دستم را بگیر تا گل بدهد گل، شاخه های خشک این درخت

تو مثل میل زنده ماندن مانند خون در رگهایم بگرد

 گوش کنیم صدای حنجره زخمی زاگرس 

  http://www.youtube.com/watch?v=hgpecznPHmY&feature=related           

 فرصت مناسب برای ارتباط گیری با حرکت اعتراضی در محل 

زندگی شرایط بسیار مساعدی است که در زمان حذف یارانه ها

   برای نافرمانی واعتراض مردم ستمدیده لر فراهم آمده که باید

فعالانه اقدام کنیم آماده ترین و عملی ترین شکل اعتراض مردم لر 

در شرائط  کنونی این است که ؛

مردم ستمدیده در شهرهای لر نشین برای بهم پیوستگی و فلج کردن

 ماشین سرکوب پاسدارن جنایتکار ،از پرداختن قبض های

 برق و گاز و آب که با نرخ های جدید صادر می شود،خودداری کنیم.

فراموش نکنیم نظام مافیایی اسلامی ملاها

نخواهد توانست آب وبرق همه را همزمان قطع کند

نخواهد توانست ، نخواهد توانست ، نخواهد توانست 

نیروهای سیاسی و مبارزان قدیم و جدید در داخل و خارج ایران

 اگر در این شرائط اقدام نکنید و به یاری مردم برای رهایی برنخیزید

چگونه در فردای سرنگونی این ستم در پیشگاه تاریخ جواب خواهید داد؟؟؟

نافرمانیهای اقتصادی بی خطر توسط مردم (تحریمهای پولی ،مالی،بانکی


گذر از فيلترينگ با کمک گوگل
Add to Google 


این کار اگر به صورت سازمان یافته و از پائین شروع شود ، مسلماً می تواند کارساز باشد. در محلات زحمتکش نشین شرایط بسیار مساعدی برای سازماندهی این شکل از نافرمانی اعتراض مردم ستمدیده لر  وجود دارد. زیرا در این محلات اولاً ارتباط تنگاتنگ و فعالی میان خانواده های محل وجود دارد ، ثانیاً افزایش هزینه برق و گاز و آب تأثیر مخرب تری بر زندگی زحمتکشان خواهد گذاشت. تردیدی نیست که رژیم در مقابل عدم پرداخت قبض های برق و گاز و آب واکنش تندی نشان خواهد داد. ولی اگر حرکت در سطح محلات با تدارک کافی سازمان داده شود ،  اعتراض مردم ستمدیده لر می تواند مانوورهای رژیم را در محل زندگی و پیش چشم مردم بی پناه و سرکوب شده خنثی کند. فراموش نباید کرد که پاسدارن جنایتکار  و نظام مافیایی ملاها نمیتواند در هیچ شرائطی آب وبرق همه راقطع کند و  نمی شود  و نمیتواند همه را به خاطر عدم پرداخت قبض آب و برق نمی توان به زندان انداخت. در صورت موفقیت حرکت حتی در یک محله ، خبر آن به سرعت خواهد پیچید و حرکت شما پیشگام تمام مردم در سراسر ایران  خواهد شد.

2010\11\22دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸۹  برابر با  

جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 27 بهمن 1389,ساعت 12:20:21 )