چاپ
اخبار
بازدید: 747

از تاریخ راه اندازی سایت بالاترین تا امروز (۵ خرداد ۱۳۹۰) ۵۳۲۰ موضوع داغ روز مطرح شده است. نمودار زیر درصد موضوع های داغ روز در بخش های مختلف (سیاست،اجتماعی،هنر،ورزش،اقتصاد،دانش،سرگرمی) همراه با تعداد موضوع آن را نشان میدهد.

 ۵۲/۹ همانطور که در نمودار بالا ملاحظه میفرمایید موضوع های داغ روز سیاسی بوده است (۲۸۱۶ موضوع) و پس از آن ۲۷/۱ درصد موضوع داغ روز اجتماعی بوده است. ولی نکته قابل تامل اینکه فقط ۲/۹ درصد (۱۵۴ تا) موضوع های داغ بحث علمی(دانش) بوده است.
آیا با اینهمه موضوع داغ سیاست، جامعه مجازی ایرانیان وضع بهتری در سیاست (علم مملکت داری) دارد؟ آیا وضع بهتری در موضوع اجتماعی دارد؟ چرا دانش موضوع داغ جامعه مجازی ایرانیان نیست؟ چرا حدود ۵۳ درصد موضوع سیاسی است و حدود ۶ درصد فرهنگ و هنر؟ شبیه بحث های مهمانی های ما ایرانیان نیست؟ که همه اش بحث سیاسی است و از علم و هنر زیاد بحثی نمیشود؟
شما هم میتوانید از این آمار نتیجه گیرهای دیگر داشته باشید یا از این آمار برای تغییر (احتمالا بهبود) وضع موجود تلاش کنیدوووووو

گر در خانه کس است یک حرف بس است .

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر 

جهت درح در سایت www.lorabad.com