چاپ
بیانیەها
بازدید: 2159
نوشته شده توسط atabak   
26 تير 1390,ساعت 15:57:51

 نگرانی خانواده های فرزندان لر که دربندنظام کثیف پاسدارانند

26تير.درگيری خونين در بند 3 زندان گوهردشت کرج منجر به

مرگ 1 زندانی وزخمی شدن تعدادی ديگر شد 

اين درگيری خونين که برای مدتی ادامه داشت اما پاسداربندها

و گارد زندان از دخالت در آن خوداری کردند و پس از پايان

درگيری زندانی کشته شده و زخمی شدگان توسط

خود زندانيان به بهداری زندان منتقل شدند.
درگيريهای خونين توسط باندهای مافيايی زندان که در پخش مواد مخدر

و سرکوب زندانيان معترض به شرايط غير انسانی زندان روی می دهد

آنها بدستور محمد مردانی رئيس زندان ،خادم معاون زندان

،فرجی نژاد رئيس اطلاعات زندان و رئيس بندها اقدام به

درگيری با زندانيان و حذف آنها می نمايند.

 

بنابه گزارشات رسيده از طرف خانواده های نگران  فرزندان لر زندانی  در زندانهای ایران در طی يک درگيری خونين در بند 3 زندان گوهردشت کرج منجر به مرگ يک زندانی و تعدادی ديگر زخمی شدند.

جمعه شب 24 تيرماه حدودا حوالی ساعت 24:00 يک درگيری خونين در بند 3 زندان گوهردشت معروف به بند کارگری روی داد که در جريان اين در گيری خونين يکی از زندانيان به قتل رسيد و تعدادی ديگر زخمی شدند. زندانی که در اين درگيری خونين جانباخت علی (مصطفی) اقدمی نام داشت و اخيرا از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت کرج منتقل شده بود. وضعيت تعدادی از زخمی شدگان وخيم می باشد که گفته می شود به يکی از بيمارستانهای خارج از زندان منتقل شده اند.

اين درگيری خونين که برای مدتی ادامه داشت اما پاسداربندها و گارد زندان از دخالت در آن خوداری کردند و پس از پايان درگيری زندانی کشته شده و زخمی شدگان توسط خود زندانيان به بهداری زندان منتقل شدند.

درگيريهای خونين توسط باندهای مافيايی زندان که در پخش مواد مخدر و سرکوب زندانيان معترض به شرايط غير انسانی زندان روی می دهد آنها بدستور محمد مردانی رئيس زندان ،خادم معاون زندان ،فرجی نژاد رئيس اطلاعات زندان و رئيس بندها اقدام به درگيری با زندانيان و حذف آنها می نمايند.

در هفته های اخير درگيريهای خونين شدت بيشتری به خود گرفته است که هر بار منجر به مرگ ،نقص عضو،از کارافتادگی تعدادی از زندانيان شده است.تمام دلايل و شواهد حاکی از آن است که اين درگيريها با چراغ سبز و خواست مسئولين زندان صورت می گيرد آنها همچنين هيچ اقدامی هنگام روی دادن درگيريها خونين انجام نمی دهند و حتی هنگام درگيری پاسداربنده ها را از بند خارج می کنند تا درگيری به نحو مطلوب باندهای مافيايی و دستور دهندگان آنها پيش رود.

جنبش رهائ یخش لرستان ، ايجاد درگيريهای خونين در زندان گوهردشت کرج بدستور مردانی رئيس زندان،خادم معاون وی و فرجی نژاد رئيس اطلاعات زندان که تا به حال منجر به مرگ ده ها زندانی شده است را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر خواهان اعزام گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران برای تحقيق و تهيۀ گزارشی از جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتنم تصميمات لازم می باشد.

جنبش رهائی بخش لرستان

26 تير 1390 برابر با 17 ژولای 2011

گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:

کميساريای عالی حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

تاريخ بروز رساني ( 27 تير 1390,ساعت 08:02:38 )