نوشته شده توسط Administrator   

26 اسفند 1388,ساعت 02:01:17

 تبریک همراه با آرزوی بهترینها درسال نو 1389در آدرس

http://lor-loor.blogspot.com/

شعار مرگ بر دیکتاتور و 

درگیری با یگان ضد شورش - خیابان تختی بروجرد
http://www.youtube.com/watch?v=hMqCiawwz10
فیلم؛ غریو مرگ بر دیکتاتور در  چهارشنبه

 سوری توسط مخالفان جمهوری اسلامی در شهر بروجرد
http://www.youtube.com/watch?v=EYYN3wDoIU8
بروجرد چهارشنبه سوری: مرگ بر دیکتاتور و درگیری شدید
http://www.youtube.com/watch?v=Tvrb1-sdW-Y
دو فیلم دیگر از درگیری شدید با یگان ضد شورش در بروجرد
http://www.youtube.com/watch?v=9oiMPZV6-nU
http://www.youtube.com/watch?v=EYYN3wDoIU8
حضور سنگین نیروهای امنیتی- بروجرد
http://www.youtube.com/watch?v=o3NwU8To8rc
فیلم؛ برداشتن حجاب در مراسم چهارشنبه سوری مشهد
http://www.youtube.com/watch?v=eq-lReqsVm4
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در بندرپهلوی
http://www.youtube.com/watch?v=u0KyXT-2mi0
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در شیراز
http://www.youtube.com/watch?v=39N8WoEfaS0
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در شیراز
http://www.youtube.com/watch?v=gQdOPEpzSpE
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در اصفهان
http://www.youtube.com/watch?v=QKcnyCIDGOw
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در اصفهان
http://www.youtube.com/watch?v=Noya_jsMz_k
فیلم؛  پایکوبی مردم اصفهان در جشن چهارشنبه سوری در اصفهان
http://www.youtube.com/watch?v=LOAFZiaXKH4
فیلم؛ انفجار نارنجک در شب چهارشنبه سوری
http://www.youtube.com/watch?v=WzGgWHECvEE
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در تبریز
http://www.youtube.com/watch?v=EsRt7ZzoTjM
فیلم؛ پایکوبی در مراسم چهارشنبه سوری در تبریز
http://www.youtube.com/watch?v=shN5mncpJG8
چهارشنبه سوری؛ فیلم آتش زدن کیهان ولی فقیه در چالوس
http://www.youtube.com/watch?v=W0M7lPsw39c
فیلم؛ چهارشنبه سوری شعارهای سیاسی در شاهین شهر
http://www.youtube.com/watch?v=WvQh9ySO3dM
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در بندرعباس
http://www.youtube.com/watch?v=3Fif-yiKFa4
فیلم؛ جوانان کرج پاسخ دیکتاتورهای تاریک

 اندیش را با شادی به دور نور و آتش می دهند
http://www.youtube.com/watch?v=E-SZZ4UD0wY
فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در کرج
http://www.youtube.com/watch?v=AvvKyTfmhgM

گزارش صدای آمریكا در مورد چهارشنبه سوری:
چهارشنبه سوری وقت دادن یك درس اساسی

 به جمهوری اسلامی است ما همه با هم هستیم ملت بی شكستیم
http://www.youtube.com/watch?v=FD-FPABGzfI#
http://www.youtube.com/watch?v=D2WHuf8yQP8
فیلم؛ چهارشنبه سوری در مالزی آتش زدن عکس خامنه ای
http://www.youtube.com/watch?v=RkKGP_8UQIU
فیلم؛ چهارشنبه سوری در استکهلم: مرگ بر جمهوری اسلامی
http://www.youtube.com/watch?v=RAPHBqhYHyE

فیلم؛ استقبال میلیونی از رئیس جمهور حکومت اسلامی در بندرعباس
http://www.youtube.com/watch?v=yr6uQjIdbVc#

در پی اعتراضات مخالفان جمهوری اسلامی؛ ثبت ۱۶۴ حادثه تنها در سطح شهر تهران
http://zamaaneh.com/news/2010/03/post_12518.html

فیلم؛ چهارشنبه سوری؛ دهن کجی به فتوای خامنه ای در مدارس
http://www.youtube.com/watch?v=Ufmo-wv58Vg

فیلم؛ چهارشنبه سوری عکس خامنه ای در آتش سبز
http://www.youtube.com/watch?v=TtA6F1e9Yec

فیلم؛ درگیری پلیس با مردم نبردی تن به تن در چهارشنبه سوری تهران هفت حوض
http://www.youtube.com/watch?v=t7amYpbHJbg

فیلم؛ چهارشنبه سوری88، تهران - میدان آریاشهر
http://www.youtube.com/watch?v=jztOvOEXRzg

چهارشنبه سوری؛ بستن خیابان و درگیری مخالفان جمهوری اسلامی با مزدوران رژیم
http://www.youtube.com/watch?v=SMKbnI-zdkQ

فیلم؛ چهارشنبه سوری شعار مرگ بر دیکتاتور و حمله مزدوران جمهوری اسلامی
http://www.youtube.com/watch?v=TCaNoMXNW2I

آتش زدن عکس خامنه ای چهارشنبه سوری-88 اکباتان
http://www.youtube.com/watch?v=2Ua3qkhoRUA

فیلم؛ یورش وحشیانه ی گارد ویژه، تهران خیابان آجودانیه
http://www.youtube.com/watch?v=i3JofJaMQ1k

یورش گارد ویژه، تهران خیابان آجودانیه
http://www.youtube.com/watch?v=qLO91G3Z_qQ

فیلم؛ پرتاب نارنجک پشت سر هم در محله جوادیه - چهارشنبه سوری
http://www.youtube.com/watch?v=9L1qBdXPeLo

فیلم؛ صدای انفجار نارنجک در جوادیه
http://www.youtube.com/watch?v=ogVXQo7buZA

فیم؛ پرتاب نارنجک جوادیه- چهارشنبه سوری
http://www.youtube.com/watch?v=AgyNuBSIrV0

فیلم؛ تهران بلوار فردوس  آریاشهر مرگ بر دیكتاتور
http://www.youtube.com/watch?v=3KZA8zaRVIA

چهارشنبه سوری- تهران- خیابان پهلوی- 25 اسفند
http://www.youtube.com/watch?v=FjfijGGyFZk

فیلم؛ مراسم چهارشنبه سوری در امیرآباد
http://www.youtube.com/watch?v=lO0TK6Xnk1U

فیلم؛ شعار مرگ بر دیکتاتور در پارک دانشجو
http://www.youtube.com/watch?v=frbEGlo8zws

فیلم؛ حضور مزدوران رژیم در منطقه گیشا
http://www.youtube.com/watch?v=hiv0OvPGpbo

فیلم؛ چهارشنبه سوری حکومت ترور و وحشت در گیشا
http://www.youtube.com/watch?v=VR7U23FUQGw

فیلم؛ چهارشنبه سوری درتهران خامنه ای قاتله ...
http://www.youtube.com/watch?v=6tT8qZTTtVE

تجمع مردم و ترقه زدن در سید خندان
http://www.youtube.com/watch?v=ktJQOugjR3s

فیلم؛ به آتش کشیدن یک ماشین بسیج در اهواز
http://www.youtube.com/watch?v=h6Wfu3f2GWM

فیلم؛ چهارشنبه سوری رشت دیکتاتور حیا کن کشورم را رها کن
http://www.youtube.com/watch?v=E631hl70Cno

چهارشنبه سوری گلسار، رشت همراه با سرود یار دبستانی، دیکتاتور حیا کن کشورم را رها کن
http://www.youtube.com/watch?v=4OZ9MbtraBQ

فیلم؛ چهارشنبه سوری گلسار رشت
http://www.youtube.com/watch?v=RZnnjOA9-ig

فیلم؛ چهارشنبه سوری رشت خامنه ای قاتله ولایتش باطله
http://www.youtube.com/watch?v=_r2ypmenkPQ

تاريخ بروز رساني ( 29 اسفند 1388,ساعت 15:19:51 )