چاپ
بیانیەها
بازدید: 2237
نوشته شده توسط Administrator   
13 بهمن 1388,ساعت 17:29:43
۲۰۱۰

گلوله های رنگی را ميتوان از پنجره ماشین به

 بزرگراهها و خیابانها خصوصا درشب پرتاب کرد

با تبديل صداهايمان به رنگ، فريادمان متحد و غير قابل شناسايي خواهد شد
 با سرنگ، رنگ روغن را درون تخم مرغ بریزید.پرش نکنید.
www.lorabad.com
با در دست داشتن تعداد زيادی گلوله شما ميتوانيد گلوله های رنگی را بدون خطر
 از بامهای خود پرتاب کرده يا به سمت ديوار های اختصاص داده شده به تبليغات و
عکس های حکومتی و صندوق های صدقات و غيرپرتاب کنيد
۲۰۱۰

گلوله های رنگی را ميتوان از پنجره ماشین به بزرگراهها و خیابانها خصوصا درشب پرتاب کرد

ندای میهن سبز: با تبديل صداهايمان به رنگ، فريادمان متحد و غير قابل شناسايي خواهد شد
با در دست داشتن تعداد زيادی گلوله رنگی، ميتوان آنها را از پنجره ماشین به بزرگراهها و خیابانها خصوصا درشب پرتاب کرد.. همچنین شما ميتوانيد گلوله های رنگی را بدون خطر از بامهای خود پرتاب کرده يا به سمت ديوار های اختصاص داده شده به تبليغات و عکس های حکومتی و صندوق های صدقات و غيرپرتاب کنيد
www.lorabad.com
ابزارهاي مورد نیاز:
- تخم‌مرغ
- رنگ. ترجيحا رنگ روغني که به راحتي با آب پاک نشود
- چسب چوب برای چسبندگی بیشتربه نسبت ۱ به ۳ یا ۱ به ۴
- سرنگ
- چسب نواری.
www.lorabad.com
دستور ساخت:
1- يک سوراخ کوچک روي تخم مرغ درست کنید. زرده و سفيده تخم مرغ را خارج کنید

www.lorabad.com
2- با سرنگ، رنگ روغن را درون تخم مرغ بریزید.پرش نکنید.

3- حالا يک مقدار چسب چوب اضافه کنید (نسبت چسب چوب به رنگ: یا ۱ به ۴)

4- بعدش محل سوراخ روي تخم را با چسب مُهر و مومش کنید.

5- کار تمام است! گلوله هاي رنگي شما يا به عبارتي گلوله های رنگی شما آماده هستند.
www.lorabad.com