اسفند 1390,ساعت 10:39:23
 • یاران گرامی جنبش رهائی بخش لرستان لطفا مطلب زیر را با دقت مطالعه کنیم وبکار بگیریم

 • این احساس را نداشته باشید که شما باید تغییری بزرگ و گسترده را فورا ایجاد کنید؛

 • می توانید کار را با ایجاد تغییرات کوچک در همان جایی که هم اکنون قرار دارید آغاز کنید.

 • حلقه‌ی نفوذ خود را در جامعه‌ی پیرامونتان پیدا کنید.

 •  این امر به شما کمک می کند تا موضع برداشتن اولین گام‌ها به سوی تغییر را پیدا کنید.

 • هدف شما چیست؟ اطمینان حاصل کنید که این هدف با شاخص‌های روشن و برنامه‌ی

 • زمان بندی قابل دسترسی است.

 •  سپس گام‌های کوچکی را که به شما برای رسیدن به آن هدف یاری می رسانند مشخص کنید.

 • موفقیت چه شکل و شمایلی دارد؟

 • اطمینان حاصل کنید که می توانید به روشنی و به اختصار

 • چشم انداز خود را برای تغییر توضیح دهید به گونه‌ای که به سرعت قابل انتقال به مردم باشد.

 • مقدار زیادی انرژی صرف قانع کردن مردم برای حمایت از خود نکنید؛ فقط از

 • مردم بخواهید به شما بپیوندند و اگر نمی خواهند،

 •  بگذارید بروند و افرادی را جذب کنید که به کمک علاقه مند هستند. بقیه خواهند آمد!

 • بیانیه‌ی کوتاهی در مورد بینش و چشم انداز خود بنویسید، آن را به دوستانتان بدهید، و بازخورد آنها را بگیرید.


Welcome

آغاز کار

مشارکت کنندگان در درس هدایت شده توسط مربی:
قبل از اولین جلسه‌ی کلاس، لطفا مواد درسی مربوط به بخش اول را مطالعه کرده و تکلیف را انجام دهید .

نگاه کنید به ویدیوی کَتلین شیفِر از دانشگاه جرج واشینگتن که مواد زیر را ارائه می کند:

مقدمه‌ی کلاس

در این درس، شما

 • تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید.

 • نقاط قوت خود را کشف خواهید کرد.

 • یاد خواهید گرفت چگونه اهداف خود را تعیین کنید و به ایجاد تغییر بپردازید.


بر اینجا تقه بزنید تا طرح درس را بارگذاری کنید
بر اینجا تقه بزنید تا متون و منابع درس را بارگذاری کنید

نگاه کنید به ویدیوی کَتلین شیفِر از دانشگاه جرج واشینگتن که مواد زیر را ارائه می کند:

به جریان انداختن رهبری شما

نکات مهم:

 • رهبری شما باید ریشه در ارزش‌های پایه و هویت شما داشته باشد.

 • با خودتان صادق باشید؛ اعمال خود را با ارزش‌ها و هویت خود مرتبط سازید، و از این نقطه با دیگران ارتباط برقرار کنید. این امر باعث جلب احساس پیوستگی و حمایت از هدف شما خواهد شد.

رهبری در عمل
از خود بپرسید:

 • در جامعه‌ی خود چه نیازهایی را احساس می کنید؟

 • شما چه نیروهایی را به عرصه می آورید؟

 • چرا می خواهید رهبری کنید؟

   

به کار گیری اصول رهبری: با ارزش‌ها و هویت خود سر راست باشید
رهبری
سزار چاوز ریشه در وقف خود برای کارگران استثمار شده‌ی مزارع داشت. او فردی خجالتی بود و سخنران بسیار خوبی در برابر مردم نبود، اما نیاز نداشت خودش را تغییر دهد تا حامی پیدا کند؛ او با عزم جزم و قوت ارزش‌هایش حمایت کارگران به دست آورد. او حتی پس از شهرت، به زندگی عادی خود با ایثار شخصی ادامه داد. او در سال 1968 روزه گرفت تا اصول غیر خشونت آمیز خود را بازتایید کند و کارگران از نقاط مختلف کشور آمدند تا او را حمایت و بینش و چشم انداز وی را تایید کنند.

او از یک سخنران عالی برای عموم بسیار فاصله داشت، اما حتی این امر نیز برای او به یک فضیلت تبدیل شد. شنوندگان با فقدان گزافه گویی وی شور و شوق پیدا می کردند. آنها عاشق لباس غیر قابل تغییر کارگری وی بودند: لباس جین لی وایس، پیراهن پنبه‌ای یقه باز، و غذای ذرت سرخ شده. [رسانه‌های ملی او را ستایش کردند] اما این مرد به زندگی سخت خود ادامه داد. او به همکارانش متذکر می شد که قوت ما در کارگران است. هرگز فکر نکنید که ما همان اتحادیه هستیم؛ کارگران مزارع ما را در این موقعیت قرار دادند.1

در مورد سزار چاوز بیشتر بخوانید...

نگاه کنید به ویدیوی کَتلین شیفِر از دانشگاه جرج واشینگتن که مواد زیر را ارائه می کند:

آماده شدن برای رهبری

نکات مهم:

 • شما از حیث ترکیب استعدادها، قوا و احساسات منحصر به فرد هستید.

 • قوای خود را تشخیص دهید. افراد در چه مواردی از شما تعریف می کنند؟

 • شما باید در مورد هویت خود به عنوان یک رهبر احساس راحتی کنید. برای آن که به یک رهبر موفق تبدیل شوید نیازی به تغییر خود ندارید.

 • هنگامی که با خودتان راحت باشید، دیگران نیز با شما راحت خواهند بود.

دوباره کشف کنید که چه کسی هستید.

 • به عنوان یک کودک پنج ساله می خواستید وقتی بزرگ شوید چه جور آدمی باشید؟ چرا؟

 • اگر می توانستید همان کاری را که دوست دارید در طول روز انجام دهید و به ازای آن دستمزد هم بگیرید، چه کار می کردید؟ چرا؟

 • اگر فقط می توانستید یک چیز را در دنیا تغییر دهید، چه تغییری را ایجاد می کردید؟ چرا؟ لطفا این پرسش را با دقت لحاظ کرده و به آن پاسخ دهید چون این پرسش بنیاد و پایه‌ای برای بقیه‌ی کار در این دوره شکل می دهد.

رهبری در عمل

 • به وضوح سه استعداد اصلی خود را بیان کنید.

 • در بافت و سیاق آنچه می خواهید تغییر دهید روش‌های برقراری ارتباط از نظر خود را مشخص سازید.

 • آیا دیگران پیام‌هایی را که شما می خواهید عرضه کنید دریافت می دارند؟

   

به کار گیری اصول رهبری: از قوای منحصر به فرد خود به خوبی استفاده کنید
اسما ماریا آندرائوس در سال 2005 یک مدیر موفق برگزاری مراسم در بیروت لبنان بود. او هرگز به سیاست و فعالیت سیاسی و اجتماعی علاقه مند نبود اما هنگامی که یک اتومبیل بمب گذاری شده نخست وزیر پیشین لبنان، رفیق حریری، را کشت، اسما به کنش بر انگیخته شد. او دریافت که شغل وی به عنوان برنامه ریز مراسم به او مهارت‌هایی منحصر به فرد داده است که می تواند از آنها در مبارزات اجتماعی استفاده کند.

برنامه ریزی مراسم به شما می آموزد که سازمان یافته باشید، و در مدیریت افراد و تحت فشار فعالیت روزانه باید بسیار سازمان یافته عمل کنید. درک چگونگی عمل رسانه‌ها کلیدی است. اطمینان حاصل کنید که به سرعت تشخیص می دهید کسانی که در دوربین خوب به نظر می آیند و زبان را به خوبی حرف می زنند چه جور افرادی هستند، و آنها را نخست بشناسید تا اگر تلویزیون به سراغ شما آمد بدانید چه کسی را بفرستید. ... این بخشی از کسب و کار عادی من است [بنا براین] البته من آن را به کار می گیرم.2


اسما با این مجموعه از مهارت‌ها یک تظاهرات نشسته را در میدان شهید بیروت سازمان دهی کرد و درخواستی را در محل قبر حریری مبنی بر بیرون رفتن نیروهای نظامی سوریه از لبنان ارائه داد.
در مورد رهبری اسما آندرائوس بیشتر بخوانید...

نوع شخصیت شما در الگوی مایرز- بریگز چیست؟
درک بهتری از شخصیت خود بینش تازه ای در مورد قوت‌ها و ضعف‌هایتان به شما می دهد و به شما می گوید که کدام سبک رهبری بیش از همه‌ی سبک‌ها با طبیعت شما جور در خواهد آمد. نظام الگوی شخصیت مایرز- بریگز شخصیت‌های انسانی را به شانزده نوع متفاوت بر اساس چهار متغیر طبقه بندی می کند:

 • برونگرا در برابر درونگرا - یک فرد برونگرا به بیرون از خود نظر دارد و می خواهد با افراد دیگر به تعامل معمول بپردازد؛ یک فرد درونگرا تمایل دارد که ساکت تر باشد و پس از قرار گرفتن در گروه‌های بزرگ مردم احساس خستگی و کوفتگی می کند.

 • حس در برابر شهود - فردی با ترجیحات حسی ترجیح می دهد که تصمیمات خود را بر داده‌ای انضمامی بنا کند؛ فرد شهودی تر به شهود خود اعتماد دارد و به احتمالات انتزاعی می اندیشد.

 • فکر در برابر احساس - فردی با ترجیحات فکری تصمیمات خود را بر اساس منطق و عقل می گیرد؛ فردی با ترجیحات احساسی بر اساس احساسات یا باورهای ذهنی به حرکت در می آید.

 • داوری در برابر ادراک - افرادی با ترجیحات داوری گونه دوست دارند همه تمیز، سازمان یافته، و برنامه ریز جلوتر از زمان مربوطه باشند؛ آنهایی که ترجیحات ادراکی دارند می خواهند انعطاف پذیر باقی مانده و برنامه‌های خود را باز نگه دارند.


بر اساس این چهار متغیر، چهار نوع انگاره‌ی اصلی شخصیتی وجود دارد:

 • پیشه وران (ح‌‌‌‌ا-حسی ادراکی) - عملگرا، قابل انطباق، و دوستانه. قوت رهبری آنها در درک تاکتیکی است؛ آنها با تغییرات در لحظه خود را انطباق می دهند.

 • محافظان (ح‌د-حسی داوری) - سخت کوش، مستحکم، و محافظه کار. قوت آنها در درک تدارکاتی آنهاست؛ آنها می دانند چگونه کارها را به انجام برسانند.

 • عقلا (ش‌ف-شهودی فکری) - تحلیلی، خلاق، و کارا. قوت آنها در درک راهبردی است؛آنها راه های تازه ای برای پیشرفت انجام کارها ابداع می کنند.

 • آرمانگرایان (ش‌ا-شهودی احساسی) - همدل، بصیر و انسانی. قوت آنها در درک دیپلماتیک آنهاست: کار با دیگران و نشان دادن به ما این مطلب را که کجا باید به سراغ جامعه برویم.


به یاد داشته باشید که این طبقه بندی‌ها به معنی آن نیست که "شما را در یک طبقه‌ی خاص قرار دهند،" محدودتان کنند، یا به شما یک داوری نهایی در مورد این که چه کسی هستید ارائه نمایند. اما آنها می توانند به شما بینشی تازه در مورد شخصیت شما و روش‌های توسعه‌ی قوت‌هایتان عرضه کنند. شما می توانید یک آزمون مایرز- بریگز را اینجا انجام دهید تا نوع شخصیت خود را تعیین کنید.

منابع زیر شانزده نوع شخصیت را توصیف می کنند:


نگاه کنید به ویدیوی کَتلین شیفِر از دانشگاه جرج واشینگتن که مواد زیر را ارائه می کند:

چرا تغییر

نکات مهم:

 • برفراز مشکلاتی که با آنها مواجه هستید سرک بکشید تا امید و فرصت را ملاحظه کنید. شور و شوق چیزی است که به ما توانایی انجام این کار را می دهد.

 • اجازه ندهید شکِ به خود، شما را از دنبال کردن شور و شوق خود باز دارد.

 • بگذارید شور و شوق اعمال شما را هدایت کند، و برای شما آسان خواهد بود که اعمال خود را ادامه دهید و بگذارید دیگران با کار شما ارتباط برقرار کنند.

   

به کار گیری اصول رهبری: شور و شوق خود را دنبال کنید!
جودی ویلیامز، بنیانگذار کمپین بین المللی برای منع مین‌های زمینی فعالیت کاری خود را با عدم اطمینان در مورد این که آیا او می تواند شور و علاقه‌ی خود را دنبال کند آغاز کرد:

وقتی با ایده‌ی ایجاد کمپین مین زمینی به سراغم آمدند ما فقط سه نفر در یک دفتر کوچک در واشینگتن دی سی در اواخر سال 1991 بودیم. من چندین ایده در مورد چگونگی شروع کمپین در ذهن داشتم، اما اگر هیچ کس به آنها وقعی نمی گذاشت چه؟ اما می دانستم که تنها راه پاسخ به این پرسش‌ها آن بود که این چالش را بپذیرم.3


ویلیامز با قبول این چالش کارش را از "سه نفر در دفتری کوچک" به یک شبکه‌ی بین المللی که توانست حمایت 122 کشور را برای پیمان منع مین در طی شش سال جلب کند بسط داد.
در مورد رهبری جودی ویلیامز بیشتر بخوانید...

نگاه کنید به ویدیوی کَتلین شیفِر از دانشگاه جرج واشینگتن که مواد زیر را ارائه می کند:

به دنبال ایجاد کدام تغییر هستم؟

نکات مهم:

 • این احساس را نداشته باشید که شما باید تغییری بزرگ و گسترده را فورا ایجاد کنید؛ می توانید کار را با ایجاد تغییرات کوچک در همان جایی که هم اکنون قرار دارید آغاز کنید.

 • حلقه‌ی نفوذ خود را در جامعه‌ی پیرامونتان پیدا کنید. این امر به شما کمک می کند تا موضع برداشتن اولین گام‌ها به سوی تغییر را پیدا کنید.

 • هدف شما چیست؟ اطمینان حاصل کنید که این هدف با شاخص‌های روشن و برنامه‌ی زمان بندی قابل دسترسی است. سپس گام‌های کوچکی را که به شما برای رسیدن به آن هدف یاری می رسانند مشخص کنید.

 • موفقیت چه شکل و شمایلی دارد؟

 • اطمینان حاصل کنید که می توانید به روشنی و به اختصار چشم انداز خود را برای تغییر توضیح دهید به گونه‌ای که به سرعت قابل انتقال به مردم باشد.

 • مقدار زیادی انرژی صرف قانع کردن مردم برای حمایت از خود نکنید؛ فقط از مردم بخواهید به شما بپیوندند و اگر نمی خواهند، بگذارید بروند و افرادی را جذب کنید که به کمک علاقه مند هستند. بقیه خواهند آمد!

 • بیانیه‌ی کوتاهی در مورد بینش و چشم انداز خود بنویسید، آن را به دوستانتان بدهید، و بازخورد آنها را بگیرید.

   

انتخاب اهداف و مقاصد
نخست اطمینان حاصل کنید که هدف شما قابل دست یابی است و با یک برنامه‌ی زمان بندی پیوند دارد. پس از آن، مشخص کنید که کدام گام‌های کوچک تر به شما برای رسیدن به هدف یاری خواهند کرد. این گام‌ها همان مقاصد شما هستند. در زمان تعیین مقاصد این پرسش‌ها را از خود بپرسید:

   

1. آیا مقاصد کوتاه- مدت و بلند- مدت، هر دو، را در نظر دارید؟
مقاصد کوتاه- مدت، شما و گروهتان را به هنگام کار برای رسیدن به هدف، با انگیزه نگاه می دارد. مقاصد بلند- مدت به شما کمک می کنند تا چشم انداز نهایی را همواره در ذهن داشته باشید.

   

2. آیا مقاصدی دارید که هم به درون و هم به بیرون نظر داشته باشند؟
مقاصد رو به بیرون در پی تاثیر گذاری بر تصمیم گیرانی هستند که می توانند بر تغییرات تاثیر بگذارند: حکومت، رسانه‌ها، و دیگر نهادهای قدرتمند. مقاصدی که رو به درون هستند بر توسعه‌ی فردی، گروه شما و کاراتر کردن مبارزات تمرکز دارند.

   

3. آیا مقاصدی دارید که بر کنش در سطوح متفاوت تمرکز داشته باشند؟
به هنگام نگاه به تصمیم گیران از بیرون، شما باید بر مقاصد خود در سطوح متعدد تمرکز داشته باشید: سطوح محلی، ملی و/یا بین المللی. به هنگام نگاه به مبارزات خود از درون، در مورد این که چگونه مقاصد شما بر سطوح متفاوت جامعه یعنی افراد، جوامع، و/یا جامعه‌ی مدنی به طور کلی تاثیر می گذارند بیندیشید.
در مورد تعیین اهداف، در اینجا بیشتر بخوانید.

نوشتن بینش و چشم انداز خود
بیان شما از بینش و چشم انداز خود باید دلیل انتخاب مسیر فعالیت سیاسی و اجتماعی را از سوی شما به روشنی خلاصه کند. این بینش و چشم انداز شماست که باید تغییر مورد نظر شما را خواه بزرگ و خواه کوچک توصیف کند. بینش و چشم انداز شما موجب تداوم کارتان خواهد شد و به هنگام تلاش برای ایجاد تغییر به شما انگیزه خواهد داد.

به کار گیری اصول رهبری: بگذارید بینش و چشم انداز شما هدایتتان کند
وائل عباس، بلاگر مصری، به دنبال یک مصر دمکراتیک است که در آن آزادی‌ها و حقوق مدنی مورد احترام واقع می شوند.

من یک شهروند عادی مصر هستم که می خواهد کشورش بهتر از این باشد. من خواهان انتقال قدرت، دمکراسی، آزادی، و آزادی عقاید و بیان هستم.4

   

البته عباس نمی تواند به همه‌ی این اهداف به تنهایی دست یابد. اما او از طریق فعالیت در وبلاگ خود به این سمت حرکت می کند. او به نشر ویدیو‌ها و عکس‌هایی که سرکوب معترضان سیاسی توسط حکومت، آزار جنسی زنان در قاهره، تقلب انتخاباتی، شکنجه‌ و حمله به مخالفان سیاسی، و رخدادهای جان خراش ناشی از قساوت پلیس را مستند می سازند پرداخته است. او از طریق همه‌ی این کارها می گوید:

همه‌ی آنچه برای کشورم می خواستم تغییر، تبدیل شدن به یک دمکراسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه‌ی شهروندان است. به همین دلیل کارم را بر آگاهی دادن به مردم در مورد آنچه رخ می دهد و کمک به آنها برای فهم حقوق خود متمرکز کردم.5

در مورد رهبری وائل عباس بیشتر بخوانید...

تکلیف 1- برای مشارکت کنندگان در درس هدایت شده توسط مربی:

1. آزمون مایرز- بریگز را بر روی اینترنت انجام دهید.

2. در تریبون عمومی درس، مطالب خود را در این قلمروها بگذارید:

 • نظر خود را در مورد این آزمون و نتایج آن بیان کنید. آیا فکر می کنید که این آزمون صحت دارد؟ و مفید است؟

 • سبک رهبری خود را در چارچوب نظریه‌ی الگوی مایرز- بریگز به طور خلاصه توضیح دهید.

 • قوت‌های رهبری خود را فهرست کرده و قلمروها و/یا طرق ارتقای کارایی شخصی خود را بر اساس نظریه‌ی الگوی رهبری مایرز- بریگز به طور خلاصه توضیح دهید.


3. در نهایت، واکنش خود را به حداقل یکی از مطالب گذاشته شده در تریبون عمومی درس توسط فردی دیگر ارائه نمایید. می توانید:

 • نظریه‌ی مایرز- بریگز را مورد بحث قرار دهید.

 • در مورد چگونگی ارتباط سبک رهبری خود با سبک رهبری دیگران نظر خود را عرضه کنید

 • ایده‌های دیگر خود را در مورد روش‌های ارتقای کارایی شخصی دیگران بیان کنید.


فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید
(93mb)

   مطلب فوق ارسالی یاران ما از خارج کشور است و صمیمانه دست همه را برای ارسال مطلب میفشاریم جنبش رهائی بخش لرستان 7+44

تاريخ بروز رساني ( 24 اسفند 1390,ساعت 11:07:54 )