چند روز پيش تصويري از تلويزيون نظام جمهوری اسلامی پخش شد که از يک زن زلزله زده مناطق لر نشین  ميپرسيد

چرا کسي به ما کمک نميکند? ما که هميشه در اينگونه موارد پيشگام وپشيقدم در کمک به ديگران بوديم

 و اولين کمکها را به زلزله زدگان و يا مصيبت ديدگان ميکرديم ? چرا همه ما را فراموش کرده اند؟ راستي چرا چنين است ؟ گناه کيست؟ 

به راستي مردم زلزله زده لرستان نه محتاج ترهم هستند ونه دست نياز هيچگاه بسوي کسي دراز ميکنند . ولي اين سئوال نشانگر تبعيض و بي توجهي به مردمي است که سالهاست شايد از حقوق مسلم خود درجامعه محروم بوده تا انجا که حتي آوار شدن خانه هايشان بر سرشان و نابودي دار وندارشان هم در اين کشور آب را در دل هيچ کس تکان نميدهد . شايد هم همه منتظر اين بودند که با ويراني وتخريب چهل هزار واحد مسکوني چهل هزار نفر کشته ميشدند تا قبول کنند که حادثه اي رخ داده و عمق فاجعه چقدر است . دستگيري وکمک مردم شهرها ي منطقه از زلزله زدگان ميتواند گوشهاي از مشکلات انها را رفع کند اکنون ما در موقعيت وجاي قرار گرفته ايم که نبايد چشم اميد به ديگران داشته باشيم و خود مردم بايد همت کنند

منبع مطلب< http://webgozar.com/feedreader/redirect.aspx?url=http://loor.ir/article.aspx%3fid=1047

تاريخ بروز رساني ( 19 بهمن 1386,ساعت 16:18:37 )