فروردين 1387,ساعت 14:52:45

جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

علاوه بر حمایت از فراخوان کمپین زندان ،ازهمه ی انسان ها ی آزادیخواه

وبرابری طلب و تمامی نهاد ها درخواست

یاری و حمایت از فراخوان کمپین زندان در آدرس زیر را دارد.

http://zir-chatr- 40tikke.blogspot .com/ 
نوروز آزادی

http://www.azadinew s.org/noroozeaza di/

آدرس ما www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 11 فروردين 1387,ساعت 06:58:29 )