نوشته شده توسط atabak   
13 مرداد 1390,ساعت 16:03:59

 جنگلهای لرستان در ميان آتش چپاول حکومت

دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران می سوزند

محروم بودن لرستان از تجهيزات امداد و نجات

برای مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور موجب شد

که پس از قربانی شدن مناطق حفاظت شده اشترانکوه و

سفيدکوه اين بار مراتع و جنگلهای پلدختر طعمه حريق شود

 

سئوال مردم و جنبش رهائی بخش لرستان  امروز از مسئولان حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران اين است که در کجای دنيا اينگونه منابع طبيعی و مراتع را به حال خود رها کرده و يا می کنند که ما برای چنين نعمت ارزشمندی اهميتی قائل نيستيم و در کجای دنيا چنين وسعت ارزشمندی در برابر خطرات احتمالی بدون هيچ گونه امکانات و تجهيزاتی نگهداری می شود؟

 

در حالی بلوط های زاگرس به راحتی در ميان بی توجهی مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

ايستاده می سوزند که با وجود هشدار خبرگزاری مهر در گزارشهای متعدد همچنان لرستان به عنوان قلب زاگرس و بام طبيعت ايران از وجود بالگرد امداد بی بهره است. به گزارش خبرنگار مهر، در حالی از آتش سوزی در جنگلها و مراتع شهرستان پلدختر نزديک به 30 ساعت می گذرد که اين سرمايه غنی به راحتی در حال سوختن است و شايد جبران اين خسران نيازمند صدها سال زمان باشد.

اين در حاليست که پيش از اين خبرگزاری مهر در ابتدای فصل تابستان و در سالهای گذشته بارها نسبت به آسيب پذير بودن جنگلهای لرستان در برابر آتش سوزی هشدار داده بود که متاسفانه گويا مسئولان گوشی برای شنيدن اين دغدغه ها ندارند.

غنی ترين رويشگاه زاگرس در کوران حوادث

استان لرستان ميزبان يکی از غنی ترين رويشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنين جنگلهای استان لرستان در بين استانهای زاگرس نشين بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخير جنگلهای اين استان تهديدات بسياری را تجربه کرده و در اين بين بخش عظيمی از وسعت اين جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند.

محروم بودن لرستان از تجهيزات امداد و نجات و بالگرد برای مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور موجب شد که پس از قربانی شدن مناطق حفاظت شده اشترانکوه و سفيدکوه اين بار مراتع و جنگلهای پلدختر طعمه حريق شود.

تشکلهای محيط زيست: جنگلهای لرستان در ميان کمبود امکانات می سوزند!

دبير تشکل حاميان محيط زيست لرستان در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از روند رو به رشد آتش سوزی در جنگلهای استان به شدت انتقاد کرد و گفت: در حاليکه عمده جنگلهای لرستان در مناطق صعب العبور قرار دارند هنوز اين استان مجهز به بالگرد امداد نيست و ما هر ساله شاهد از دست رفتن بخشی از جنگلهای استان باشيم.

 پيگيری مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

برای رفع اين مشکل شد و بيان داشت: بايد با همکاری بين بخشی زمينه مجهز شدن لرستان به بالگرد امداد فراهم شود وگرنه هر ساله شاهد از دست رفتن بخش مهمی از اين ميراث طبيعی خواهيم بود.

عضو جامعه جنگلبانی ايران نيز در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه منابع طبيعي، آب، خاک، جنگل و مرتع هر شهرستانی جزء ميراث ملی محسوب می شوند، گفت: اين در حالی است که اين منابع ارزشمند تاثير بسزايی در جذب توريست و توسعه صنعت گردشگری طبيعی هر شهرستان دارند.

 لرستان نيازمند بالگرد امداد است

 آتش سوزی به عنوان مهمترين عامل نابودی جنگل ها و مراتع در لرستان  آسيب رساندن به خاک مراتع و خسارت به جنگلهای مرتعي، آسيب رساندن به محيط زيست، از بين رفتن حيوانات و مراتع توسط روستاييان حاشيه نشين و آلودگی بيش از حد هوا از جمله خسارتهايی است که آتش سوزی به عرصه های منابع طبيعی وارد می کند.

 در بخش تجهيزات و امکانات برای سرکوب کردن حريق در استان ضعيف عمل شده است،

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

بايد ماشينها، تجهيزات و امکانات لازم را برای خاموش کردن آتش داشته باشد اما با توجه به امکانات و اعتبارات کم، خاموش کردن آتش در بعضی از موارد خاص از عهده ادارات منابع طبيعی خارج است.

 خسارات ناشی از آتش سوزی های سالهای اخير در استان لرستان  به دليل صعب العبور بودن مناطق جنگلی و مرتعی لرستان اطفاء حريق در اين استان نيازمند بالگرد است.

 در استان لرستان به دليل صعب العبور بودن مناطق جنگلی و مرتعي، دسترسی ماموران اطفاء حريق به آتش به آسانی ميسر نيست و لازم است که برای استان لرستان و ساير استان های دارای پوشش گياهی و مرتعی وسايل و تجهيزات پيشرفته مانند بالگرد برای دسترسی سريع به مامورين اطفاء حريق تامين شود.

 تا کی بايد با دبه به جنگ شعله های آتش رفت؟!

 وضعيت آتش سوزی جنگلهای لرستان در ميان بی توجهی مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

 سالهاست که در فصل تابستان جنگلها و مراتع استان ما در آتش های عمدی و غير عمدی می سوزد اما هنوز هم برای کنترل اين رخدادهای تلخ بايد چشم انتظار کمک ساير استان های کشور به خصوص تهران بنشيم.

محسن تيزهوش اين سئوال را مطرح کرد که به راستی تا به کی می توان شاهد چنين رخدادهايی بود و تنها با دستانی خالی و دبه های آب به جنگ شعله های آتش رفت؟

 سالهاست که دلسوزان منابع طبيعی و محيط زيست استان لرستان از مسئولين

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

می خواهند که برای حفاظت از داشته های اين سرزمين کاری در خور شايسته انجام دهند اما در مقابل تنها زمين های سوخته و سياه رنگی را تحويل گرفته اند که در اثر کمبود امکانات به کلی از بين رفته اند.

اين کارشناس محيط زيست ادامه داد: امروز از بين رفتن بيش از 500 هکتار جنگل و مرتع بدان معناست که هزاران گونه گياهی و جانوری در اثر اين آتش سوزی از بين رفته يا به ناچار مجبور به مهاجرت شده اند و به راستی آسيب اقتصادی اين رخداد چگونه جبران خواهد شد.

 هنگامی که مراتع ارزشمند استان لرستان در آتش می سوزند به راحتی پايداری های سرزمين مادری مان از بين خواهد رفت.

توجيه های مسئولان ملی در واکنش به درخواست مردم و مسئولان لرستان

اين در حاليست که مسئولان ملی در پاسخ به درخواست های مکرر و متعدد لرستان برای تجهيز اين استان به بالگرد امداد تنها به ذکر برخی توجيهات می پردازند که قابل تامل است.

پيرامون پيگيری های انجام شده برای تجهيز استان به بالگرد امداد و نجات  با وجود پيگيری های صورت گرفته از طريق وزارت کشور برای تجهيز لرستان به بالگرد امداد هنوز اين امر محقق نشده است.

 برخی دلايل مسئولان ملی

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

  متوليان امر معتقدند که چون در لرستان مرکزی برای سرويس خدمات فنی بالگرد وجود ندارد و ضروری است که بالگرد بعد از چندين پرواز چک فنی شود امکان اختصاص بالگرد به لرستان وجود ندارد.

 در حال حاضر 21 استان کشور فاقد بالگرد امداد و نجات هستند،تنها 9 استان کشور دارای بالگرد می باشند که در همه اين استانها پايگاه فنی برای نگهداری اين بالگردها وجود دارد.

75 درصد لرستان کوهستانی است/ مسئولان هشدارها را جدی بگيرند

به هر حال به نظر می رسد که طرح اين گونه مسائل از سوی مسئولان بيشتر شبيه توجيه باشد تا دليل قانع کننده! وقتی استان لرستان دارای فرودگاه است و می توان تيم فنی مورد نياز را در همين محل مستقر کرد چرا مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

به راحتی از کنار اين مطالبه به حق مردم لرستان عبور می کنند مشخص نيست.

اين در حاليست که در ليست استانهايی که دارای بالگرد امداد هستند نام استانهايی به چشم می خورد که شايد در مقايسه با لرستان چندان نيازی به بالگرد امداد ندارند. استان لرستان دارای کوههای صعب العبوری است که عمليات امداد در آن به راحتی و بدون تجهيزات ممکن نيست.

75 درصد مساحت لرستان را توپوگرافی ناهموار تشکيل می دهد که بلندترين آن در رشته کوه اشترانکوه با ارتقاع بالای چهار هزار متر قرار دارد. اين شرايط اقليمی ايجاب می کند که اين استان دارای بالگرد امداد باشد ولی چرا اين احساس نياز را مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

متوجه نشده اند معلوم نيست.

سئوال مردم  امروز از مسئولان

حکومت دیکتاتوری ،مافیائی حاکم بر ایران

اين است که در کجای دنيا اينگونه منابع طبيعی و مراتع را به حال خود رها کرده و يا می کنند که ما برای چنين نعمت ارزشمندی اهميتی قائل نيستيم و در کجای دنيا چنين وسعت ارزشمندی در برابر خطرات احتمالی بدون هيچ گونه امکانات و تجهيزاتی نگهداری می شود؟

و سئوال اصلی جنبش رهائی بخش لرستان اينجاست؛ آيا مهم است که امروز دلسوزان منابع طبيعی شهرستان پلدختر و ديگر نيروهای ستاد حوادث 5 ساعت پياده روی کنند تا فقط به آتش برسند و چشمانشان به آسمان باشد تا شايد امکانات از مرکز برسد يا نه!

اين سئوالات و دهها پرسش ديگر امروز ذهن مردم لر را درگير کرده است که اميد نمی رود مسئولان ا پاسخی برای اين سوالات داشته باشند.

 

جنبش رهائی بخش لرستان7+4

www.lorabad.com 

تاريخ بروز رساني ( 14 مرداد 1390,ساعت 00:17:47 )