آذر 1390,ساعت 15:12:56

تفکرات بخشی از نیروهای کمونیستتا به آنجا است،

 که تمامی افراد، گروه ها و احزاب غیر مارکسیستی، اعم ازملی،

 آزادیخواه و دموکراتیک را، به لحاظ سیاسی درتمامی مراحل مبارزه،

بدون در نظر گرفتن تحلیل مشخص از شرایطمشخص، در جبهه

راست و در واقع  دربرابرمنافع توده های مردم طبقه بندی میکنند.

 اینگونه پیش داوریهای کلیشه ای و مکانیکی،بدون درنظر گرفتن

 شرایط  و ویژگیهای خاص حاکم برجامعه ایران، موقعیت طبقات و

 اقشار موجود در اجتماع و چگونگیجبهه بندی آنها نسبت به تضاد اصلی،

 به زبان دیگربدونشناخت صحیح ازپدیده ها وروابط مابین آنها و

 همچنین سطح و مرحله مبارزاتطبقاتی،غیر منطقی و غیرعلمیبوده

 و با روح تئوری انقلابی، کههرپدیده را صرفا درظرفزمانی ومکانی

 مشخص خود تحلیل میکند، درتضادی آشکاراست. برای این

 چنین نیروهای چپزده ای، هیچ چیز ثابت و مقدسی به جز نظرات

 و تحلیلهای انحصار طلبانه خودشان وجود ندارد

.

بررسی وضعیت جنبش مدنی و ضد دیکتاتوری توده های مردم ایران در همین دوران اخیر، ما را درشناختی واقع بینانه از یکی از اصلی ترین نقیصه ها و معضلات این مبارزات، یعنی عدم وجود احساسی مشترک در مبارزه ای مشترک، یاری میرساند. درذیل تنها به ذکر چند نمونه از جنایات رژیم  و نحوه برخورد غیرهمگرای نیروهای مردمی اشاره می نماییم. توده های مردم در تهران و در بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک ایران از روز۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ و در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولایت مطلقه فقیه، جنبشی آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری را آغاز میکنند، درخیابانها شهید میدهند، زندانها را پر میکنند، بسیاری از فعالیناینجنبش مدنی مورد شکنجه و تجاوز قرارمیگیرند، اعدام میشوند و پته ژست های دموکراسی طلبانه نماینده خدا بر زمین و تئوری اصلاح پذیری دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه را در ایران و جهان به آب میدهند، اما بسیاری از نیروهای مردمی از جمله ملل ایرانی از کرد، ترک، بلوچ، عرب و... آن را قیامی غیرخودی قلمداد کرده و به هر دلیل از همکاری موثر با آن خود داری میکنند.   در روزهای ۶و۷مرداد ۱۳۸۸ و در روز ۱۹ فروردین۱۳۹۰ پلیس و ارتش عراق با انواع سلاح های سبک و سنگین به شهر اشرف محل اقامت و استقامت جمعی از پاکبازترین جوانان ایرانی حمله کرده، صدها تن را زخمی و دهها تن را به طرز فجیعی جلو لنز دوربینها شهید میکنند، تمامی نهاد ها، سازمان های و شخصیت های انساندوست و حقوق بشری در سراسر جهان این وحشیگری علنی علیه افراد بی سلاح را شدیدا محکوم و تلاش میکنند تا با خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا که صرفا به جهت مماشات با رژیم استبدادی ایران صورت پذیرفته است، بهانه جنایتی جدید را از دست مالکی و سایر مزدوران ولایت مطلقه فقیه درعراق بگیرند. جمعی از متولیان ولایتمدار و شیفته دوران طلایی امام راحل، از اصلاح طلبان حکومتی منتسب به جنبش سبز و جمعی از منادیانحقوق بشری!!! و رسانه های آنها با زیر پا گذاشتن تمامی پرنسیپهای سیاسی و حقوقیو با نامه پراکنی و مقاله نویسی، از دولت امریکا عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا را خواسته و درواقع فرمان قتل وعام اعضاء مجاهدین ساکن درشهر اشرف را صادر میکنند. در روز ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ مردم غیور کردستان به دعوت احزاب، سازمانها و گروه های کردی و حمایت سایر نیروهای مترقی، دراعتراض به اعدام جنایت کارانه پنج ستاره همیشه فروزان آسمان ایران، مبارزان شهید شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی درتاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، دست به یک اعتصاب همگانی زده و حماسه می آفرینند. دلیران خطه کردستان با این حرکت همآهنگ و فراگیر، شعور سیاسی خود را به نمایش گذاشته و نشان می دهند که مبارزه با ارتجاع حاکم، تنها از طریق اتحاد و هماهنگی نیروهای مردمی و پیشاهنگان آنها امکان پذیر میباشد. تلاش فعالین کرد درایجاد چنین حرکت گسترده و موفقی متاسفانه دراستان کردستان محدود می ماند و دیگر ملل ایرانی بدون حمایتی فعال، به تماشای اندوه توده های کرد می نشینند.  رژیم خود کامه و ضد بشری حاکم بر کشورمان ایران، ماه هاست که به بهانه های واهی و در واقع به واسطه نسق گیریاز مردم ومبارزان کرد، روستاهای مرزی در کردستان عراق را توپ و موشک باران میکند و بسیاری از زحمتکشان روستاهای کردستان را آواره نموده است. اخیرا نیز در پرتو سکوت مجامع بین المللیبه لشکر کشی آشکار روی آورده است.عدم برخورد فعال دولت عراق نیز رژیم ضد بشری را در تجاوزش جری تر کردهاست. بسیاری از فعالین کرد با درک این واقعیت، که این درد مشترک بی رزم مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمیشود دست یاری به سوی ملل ایرانی و نیروهای آزادیخواه و ضد دیکتاتوری دراز نموده اند. تنها ماندنکردهای غیور در جنگینابرابرو قصورسایر نیروهای مردمی در همیاری موثر با آنها به هردلیلی، قطعا رژیم قرون وسطایی را در گسترش سرکوب و جنایت در کردستان و در سایر نقاط کشوریاری میرساند.  سوء مدیریت و سیاست های غلط رژیم استبداد در ایران تنها شامل حیطه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نبوده بلکه حتی در حیطه محیط زیست و منابع طبیعی نیز فجایع جبران ناپذیری را به بار آورده و می آورد. فاجعه زیست محیطی در دریاچه ارومیه ناشی از بی کفایتی مدیران ارشد رژیمی است که به غیر از صدور بنیادگرای مذهبی و قتل و غارت در ایران و سایر نقاط جهان هیچ دغدغه ای ندارند. مردم غیور و مبارز آذربایجان شرقی و غربی درهفته های اخیر به پا خواستند و به حق فریادشان را بر سر رژیمی کشیدند که عامل تمامی نابسامانیهای مردم ایران پس ازانقلاب ۱۳۵۷ میباشد. باید در نظر داشت که نابودی دریاچه ارومیه یک معضل محلی نبوده و تنها مشگل مردم محلی آن منطقه نیست. تمامی ملل ایرانی بایستی در حمایت از مردم غیور آذری به پا خیزند و نگذارند رژیم بار دیگر از تفرقه موجود بین ملل ایرانی به نفع بقای ننگین خود و سرکوب مردم به پا خواسته آذربایجانسود ببرد. کم کاری سایر ملل ایرانی وسایر نیروهای مردمی میتواند صدمات جبران ناپذیری را به وحدت مبارزاتی ملل ایرانی در مسیر سرنگونی رژیم استبدادی وارد آورد. یکه تازیهای دیگررژیم جنایت کار در سرکوب توده های مردم در سیستان و بلوچستان، خوزستان و سایر ملل ایرانی، سرکوب اهل سنت،مسیحیان، دراویش، بهاییان وسایرادیان و مذاهب،زیر پا نهادن و دهن کجی به حقوق مسلم زنان، کودکان، کارگران، دهقانان، دانشجویان،بازاریان، معلمان، کارمندان و سایر اقشار جامعه، نمونه های دیگری از وحشیگریهایرژیم قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه میباشند،که در تمامی ۳۳ سال حکومت انحصار طلبان مرتجع،هر روزشاهد آن هستیم. جنایات رژیم استبداد بی هیچ تردیدی، بواسطه عدم هماهنگی مبارزاتینیروهای مردمی، با هزینهای به مراتب کمتر صورت میپذیرد. نگارندگان براین باورند که تنها هماهنگی مبارزاتی از طریق یک جبهه فراگیر ملی (تکرار میکنیم ایجاد یک جبهه و نه وحدت) شامل تمامی نیروهای مردمی و سرنگونی طلب، راه حلی کلیدی در سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران بوده و قادر خواهد بود در مبارزه ای به پهنای ایران زمین و به عمق تمامی اقشار و طبقات تحت ستم، پشت دیو استبداد مذهبی را به خاک رسانده، حقوق از دست رفته توده های مردم را احیا کند. مادامی که فعالانه در مسیر تشکیل چنین جبهه ای حرکت نکنیم،هر قطره خونی که از مبارزی بر زمین بریزد، از قصور ماست. تابستان هرسال یادآور یکی از ننگینترین فرازهای عمر نکبت بار دیکتاتوری نماینده خدا بر زمین و یکی از با شکوه ترین و در عین حال غم انگیزترین فرازهای مبارزاتی تاریخ مبارزات سیاسی کشورمان ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ میباشد. هزاران زندانی سیاسی از زن و مرد و پیر و جوان،در دسیسه ای از پیش طراحی شده،با راییک کمیسون مرگدردادگاههایی چند دقیقهای، تنها به واسطه دگر اندیشی و تسلیم ناپذیری در برابر دیو استبداد مذهبی، بدون هیچگونه جرمی، در مدتی کوتاه به طنابهای دار سپرده شدند، تا به دیدگاه ارتجاعی خمینیدر رابطه با اصل تردید ناپذیر قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خداوند (اشداء الاالکفار) خدشهای وارد نشده و آنگونه که خمینی پرستانمیفهمند،رضایت خدای متعال جلبگردد. آن عاشقان زندگی که در تابستان سال ۱۳۶۷ بر طنابهای دار بوسه زدند و مرگ را به سخره گرفتندو با مرگ سرخ خویش یکی از سفاکترین حکومت های معاصر را برای همیشه تاریخبه چالش کشاندند،غیراز آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی برای توده های محروم تمامی ملل ایرانی هیچ آرزوودغدغه دیگری نداشتند.آنسرفرازان میادین اعدام نماینده خدا بر زمین، نیروهایی ملی،عدالت‌خواه،آزادیخواهوبرابری طلببا بینشهایسیاسی وعقیدتی متفاوت بودند و تا به آنجا که بهما مربوط میشود، جبهه چپ واقعی ایران را نمایندگی میکردند. فراموش نکنیم کهشرافتو بقای ما "طیفی از افراد در حال حاضر زنده که علیرغم  وابستگی های سیاسی که داشتند زندگیشان مسیر زندان و شکنجه را طی نکرد، بدون مقاومت آن مبارزین سرفراز در مقابل دژخیمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود آن انقلابیون یا در زیر شکنجه جان باختند و یا با همه اسرارشان در دل به جوخه اعدام سپرده شدند" (۱۰).شک نکنیم که آزادی و سعادت بشری تحقق خواهد یافت، حتی اگر در کاسه چشمان ما و شما گیاه روییده باشد.  فرزاد قائم ۲۸ آبان ۱۳۹۰برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱    ۱- لغت نامه دهخداhttp://loghatnaameh.org/ ۲-ویکیپدیاhttp://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Linke ۳- نقش تشکلات سیاسی راست در استقرار و تحکیم استبداد اسلامیhttp://173.83.9.152/?p=36239 ۴- جمع بندیسه سالهنوشتهچريکفداییخلقشهيدحمید اشرفhttp://www.etehadefedaian.org/archive/bargiaztarikh/3%20saleh.pdf ۵- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۴) جنبش فداییhttp://didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25929 ۶- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۲)اصلاح طلبان بر سر دو راهه استحاله: سقوط  و حفظ منافع فردی و یا بالندگی و حفظ منافع مردمhttp://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25339 ۷-جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۳ -سازمان مجاهدین خلق ایران  http://didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25623 ۸-جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۱)http://didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=24866  ۹-مارتین نیمولرکشیش آلمانی پروتستان وضد نازیسم (Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller; 14. 01.1892 in Lippstadt; † 06.03.1984 in Wiesbaden)http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller  ۱۰-به یاد گرامی جان باختگان دهه ۶۰ نوشته خانماشرف دهقانیhttp://www.didgah.net/pfiles/ashraf_dehghani_be_yad_janbakhtegan_daheh60.pdf

یکی از یاران جنبش رهائی بخش لرستان

 این مطلب را فرستاد و درخواست کرد تا

   www.lorabad.com برای آگاهی جوانان منتشر شود 

تاريخ بروز رساني ( 19 آذر 1390,ساعت 07:20:04 )