چاپ
بیانیەها
بازدید: 2687
نوشته شده توسط atabak   
28 شهريور 1388,ساعت 08:31:47


سيل خروشان ميليونها تن از مردم بپاخاسته، بنياد رژيم  را لرزاند

هنگام برگزارى نمايش جمعه، مردم شعار مى‌دادند: اين نماز باطله، پيشنمازش قاتله

تظاهرات ضدحكومتى در خرمآباد، مشهد و قم


تظاهر كنندگان دهها موتورسيكلت مربوط به مأموران را به آتش كشيدند

تظاهر كنندگان در اهداف خود عليه رژيم ايران، موفق بودند

تظاهر كنندگان خواستار آزادى زندانيان سياسى شدند

الجزيره: به نظر مى‌رسد خيابانهاى تهران روى آرامش را به خود نمى‌بيند

الجزيره: تظاهركنندگان در شعارشان مى‌گويند حقوق ايرانيان مهمتر از شعار فلسطين است

دهها هزار نفر در ايران از فرصت جمعه براى تظاهرات ضدحكومتى استفاده كردند

خبرگزارى فرانسه: دولت فرانسه از سركوبى تظاهرات در ايران، نگران است

بى.بى.سى: مخالفان رژيم ايران به‌طور گسترده به خيابانها ريختند

هزاران نفر تظاهر كنننده، خيابان كريمخان را تسخير كردهاند

مأموران جنايتكار آخوندها، يك جوان تظاهركننده را به ضرب گلوله مجروح كردند

تظاهر كنندگان در ميدان ونك دو ون نيروى انتظامى را به آتش كشيدند و راديوتلويزيون رژيم را سنگباران كردند

آسوشيتدپرس: شعارهاى مردم رويارويى آشكار با سياست دخالت رژيم در فلسطين و لبنان است

تلويزيون ب. اف. ام. : تظاهرات صدها هزار نفره در تهران

دهها هزار ايرانى، شعار ”مرگ بر ديكتاتور“ سر دادند

لباس شخصىها، اقدام به ضرب و شتم تظاهركنندگان با چماق كردند

تظاهر كنندگان تهرانى شعار مرگ بر ديكتاتور سردادند

پليس ضد شورش با باتون مردم را مورد حمله قرار داد

سى.ان.ان: جنبش مخالفان در ايران هم‌چنان سرپاست