چاپ
بیانیەها
بازدید: 2202
نوشته شده توسط atabak   
05 اسفند 1389,ساعت 23:21:32

 جنبش رهایی بخش لرستان تنها نقش

فرستنده این رادیو را دارد و همواره

بر احقاق حقوق مردم تحت ستم ایران مانند تمام

فرزندان لر در سرزمینهای لر نشین تاکید دارد 

Persian                           ما پیروریم چون حق با ماست

 

Office Tel: 818.501.9090
Studio Tel: 818.981.1200

Simayazad تلویزیون آزادی و رهایی را اینجا ببینید

تاريخ بروز رساني ( 19 اسفند 1389,ساعت 03:13:43 )