بهمن 1391,ساعت 11:59:42

طبق آمارهای رسمی از سوی حکومت، استان لرستان

بیشترین درصد جوانان بیکار را دارد و در این میان درصد قابل توجهی

از آنها دارای مدارک دانشگاهی هستند و زیر سایه حکومتی زندگی می کنند

که کوچکترین توجهی به آنها ندارد و درصدی از آنها هم به سمت مواد مخدر کشیده می شوند.بی درایتی و خودکامگی حکومت و این بار اعدام در زندان پارسیلون خرم آباد

حکومت جمهوری اسلامی جوانان سرزمین مان را با بی بضاعتی سیاسی و بی کفایتی و جنایت های وحشیانه، هر روزه به کام مرگی از پیش تعیین شده توسط خودش می فرستد.
کم نیستند شغل های کاذبی که حکومت با بی درایتی و توجه نکردن به ارزش ها و حقوق انسانی به وجود می آورد و یکی از آنها قاچاق است و آن هم از نوع مواد مخدر، دولت ایران و در راس آن سپاه پاسداران، خود به واردات مواد مخدر دامن زده و مردم که از روی ناچاری و نداشتن آینده ای که بتوانند به آن دل خوش کنند و از همه مهمتر برای تامین مخارج زندگی و شرمنده نماندن جلوی خانواده، به سوی آن جذب شده و پس از یکی دو بار تجربه و بعد از اینکه مزه پول را احساس کردند بیشتربه سوی چنین شغلی جذب می شوند و سپس بازی های سیاسی حکومت با آنها شروع می شود؛ و در نهایت انسانهایی بی گناه که از روی ناچاری به آن سمت کشیده شده اند را برای خودنمایی به کام مرگ می کشانند و خانواده ای را که از قبل با سیستم سرمایه داری و طبقاتی شان در فقر و بدبختی فرو کرده بودند این بار با اعدام سرپرست آن خانواده بیشتر و بیشتر در مرداب بدبختی ها فرو کرده و چه بسیارند بازماندگانی که به اجبار به سمت و سوی ناهنجاریها کشیده میشوند.
بی شمارند جوانانی که با تحصیلات دانشگاهی به خاطر نداشتن شغل، یا به قاچاق و یا به استعمال مواد مخدر روی می آورند و این خود از سیاست های حکومت ننگین اسلامی است تا جوانان را هرچه بیشتر در خود فرو کرده تا با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، قربانی بازی سیاسی ناخواسته ای شوند تا بدین وسیله صدای هرگونه اعتراضی را در آنها خفه کند.
قابل ذکر است طبق آمارهای رسمی از سوی حکومت، استان لرستان بیشترین درصد جوانان بیکار را دارد و در این میان درصد قابل توجهی از آنها دارای مدارک دانشگاهی هستند و زیر سایه حکومتی زندگی می کنند که کوچکترین توجهی به آنها ندارد و درصدی از آنها هم به سمت مواد مخدر کشیده می شوند.بی درایتی و خودکامگی حکومت و این بار اعدام در زندان پارسیلون خرم آباد

 

دو نفر در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شدند*

 

روز گذشته در شهرستان«خرم آباد» لرستان دو نفر به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر اعدام شدند.

 

به گزارش پايگاه خبري پليس ، ماموران انتظامي پاسگاه كرگانه غربي شهرستان «خرم آباد» در اجراي دستور مقام قضايي و حكم صادره از دادگستري شهرستان«خرم آباد» روز گذشته حكم اعدام دو نفر به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر را با حضور قاضي در داخل زندان پارسيلون «خرم آباد» به اجراء در آوردند.

 

از ابتدای دی ماه سال جاری ۳۴ نفر در سراسر کشور اعدام شدند.

 

*http://periske.wordpress.comبر گرفته از سایت هرانا