بهمن 1386,ساعت 10:31:11

براي انسانهاي آزادیخواه بن بستي وجود ندارد  .زيرا آنها بر اين باورند که ،

يا راهيخواهم يافت ،يا راهي خواهم ساخت

 کاشکی جم بویم دوره هَم

نه غصَه بویه نه غَم

دوستو رفیق با همیم

دیر از غصَه و غمیم

 کاشکی بیوی وَ حونم

سی دیدَنت روُنَم

گوش وِ حَرفوم نیگری

دیَه کِردِیم دیوُنَه

 

نه پا سی رهدن دارُم

نه جا سی مَندن دارُم

هرجا ایرَم صداتِ

شاه مُنگشت وِ نهاتِ 

غصه و غم شاعر وخواننده.. منوچهر زنگنه

دانلود

http://new.iranupload.net/audio/view.php?play=164e3e848d911e5e2e6a9b5fe6a2a24a 

تاريخ بروز رساني ( 09 بهمن 1386,ساعت 10:42:47 )