چاپ
بیانیەها
بازدید: 1342

به دنبال ایجاد کدام تغییر هستیم؟

یاران گرامی جنبش رهائی بخش لرستان لطفا مطلب زیر را با دقت مطالعه کنیم وبکار بگیریم

این احساس را نداشته باشید که شما باید تغییری بزرگ و گسترده را فورا ایجاد کنید؛ می توانید کار را با ایجاد تغییرات کوچک در همان جایی که هم اکنون قرار دارید آغاز کنید.