بازدید: 1022

 

خبر هرچقد قدیمی باشد اما تذکر اینگونه مطالب سبب جلوگیری از تکرار این مکررات تا قبل از توقف بیرحرمتی ها ........  بقول ما لرها ، انداختن سنگ برای بستن دهان سگ به هنگام پارس بیهنگام است . 

مهمان یکی از برنامه های صدا و سیمای فارس , بین صحبت هاش به غارتگری لرهای بختیاری اشاره میکنه ! بعد که با دستپاچگی مجری برنامه روبرو میشه , میگه ببخشید منظورم لرهای ممسنی بوده ! مجری دستپاچه تر میشه !مهمان شکر خورده , میگه معذرت می خواهم منظورم لرهای بویراحمد بوده !!

خوب بالاخره لر لره ! و چه بختیاری چه ممسنی چه لک چه بویراحمد اینها غارتگرند ! مگر نه اینکه این لرها , هفتاد هشتاد سال است که نفت فارس ها را غارت می کنند و از این نفت سهمی به خود فارس ها نمیرسه ؟ مگر نه اینکه این لرها , دارند آب دز و کارون و زاینده رود را از مناطق فارس نشین چپاول می کنند و میدزدند و می برند به لرستان خودشون و مناطق فارس نشین را تبدیل به کویر کردند ! مگر نه اینکه این لرها همه وزارت ها و مناصب کشوری و لشکری و اقتصادی و سیاسی و و مهم مملکت را از چنگ فارس و دیگر اقوام چپو کرده , دزدیده و در ید اختیار خودشون دارند !!

یادم هست که در جوانی عشق و اشتیاق به کتاب و تالیفات مورخ و نویسنده خوش قریحه کرمانی , باستانی پاریزی , مرا کتابخوان و مشوق به کتابخوانی کرد .همه کتب این استاد را خوندم و از بر بودم !! حیران و شیفته اش بودم و البته دلخور ازش که چرا در کتاب هاش از اقوام غیر فارس , همچون ترک و بلوچ و کرد و بخصوص لر مخصوصا ما لرهای بختیاری با صفت نژادپرستانه و غارتگر یاد کرده بود ! 
سالها بعد وقتی که دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی قبول شدم و دانستم که دپارتمان تاریخ درست جنب دپارتمان باستابننشناسی است و استاد باستانی پاریزی آنجا تدریس می کند , بی فوت وقت سر کلاس اش رفتم . استاد سخت پیر بود و کلاس درس اش برعکس کتاب هایش, چنگی بدل نمی زد ! وقتی که کلاس تمام شد در قفای استادرفتم و از ارادت سالیان سال خودم به ایشان و نوشتجات شان گفتم و آخرسر عقده دل گشادم و گله کردم که شما نوشته اید که : مشروطه بختیاری گیر شد ! یعنی بختیاری ها , به اسم مشروطه مملکت را و منجمله کرمان را چپو کردند ! شما نوشته اید که خوانین لر بختیاری , که حاکمان کرمان بودند کلاه نمدی خود جلوی رعا یا ی فارس می گرفتند و می گفتند : پرس پیل کو ( پره پولش کن )!

یا اینکه در وصف غارتگری ترکان از کتاب تاریخ کرمان در عهد سلاجقه شاهد آورده اید که چون فصل درو غلات زارع تاجیک (فارس ) کرمانی فرا میرسید و موسم مالیات , از بن هر خوشه گندم سواره ای ترکمن و از بغل هر ساقه جو پیاده ای ترک , برای استاندن باج و خرج , بر سر کرمان خراب می شد !

شما چطور این همه بیعدالتی و ظلم و جور چندصدسال پیش را می بینید اما سرقت و چپاول نفت لرها ی محروم را که خرج آبادانی کرمان شما و همتباران فارس تان در یزد و تهران و مشهد و اصفهان شده نمی بینید ؟ شما گفته اید که بعد مشروطیت لرهای بختیاری همه مناصب دولتی را در ایالات ایران غصب کردند , الان چطور است که همه فارس های کرمانی و اصفهانی ایزدی و مشهدی و ..همه مناصب لشکری و کشوروی و سیاسی و اقتصادی را در اختیار خود دارند و لر و بلوچ و کرد و عرب و ترک و ..غیره در حاشیه اند , شما به عنوان یک نخبه فارس ,چطور است که این غارت و بی عدالتی این هفتادهشتادساله ملی پهلوی و حکومت اسلامی را که همتباران فارس شما بر اریکه قدرت سوارند را ندیده اید و انتقادی نکرده اید ! 
استاد با لودگی و خوشمزگی و مسخرگی ( که از ویژگی های نخبگان فارس است ) گفت : من مورخ هستم کمتر به تاریخ معاصر علاقه مندم !

نقل است که ملا نصیرالدین به دروغ ادعای ستاره شناسی و رمالی کرد ! کسی پرسیدش که : بگو در مشت من چه چیزی پنهان است اگر جواب راست دادی زردالویی را که در مشت پنهان کرده ام به تو جایزه می دهم ؟ ملا گفت : احمق چه بدانم ! من ستاره شناسم !از آسمان ها باخبرم , از روی زمین بی خبرم !

اعتراض لرهای ممسنی علیه صدا و سیمای فارس

ارسالی یاران جنش رهایی بخش لر برای درج در سایت جنبش رهایی بخش لر 

www.lorabad.com