نوشته شده توسط atabak   
29 ارديبهشت 1388,ساعت 02:22:13
آیا راه نجاتی وجود دارد؟ آری، چنانچه اپوزسیون ، احزاب وسازمانها بجای تهمت زدن به یکدیگر
و جنگهای لفظی، بر سر یک میز نشسته ، طرفداران خود را در یک جهت و بسوی یک هدف سوق
داده، جنبش اجتماعی را در یکروز خاص مثلا" یکروز قبل از « رأی گیری و انتخابات » به راه انداخته و با
تسخیر مکانهایی همچون صدا و سیما ،فعالیتهای نظام را مختل نموده، زیرا این رژیم طول عمر خود
را مدیون ناآگاه نگهداشتن مردم و بسته نگهداشتن محیط اطلاع رسانی میداند و اینرا باید بدانیم 
حرکت و جنبش مردمی تنها راه نجات از این رژیم اعدام و شکنجه میباشد.»
نه امام زمان ، نه گروه ۵+١ما عادت کردیم، شاید هم عادتمون دادند و یا بنام اعتقادات در مغزمان فرو کرده اند که منتظر کسی هستیم که یک شبه با یک شمشیر دو لبه یا  چماقی، تفنگی یا چیز دیگری عدل و داد را بر پهنه کره خاکی، بخصوص در کشور ایران بگستراند، ثروت ملی را بطور مساوی تقسیم کند، امام زمانی ظهور کند( هر چند مدل کوچکترش 30 سال پیش ظهور کرد و پول نفت را تقسیم کرد و آب، برق وتلفن را مجانی کرد و معنویات را بهبود بخشید!؟ ) یا حداقل آمریکایی حمله کند یا گروه5+1   تحریمی کند و یکدفعه حکومت دستهایش را بالا برده، تخت قدرت را به مردم و منتخبان مردم تحویل دهد.

        خیلی از ما هیچوقت فکرنکردیم، بعضی فکر کردیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم و بسیاری عمل کردیم ولی فکر نکردیم ( در زمان انقلاب اعدام) اما در یک چیز مشترک بودیم امید به یک نیروی خارجی یا ماورا طبیعت، قافل از اینکه نه امام زمانی ظهور میکند، نه آمریکا و انگلیس برای هیچ ایرانی دلسوزی میکند و نه گروه 5+1 وشرکاء ، منافع اقتصادی خود را با 70 میلیون ایرانی عوض میکند و تا خود تکانی نخوریم،تا جنبش اجتماعی صورت نگیرد، آب از آب تکان نمیخورد.

        اگر آمریکا بفکر ما بود به براندازی نظام قبل کمک نمیکرد و در ابتدا بعنوان اولین کشور ، این آدمکشان را برسمیت نمیشناخت؛ درطول عمر این رژیم ننگین بارها سعی در برقراری ارتباط همچون« ایران گیت » نمیکرد؛ پیام نوروزی « اوباما» شاهد دیگری بر مطرح نبودن مردم ایران است و اسراییل در زمان جنگ ایران وعراق با ایران مناسبات تسلیحاتی نداشت؛ این جمله از «جان کری » عضو ارشد مجلس سنای آمریکا و از دمکراتها و متمایل به اسراییل همه چیز را آشکار میکند « آمریکا در صدد تغییر رژیم ایران نیست».این در حالیست که آقای« اوباما» ، «خلیج همیشه فارس» را خلیج مینامد و نماینده کالیفرنیا صحبت از تجزیه « ایران،سرزمین مادری » میکند و جالبتر اینکه « نیروهای آمریکایی از طریق چابهار چه زمینی، چه هوایی نیروهای خود را به افغانستان میرسانند که بدلیل درگیریها درمناطق مرزی پاکستان و افغانستان است و در مجلس جمهوری اعدام، در اینمورد بصورت مخصوص بحث شد».

        گروه 5+1چنانچه دلسوز ایرانیان بودند و جانبدار حقوق بشر، با اینهمه اعدام و شکنجه و بگیر و ببند، حداقل سفارتخانه های خود را در اعتراض به اعمال حکومت تعطیل میکردند یا سطح روابط را کاهش میدادند؛ حتی سازمان ملل دفتر خود را میبست؛ آیا اینچنین شد؟ پاسخ: نه!

       اینهمه ظلم وستم در این سی سال و اعدام و شکنجه هر روزه کافی نیست تا این امام زمان از چاه جمکران بیرون بیاید و کاری انجام دهد؟ سه دهه جنگ و درد و آزارو اذیت وخون و خونریزی که نه تنها در داخل که گریبان خارجی و خارج نشینان را رها نمیکند برای ظهور این انسان با 1300 سال عمر بس نیست؟  50-60 هزار نفر سرباز تا دندان مسلح به آخرین تجهیزات نظامی از پس گروه طالبان بر نمی آید ولی ایشان با 313 نفر همه دنیا را فتح میکند!؟

       همه ی مارا با وعده سرخرمن سرکار گذاشته اند، نگاهی به این سه دهه ننگین نشان میدهد بسیاری از ما فقط با شایعه زندگی کرده ایم؛ عکس خمینی را در ماه دیدیم و حال پول نذری بر گور این قاتل خود دفن کرده می ریزیم؛ این تیرخلاص زن، احمدی نژاد هاله ی نور بر سرخود میبیند یا پشت پرده دستور ازامام زمان میگیرد!؟ بقیه هم به همین ترتیب، خاتمی را هشت سال، خاتم این رژیم معرفی نمودند و بیست میلیون رأی به حسابش ریختند وسید اولاد پیغمبر نامیدند اما کدام سید؟!

        اما آنچه مطرح است، آیا راه نجاتی وجود دارد؟ آری، چنانچه اپوزسیون ، احزاب وسازمانها بجای تهمت زدن به یکدیگر و جنگهای لفظی، بر سر یک میز نشسته ، طرفداران خود را در یک جهت و بسوی یک هدف سوق داده، جنبش اجتماعی را در یکروز خاص مثلا" یکروز قبل از « رأی گیری و انتخابات » به راه انداخته و با تسخیر مکانهایی همچون صدا و سیما ،فعالیتهای نظام را مختل نموده، زیرا این رژیم طول عمر خودرا مدیون ناآگاه نگهداشتن مردم و بسته نگهداشتن محیط اطلاع رسانی میداند و اینرا باید بدانیم ، « حرکت و جنبش مردمی تنها راه نجات از این رژیم اعدام و شکنجه میباشد.»
 

مطلب فوق را یکی از یاران جنبش رهایی بخش لرستان برایمان ارسال نموده است

www.lorabad.com 

تاريخ بروز رساني ( 30 ارديبهشت 1388,ساعت 18:31:26 )