در یک نظر سنجی ملت و یا قوم بودن مردم لر را با همتباران قابل دسترسی در فیس بوک ، مطرح کردیم که البته زحمت آن با همتبار و یار جنبش رهائی بخش لر سرکار خانم نسیم بهرامی بوده است و در بخش یک به نظرات ارسالی برای ایشان درج میشود و در بخش دوم همه نظراتی که بعد از به اشتراک گذاشته شدن دیدگاههای اولیه ارسال شده بدوت دخل و تصرف و یا تغییر دیدگاهی با توجه به موافق و مخالف بودن است . ما اگر از خود شروع کنیم تحمل عقیده مخالف را از دشمن مشترکمان مافیای ملاها و پاسداران منافعشان یا هر منتقد دیگر هم میتوانیم انتظار رعایت حقوق خود را داشته باشیم عکس: ‏در یک نظر سنجی ملت و یا قوم بودن مردم لر را با همتباران قابل دسترسی در فیس بوک ، مطرح کردیم و لذا یک به یک جوابها بدون سانسور درج میشود تا شاید درون زخم خورده ما را تسکین دهد و البته شاید . اما سئوال مشخص و بدون پیشداوری ما از عزیزان فعال در این دنیای مجازی .... از دیگران همتبارانی که دستی بر قلم دارند و خود را صاحب نظر میدانند ما را از راهنمائی خود بی بهره نگذارند .... از سایر دوستان و همتبارانی که با سکوت این سدوال را میخواهند نادیده بگیرند و مانند انگشت شمار همتبارنی که رگ گردنشان باد کرد و مارا تجزیه طلب و بی دین و هزار برچسب شایسته حلق اویز در میدانها و چهار راهها نامیدند هم، درود میفرستیم و این اعمال را به حساب مافیای حاکم با یک فرهنگ کثیف از مشتی ملا و پاسدار جنایتکار میدانیم . سئوال ما این بود [[با سلام به شما همتبار عزیز ،ما در نظر داریم در خصوص اینکه آیا ما مردم لر از مسجد سلیمان تا ایزه تا خرم آباد و بروجرد و شهر کرد و همچنین خانقین و بدره در عراق، آیا یک قوم هستیم یا ملت ؟؟؟ لطفا مختصر ومفید برای ما جواب خود را تا روز دوشنبه ارسال نمائید ... از طرف یاران همتبار شما در جنبش لر )) بخشی از پیام آقای یدی جدیدی لرستانی با توجه به کمبود جای به اشتراک گذاشتن در اینجا تنها مثالهای آن که خود بسیار آموزنده است آورده میشود ( ......آبا مگر ساکنان سرزمینی به نام کویت که در یک چهارچوب جغرافیایی زندگی میکنند ملت هستند ؟ در کشور کوچک به تازگی مستقل شده ای با 650هزار نفر جمعیت به نام مونته نگرو چطور ؟ چرا زمانی که نوبت به ستمدیدگان میرسد که باجی برای دادن به تقسیم کنندگان کشورهای همسایه ایران این کشور کثیر المله میرسد ، که برایشان ثروتی به خاطر چپاول و سرکوب تاریخی سرزمینشان نمانده است اینگونه سخت گیر میشویم ! تازه نه گوسفند از زمانی که گوشت از مناطق لر نشین به کشورهای خاورمیانه صادر میکردند نذری به دار است و نه آشی از تولیدات کشاورزی زمانی که دارای استقلال کامل بودند به بار !! هم الفبا میخواهند و هم تکامل تاریخی مندرج در تعارف آورده شده از ملت و قوم ؟....)) دوست همتبار و خوبمان دنگ لرستان پیام زیبا و مستندی را فرستاده که بخشی از آن عبارت است از (... از جمله ویژگی‌های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین. علاوه بر آن، نیروی حیاتی پیوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق قوی به تاریخ خویش، دین خویش، فرهنگ ویژهٔ خویش و نیز زبان خویش بر می‌خیزد.باتوجه به تعریف بالامیتوان گفت مردمان لور دارای مشخص های بالا میباشند وتعاریف فوق درمورد این مردمان صدق میکند.مردمی که دارای تاریخ مشخص وفرهنگی مشترک میباشندواحساس تعلق خاصی نسبت به سرزمین خوددارند.....) علیرضا کمالوند دیگر همتبار عزیزمان اینگونه نظر داده که (يك قوم بزرگ از ملت ايران هستيم) بیژن طولابی دیگر همتبار خوبمان اینگونه نظر داده است (سلام یک ملت محسوب مشیم ولی یک قوم نیستیم چون دریک ملت چندها قوم مختلف هست لرها بر اساس تقسیم بندی به دودسته لر بزرگ ولر و لر کوچک تقسیم شده اند که لرهای بزگ شامل استان خوزستان. ممسنی و بویر احمدی بوشهری و. ..ولی لرهای کوچک شامل استان لرستان خرم آباد. ایلام وکرمانشاه هستند که یک قوم محسوب میشوند)  دوست و همتبار دیگرمان بنام آقای محمد کاشفی عزیز نظرش این است که (نیاز به فرصت برای تفکر وبررسی بیشتر دارم ؟ ولی می دانم هر انسانی می بایست هویت و تاریخش را چون مردمک چشمانش عزیز بشمارد .و همه رنجبران دنیا یک جور مورد ستم قرار می گیرند . وثضاد اصلی دوران بین استثمار شونده و اسبثمار کننده است .) نظر همتبار دیگر عزیزمان دکتر جعفر جعفرنژاد که حق استادی و پیشکسوتی بر گردن بسیاری دارد اینگونه با حروف لاتین طبق معمول نظر دارد که (HIMIN TOUR AST KE NEVSHTEEID--HUDUDE 10 MILLYUN NAFAR HASTAND BEYNE KERMAN TA KHANEQEYN PARAKANDE HASTAND---DAR IN MOURED BEHTAR AST BE MAJELLEYE "LORESTAN PAZHUHI" ROJUE KONID MOWAFFAQ BASHID)  نظر همتبار محترممان جناب محمود فاطمی که شاید با سئوال ما بسیار فاصله دارد این است (رفیق گرامم : شاید محصور نمودن یک جهان وطن در یک چارچوبه قومی ،ملی ،حزبی کاری منطقی نباشد . نگاه من به هر پدیده به نکات مثبت آن پدیده یا بعبارتی من نصف پر لیوان را نظاره گرم .) نظر یکی از همتبارنمان به نام زاگرس هم تا کنون این بوده است که ( بگذار با دوستان دیگر هم مشورت کنم و اطلاعاتم را کامل کنم و برایتان جوابیه ای میفرستم بانوی مبارزم*) دیگر همتبارمان جناب آقای شورش لرستانی هم کوتاه اشاره دارند ( درود های فراوان حتما عزیز تا درودی دیگر بدرود ) همتبار دیگر عزیزی به نام راحله رهائی نظرش این است که (تشکیل ملت دادن ک الکی نیست.بارزانی صد ساله ایالت خودمختار داره هنو نتونسته ملت تشکیل بده و بنده عقیده دارم ما تمام ویژگی های یک ملت را داریم ولی با جدا شدن از ایران مخالفم.بنده با احقاق حقوق از راه های ممکنه هستم ن جدایی از میهن عزیزمان) همراه خوبمان در جنبش رهائی بخش لر آقای آرمان لرستانی (مردم ساکن در سرزمینهای لر نشین را به خاطر داشتن یک زبان مشخص به نام لری که تاکنون به خاطر فقر و سرکوب نتوانسته الفبا و زبان نوشتاری داشته باشد یک ملت شایسته همه حقوق یک ملت میداند) نظر دیگر را دوست و همتبار خوبم و از تاسیس کنندگان اولیه جنبش رهائی بخش لر آقای اتابک لرستانی نظرش این است که (ما مردم ستمدیده و سرکوب شده در همه زمانهای و نداشتن راهی برای فرار به کشورهای همسایه و به این خاطر در سکوتی تاریخی از طرف جنایتکاران سرکوب شده ایم با افتخار اعلام میکنم که یک ملت هستیم و اکنون که برخاسته ایم هر یک از ما یک ملت برای کوشش در رسیدن به حقوق پایمال شده خود و فرزندانش در آبنده است ) در پایان نظر این دوست و همتبارتان را هم بشنوید که با افتخار اعلام میکنم ما یک ملت هستیم و اگر روزی کسی توانست بر زبان و فرهنگ ما ایرادی بگیرد که قدرت دفاع از آن را در مقابل اساتید اهل فن داشته باشد از نظرم با افتخار برمیگردم و مسلما اسراری بر اشتباه خود ندارم ولی بر ملت بودن مردم لر با آگاهی کامل ایمان دارم .. سرفراز باشید و همیشه پایدار در راه رسیدن به همه حقوق انسانی ملت لر .‏.


 • شورش لرستانیرفقای عزیز همانطور که در صفحه من میبینید این اظهار نظر همزمان شد با حمله فاشیستهای اسلام سیاسی سنی به کوبانی و شنگال که منهم با تمام نیرو در این کمپینها شرکت کردم و متاسفم که جوابی برای همتبار عزیزم نسیم نگذاشتم ولی خیلی کوتاه عرض کنم که مسآله من رسیدن به حقوقیست که مردم ما مستحق آنند حالا اگر این مردم ما قوم یا ملت خطاب بشوند هیچ تفاوتی ندارد مهم محتوا و مفهومیست که از این واژه استنباط میشود حقیقت اینست که لرها دارای ریشه و سنتها و زبان و مراسم ووووو تاریخ مشترکی هستند که آنها را از اقوام یا ملتهای دیگر ساکن ایران متمایز میکند چنانچه ما لرها را قوم بدانیم پس ایران کشوریست کثیرالقوم واگر ملت بدانیم پس ایران کشوری کثیرالمله است آنچه که تغییر نمیکند این حقیقت تلخ است که توفق و برتری یکی از این اقوام یا ملتها بنام فارس است که به استثمار و بی عدالتی در اداره امور سرزمینهای مسکونی دیگر اقوام یا ملتها دامن زده و اداره امور را به شیوه ای مستبدانه و با سیستمی فاشیستی با تکیه برقوای امنیتی - نظامی پیش میبرد اینکه ما خودمان را با تعریف ملت یا قوم مشغول کنیم به بیراهه رفتن است در یک جمله ما مردم لر با حقظ ویژه گیهای تاریخی خودمان خواهان خودمدیریتی یا اداره دمکراتیک مناطق مسکونی خود توسط بومیهای خودمان هستیم تصمیمات مهم و شیوه اداره سرزمین مسکونی لرها توسط شوراهای خودشان و با وجود یک پارلمان محلی شکل میگیرد . قطعا ما مصمم به پیاده کردن این اهداف هستیم و در این راستا حرکت میکنیم .
 • Karoon Kia · Friends with دنگ لرستان and 10 others
  تمام جنبش هاي جدائی طلبانه در اروپای غـربي در يك دهـه اخير خودشان خودشان را منحل كردند ٫ راه از آنور نيست٫ تلاش براي دموكراتيزه كردن هرچه بيشتر جامعه ٫ كمك به فعال شدن اقتصاد ٫ دموكراسي احتياج به يك طبقه متوسط قوي دارد٫ هنوز آرمان های مشروطه بر زمين مانده است٫ دراروپا هستند كشورهائی كه با داشتن دموكراسی مردمش زبان های مختلف دارند مثلن سويس ٫ بلژيك و٫٫٫
  پس من يك ايراني لـرم
 • شورش لرستانیتفاوت است بین احساسی که میگوید من یک لر ایرانی هستم تا من یک ایرانی لر هستم!. ایرانیهای لر همان احساسی را دارند که احمدی نژاد مرتجع با پوشیدن لباس لری یا عربی یا کردی بدان دست میافت. بنا بر این من یا لر ایرانیم یا لر عراقی یا هرجای دیگر فقط ایرانی لر نیستم و صد در صد لر ایرانی هستم.
 • دنگ لرستانباعرض سلام ودرودخدمت خواهرمبارزم نسیم عزیز,ضمن عرض تشکراززحمات جنابعالی ازتمامی دوستان که زحمت کشیدندوسعی کردندملت لوررا دراین مقاله یاری بنمایندوالبته ازتمامی دوستان وهمتباران عزیز میخواهم به صحبت های اقای یدی جدیدی لورستانی توجه کنندکه چقدرمطلب رازیبا وواضح بیان کردوالبته همه ی دوستان نظرات جالبی رادراین راستا بیان کردند ولی سوال من به عنوان یک لورزبان اینست ایااینکه چرامالورها که ازمشکلات زیادی درحوزه های متفاوت رنج میبریم چرابایستی این خودباوری ازبین جوانان ماازبین برود اینکه مایک ملت هستیم وزیرمجموعه فارس وسایرواقوام دیگرنیستیم,فقط کافیست به تاریخ مردمان لوردرطول تاریخ بنگریم وببینیم که این مردم چگونه درطول تاریخ حتی درسرنوشت سایراقوام مانندفارس ها دخالت داشته اندودرطول تاریخ بالاترازانان قرارداشته ایم....ایااگراین تبلیغات منفی علیه ملت لوروجود نداشت برخی ازهمتباران نیزازسرنااگاهی بازهم اینگونه درقبال همتباران خود عمل میکردند ومنکرملت بودن لورمیشدند؟ایانداشتن رسم الخط واحدکه متاسفانه یکی ازدلایل اصلی عدم وحدت ملت لورمیباشدمیتوانددلیلی برای نفی وجودملت لورباشد؟ایااین دلیل میشود که به علت اینکه مادرکشورایران زندگی میکنیم منکروجود ملت لورشویم ویااینکه وجود ملتی به نام لور مطمئنا باعث نفی وجود کشورایران نمیشود
 • Karoon Kia · Friends with دنگ لرستان and 10 others
  دوست گرام ٫ به اين شيوه كه بكار گرفتي به لـري مي گويند ٫٫٫رم كمري ٫ خب اينجوري كسي نم تونه نظرش بده بجز اينكه موافقت تو را به عنوان يك پيش شرط بگيرد٫ والا متهم مي شود به هرچيزي كه مي گويي
 • Nasim Bahramiنظرات را همه همانگونه که فکر میکنند همگی بیان کرده اند و واقعا من نمیدانم karoon kia از کدام پیشداوری ما به این نتیجه مخرب رسیده است که ما همتبارانمان را فراری داداه ایم از بیان نظر و عقیده مورد نظرشان ! همتبارم ما از این گونه نگرشها بیزار و فراری بوده و هستیم و اگر میخواهیم اعتماد را جایگزین بی اعتمادی کنیم راهی بجز فراهم آوردن ضمینه برای بیان عقیدهای خود و همتبارانمان نداریم لطفا توضیح بدهید .. تا ما خود را اصلاح کنیم ...
 • دنگ لرستاندقیقا منم منطورkaroon kنفهمیدم...کدام پیشداوری؟جالب اینجاست حتی نطرات مخالف هم درج شده
 • Karoon Kia · Friends with دنگ لرستان and 10 others
  من اشتباه كردم نام شورش لرستاني را ننوشتم ٫ لطفن كامنت ايشان را بعد از كامنت من مطالعه بفرمائيد٫ در ضمن از پست تان متشكرم
 • Amir Ardalanدر هیچ جای دنیا به جمعیت میلیونی که دارای زبان وفرهنگ و سرزمین و تاریخ مختص خودشان میباشد قوم نمی گویند.طبق امار خود رژیم جمعیت لور ها بالغ بر12 میلیون است که البته دروغ است.بر طبق امار غیر رسمی جمعیت لور های ایران بالغ بر 25 میلیون نفر می باشد.جمعیت لور های عراق هم حدود 2/5 میلیون براورده شده.پس این سخن مسخره و بی منطقی است که به یک خلق میلیونی قوم بگویند.بی شک خلق لور یک ملت است.اما متاسفانه کمتر کسی وجود داره که به حق خود اشنا باشد.دیروز در سخنرانی رییس جمهوری اسلامی روحانی در شهرکرد بودم.او از مشروطه گفت اما با این بیان که مشروطه را عشایر و ایلات رهبری کردند او حتی نام بختیاری ها را نبرد.واقعا باعث تاسفه.تاسف
 • Omran Feili · 13 دوست مشترک
  qaum Lur ,mardoman zaminhai Lur nishin ki az jumlah ta saalhai 1920 Baghdad Shehrek Lur ha bood : Yekumin dushaman beni Adam enist : BI SWAADI ,Lurha az Arab ve Ajem khili bi swaadtaran .Meselan Aryu Barzn mujesmai Aryu Barzn mal Aryu Barzn niest :ein Mujasemeh shakhs Faarsest .Aryu BAR ZAAAN Yek spehdaar Luri Bood ve Labass jangawaran Lur mitwaneed bi bebini dar Takhti Jamsheed sadhaa mujeseme madah bray deedan khali assanah.
 • Omran Feili · 13 دوست مشترک
  Aya mishad mujesme Arayu Barzaaaan Khuduman dorrost kunim ve der Khuram abaad,Elam ,Andi Mishk share Kurd der mayadin ein shahrestnha Aryu Barzaan Be labass Luri tesis kunim ?????????????
 • Omran Feili · 13 دوست مشترک
  Der saalhai 60 miladi Mourekh Romani Mashour Tacitos ki az Herothoudus Mashorterest :: Miniwesad ki Empror Tabarius yek Spehdare az Madaha benami Aryu Barzaan bi Padeshahi Arminstan taeen Kard ,Az awal Armaniha ezhare na rahati karden ,Wali wakhti ki Aruo Barzaan dedan enqader khoush andaam bood ,ve khoush akhlaq der haal ora bi Padeshahi Arminstan qabol karden ..,pas ben ber ein : Aryu Barzaan Naam m`amuli spehrdaran Madha boudan nah Farsaha,Hala cheh baaysyti Kard?????
 • Nasim Bahramiعمران عزیز من به سهم خود از اطلاعات شما که ای کاش با حروف لاتین نمی نوشتی استفاده کردم . اما همتبار عزیز و دلسوز ما برای وصل کردنی آمدیم که صدها سال است بین ما وجود ندارد و دشمنان مشترکمان از این موضوع سواستفاده کردند ... بحث ها را به سمت مشترکات هم سو کنیم زیرا دشمن از آن بر علیه ما استفاده میکند ...
 • Nasim Bahramiهمتباران عزیز همانگونه که میدانید دلیل گذاشتن این نظر خواهی تنها و تنها بخاطر آن است که * مدتهای زیادی میباشد که در صفحات مختلف بر سر مسئله مورد خطاب دادن لرها به عنوان قوم یا ملت مشاجره در حد توهین و در ادامه قطع کردن دوستی میان همتباران نازنین بوجود میاید و لذا با مشورت دوستان و همراهان با بینشهای مختلف بدون توجه به دوری و نزدیکی به جنبش رهائی بخش لر مبادرت به اینکار کردیم .. امیداست هر کس در حد توان این بحث را به همه کسانیکه حرفی برای گفتن در راستای اتحاد و همدلی هرچه بیشتر ما مردم ستمدیده لر دارند منتقل کنند . دست همه شما عزیزان که این درد مشترک را فریاد میکنید به گرمی میفشاریم . www.lorabad.com
 • Atabak Lor Lorestani
  durood nasim jan omidvaram hamishe salamat bashii ... man ham be sahme khodam as hame homtabaran ke dar in mored hamkari mikonanand sepasgozaram ..... durod durod bar hamegii
 • Atabak Lor Lorestani
  amir ardalan aziz lotfan manbae in amar ra baraye homtabaran beneviss ... besiyar jaleb asst .. durodd bar shoma
 • Atabak Lor Lorestani
  Dang Lor aziz ba shoma dar rabete ba besiyar jaleb bodane nazarate homtabaran bekosos hgogdan azizeman jenabe agayw Yadi Jadidi Lorestani kamelan movafegam ..(namordim va bahse bedone tohini ra be pish bordim ha ha ha)
 • Faramarz Bakhtiarقوم لر در مسیر تکاملی و تکوین به ملت لر تبدیل شده است . ما نباید به خاطر خوشامد دیگران خودرا قوم بنامیم .
 • Nasim Bahramiاتابک عزیز پیامت را که نشان از سلامتی شما است را دیدم خوشجال شدم ... مواظب خودت باش . ضمنا با نظر شما و دنگ لرستان عزیز در رابطه با نظرات فوق موافقم ولی برای من وجود اعتماد که همه از موافق تا موافق که نظرشان را بیان کنند مهم است ... یادتان هست روزی بسیاری از همتبارانمان از بیان لر بودن خود کمی تا قسمتی ناراحت میشدند و گویا با افکار روشنفکرانه انان در تضاد بود؟؟
 • Atabak Lor Lorestani
  zendeyim an ham be eshge shoma khoban .nasim azizam.. az payamha va ebtekarahat va be bahs keshandan masaell mohem man ke daram yad migiram sazemandehi ra bavar kon bedone taaroof .. www.lorabad.com
 • Mostafa Najafi · Friends with آرش بختیاری and 12 others
  ما یک قوم هستیم نه یک ملت...قومی که در چارچوب فرهنگ و ملت ایرانی تعریف میشه و مطمئنا نمی توان نام ملت بر آن نهاد...این اختلاف افکنی ها رو کنار بگذارید...
 • Mahtab Mohabatما ملت یا قوم لر قدرتمند ترین تمدن تاریخ و بازماندگان انشان قدیم و اولین ایالت حکمرانی قبل از کوروش کبیر بوده ایم ما افتخار تاریخ و اصالت ایران قدیم هستیم محکم و استوار .
 • Nasim Bahramiجناب نجفی چون شما امر کردید باشد حتما این کار را خواهیم کرد . ولی آقای محترم کمی توضیح بده چرا ما اختلاف افکن هستیم ... توضیح قوم بودن مردم لر و ملت نبودنشان را به بهانه احترام به عقیده مخالف به همتباری مثل شما پیشکش میکنیم . ما فکر میکردیم ندانستن و نپرسیدن عیب است حالا ندانستن و پرسیدن عیب شده !!
 • Mostafa Najafi · Friends with آرش بختیاری and 12 others
  من هر مسئله ای که ممکنه تمامیت ارضی کشور رو تهدید کنه رو اختلاف افکنی تلقی میکنم...اصلا لزومی نداره شما قوم لر رو یک ملت معرفی کنید چون اصلا این مسئله دور از واقعیته...همچنین باید خدمتتون عرض کنم که مفهوم ملت در چهارچوب مرز های سیاسی و طبیعی قابل تعریف و بیان هست، اما برای رسیدن به تعریف قوم ما نیاز به دانستن پدیده های چون: فرهنگ، نژاد و زبان داریم، زیرا قوم به آن گروهی از انسانها گفته میشود که با هم قرابت و روابط نزدیک فرهنگی، نژادی و زبانی داشته باشند.بنابراین ما قوم لر دارای مرزهای سیاسی و طبیعی مشخصی نیستیم...
  از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اساسی، یک کشور می تونه متشکل از اقوام مختلف باشه ،اما این به مفهوم تعدد ملتها نیست.در واقع در چارچوب جغرافیای یک واحد سیاسی فقط یک ملت وجود داره .این اصل توسط غالب حقوقدانان و صاحب نظران حوزه حقوق اساسی پذیرفته شده .وقتی در حقوق بین الملل از واژه ملت بحث میشه منظور جمعی از انسانهاست که حداقل دارای چهار خصوصیت باشن:
  1 – سرزمین مشترک.
  2 – تابعیت از یک دولت.
  3 – منافع و اضرار مشترک.
  4 – ارزش ها و باور مشترک.
  بر اساس مشخصه های فوق اطلاق واژه ملت برای گروههای قومی یک اشتباه فاحش بوده و مورد قبول حقوق بین الملل نیست..اقوام ساکن در یک سرزمین اجزاء یک ملت هستن .اما در صورتیکه برای آنها از واژه ملت استفاده نماییم، به مفهوم شناسایی آنها به عنوان موجودیتی جدا از کلیت واحد ملت ساکن در یک سرزمین می باشد.وضعیتی که بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست...از بین خصوصیات و اصول ذکر شده،ما لرها نه سرزمین مشترکی داریم و نه در حال حاضر تابعیت یک دولت مستقل خارج از جامعه ایرانی رو داریم...به همین دلیل در حال حاضر خیلی از صاحبنظران کردها رو هم ملت نمیدونن...هر چند اون ها حداقل یک دولت خودمختار رو در عراق دارن...به نظرم من این بحث های شوینیستی اصلا دردی رو از محرومیت ها و فرهنگ رو به زوالمون دوا نمیکنه...موفق و پیروز باشید
 • Nasim Bahramiتمامیت ارضی ما را سهم 50 درصدی را به 12 درصد تنزل دادن از دریای خزر به خطر انداخته ، دخالت در جنگ شیعه و سنی عراق و سوریه با توجه به اینکه ملت عرب ما و ملت کرد ما و ملت بلوج ما در ایران سنی هستند و ما به پیشبازش رفتتیم به خطر انداخته ، حتما میگوئی عربها و بلوچ ها و کردها که ملت نیستند !!! طبق همان حقوق بین المللی که شما به آن استناد کردی سیستم مافیائی پاسداران و ملاهای کنونی مکررا به جهت نقض حقوق اقلیتهای دینی و قومی در ایران محکوم شده اند ... تعاریف متعارف را قبول داریم بر روی سر اما همه را قبول داریم نه اینکه وقتی به نفع ماست نادیده گرفته شود و هر وقت به ضرر مردم ستمدیده ای مانند مردم لر باشد مانند چماغ بر سرشان کوفته شود !!!این هم استناد من از گوگل و دوست عزیزی که به خاطر حق زیستن و دفاع از حقوق مردممان و تشکر از این دوستی که این تقلب زیر میزی را به من رساند ....با توجه به پیش نویس اعلامیه «كمیسیون حقوق بشر » مصوب نشست ۱۲۸۷ (۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵) این كمیسیون؛
  با توجه به این كه اكثر زبان های در خطر نابودی، به مردمانی تعلق دارند كه از حق حاكمیت ملی محرومند؛ و با توجه به این كه عامل اصلی عدم گسترش، نابودی و جایگزینی زبان دیگر به جای زبان این خلق ها، عدم وجود حاكمیت ملی و خط مشی دولت هایی است كه ساختارهای سیاسی، اداری و زبانی خود را بر آن ها تحمیل می كنند؛
  با توجه به این كه حمله نظامی، اشغال، استعمار كشورها و دیگر روش های انقیاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در اكثر مواقع با تحمیل صریح زبان حاكمان یا در بهترین شرایط خدشه دار نمودن ارزش و منزلت زبان خلق های محكوم همراه بوده و به طور كلی به تضعیف زبان گویشوران آن ها انجامیده و با اعمال سیاست های تبعیض آمیز وفاداری گویشوران به زبان مادری خود را خدشه دار كرده است؛
  با توجه به این كه............... ادامه را شما زحمتش را بکش همتبارم
 • Lorestani Armanنسیم عزیز اول که خسته نباشی و دوم اینکه قرار شما دراین متن این بود که بحث به حاشیه نرود ولی اکنون ما که حقوق دان نیستیم چه (خره ای) گل خسی روی سرمان بگیریم ؟ من احساس میکنم دوست همتبارمان کمی سخت گیری میکند تا شاید شما را عصبانی کند و موضوع به این مهمی را خدشه دار کند امیدوارم صبور باشی و اگر امکان دارد جواب را بصورت صمیمانه تری با هم مبادله کنید .. ما که به شما افتخار میکنیم و این باعث سربلندی ماست که یک شیر زن مثل شما گرداننده این گونه بحثهاست ... www.lorabad.com
 • Nasim Bahramiآرمان لرستانی مهربانم من که گردنم از مو باریکتر در مقابل منطق ، اما خودت میدانی ما لرها تا وقتی که نمیدانیم کسی کلاه سرمان گذاشته آرام هستیم وای به روزی که دست طرف برایمان رو شود ... هرچه باشد بهایش را با جانمان میدهیم ... تاریخ ما هم گواهی این ادعای من است در سایت جنبش لر هم یک مطلب در این خصوص هست میتوانید بخوانید .. درود بر شما درود برشما که به موقع به ما تذکر میدهی
 • Lorestani Armanنسیم جان مه حام ده ای حار پات، سیلم کو ولا هام ده رکوئت تا وقته جنگ خوره نازارم
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  به نام اهورامزدا.من لرم.من همیشه به خود بالیدم و میبالم به لر بودنم ، به ایرانی بودنم و به اینکه ما قومی هستیم که توانستیم با گویش خود زبان شیرین پارسی را نگاه داریم.هرگاه میگوییم ملت به دنبال آن باید نام کشور را هم بیاوریم.لری گویشی از زبان پارسی است.لر ملت نبوده و نیست.لر هرگز از ایران جدا نخواهد شد.لر قومی از ملت ایران است.
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  اگر از این سو لر از سویی دیگر کردها و آذریها و از سویی دیگر سیستانی ها از ایران جدا شوند و خود ملت شوند دیگر ایرانی نخواهد ماند.
 • Mostafa Najafi · Friends with آرش بختیاری and 12 others
  به هر حال من معتقد نیستم که ما لرها ملت هستیم..بنا به دلایلی که خدمت شما عرض کردم...اما سرکار خانم بهرامی عزیز،شما به جای مطرح کردن این مسئله،سعی کنید با این انگیزه و ارداه قوی تان،قوم بزرگ لر رو از کمای فرهنگی ای که در اون گرفتار شده نجات بده،تا خدایی ناکرده دچار استحاله فرهنگی نشویم...من کاری با اخوندها و ملاها ندارم و اصلا برای من موضوعیتی ندارن...اون چیزی که واسه من مهمه ایران و تمامیت ارضی و سرزمینیشه...بحث دریای خزری که شما عرض کردید یک بحث جداگانست که مورد مناقشه هست...این بحث ها خواسته و یا ناخواسته ممکنه تمامیت ارضی ما رو دچار خدشه کنه...اینکه ما اثبات کنیم ما یک ملت هستیم هیچ چیزی رو تغییر نمیده...ما اگه عرضه داریم باید حقمونو در این سرزمین بگیریم...باید هزینه بدیم تا به خواسته هامون برسیم...این بحث ها دردی از ما را دوا نخواهد کرد..البته قابل تحسین هست که شما به مخاطب و فردی که باهاتون مخالف هست حمله نمیکنید...برخلاف خیلی از کسانی که به اندیشه مخالف حمله میکنن...موفق و پیروز باشید.پ
 • Lorestani Armanکهگیلویه نازنین شما میتوانی بگوئی کشوری به بزرگی آذربایجان و یا کشورهای به بزرگی عراق و عربستان و یا کشوری به بزرگی کردستان اقلیمی کنونی مردمانش ملت نیستند ؟ دوست همتبار بحث را خراب نکن مگر هموطنان ما در کردستان و خوزستان و آذربایجان همگی شعار جدایی از ایران را داده اند ؟ باور کن برخورد غیر مینطقی و مستبدانه حتی یک خانواده را که دارای مشترکاتی مانند فررزند و بسیاری چیزهای دیگر هستند را در نهایت به طلاق و جدائی که یک حق انسانی است میکشاند . دوست خوبم لطفا و خواهشا به موضوع توجه کن ما داریم یک مسئله را که در بسیاری از جاها مورد اختلاف واقع شده را دوستانه بررسی میکنیم والا هنوز نه به داره و نه به باره سردیار باشی همتبار نازارم
 • Lorestani Armanضمنا همگی بر اینکه قانون اساسی مشروطیت یکی از مترقی ترین قوانین در کشور ما بوده و هست و در این قانون ایران به عنوان یک کشور کثیرالمله مورد اشاره قرار گرفته است این را که بعد از خیانت به سران لر در قیام مشروطیت و زدن خنجر از پشت به آنان نوشتند و دیگر ما لرها بر آنان اجبار نکردیم !!
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  روزی فراخواهد رسید که لر بار دیگر خود را نشان میدهد و بار دیگر با کارهایش شوند سرافرازی ایران را فراهم می آورد.
  به سان کریم خان و سردار اسعد.ما نیازی نیست از ایران جدا شویم بهتر آنست که مردم قوم لر را از خرافه پرستی دور کنیم.باور خوبه اما زیاده روی در باور خوب نیست.اینجا ایران و من هم یک ایرانیم.
 • Lorestani Armanمن که تا کنون در این نوشتارها کسی راندیدم حرفی از جدائی از ایران را بزند دروغ چرا تا قبر آه آه آه اگر شما دیدید بنویسید تا ما هم ببینیم با نام نویسنده در این نظرخواهی خانم بهرامی عزیز
 • Sadegh Sporteاین حرفا چیه؟!!!!ایران به لر زنده است..ما ایرانی هستیم و می مانیم..اگه قرار باشه هر قومی ادعای کشور کنه دیگه ایرانی نمی ماند لطفا این بحث های بی ارزش را پیش نیارید
 • شورش لرستانیخط اطلاعاتیها همه جا اینه وارد مهلکه میشن با آی دی های جعلی و بحث رو آگاهانه منحرف میکنند چون اینقدر احمقند که فکر میکنند خیلی زرنگند.
 • Lorestani Armanاگر توجه کنید به هیچیک از سئوالات من جواب نداده اند و خط خودشان را پیش میروند ومرتب تکرار میکنند ما شعار جدائی از ایران را میدهیم این است که دم خروسشان بیرون میزند
 • Sh Kherad · با دنگ لرستان دوست است
  95 درصد نفت وگاز که درامد اصلی مردم ایران بر ان است و منابع عظیم اب و بهترین مر غوب ترین سرزمین در ایران در اختیار لرهاست ولی کسی از نمایندگان جرات اینکه حتی همچین مسئله ای رو ابراز کنه نداره و من بارهای بار تا حد مرگ بهم فشار میومد وقتی میرفتم توی یه کویر بی اب علف میدیدم مردمش در رفاه هستن اصلا انگار این منابع تو خاک اوناست که هزارتا کارخانه و همه شهرهاشون اباد همه دانشگاههای سراسری ووو نمونش سمنان و کرمان و یزد وووو و ما لرها انگار یه ملت بی گانه ایم که تو شهرامون فقر بیداد میکنه همه جونامون بیکار شهرامون بوی فقر بدبختی میده مردممون ساده و بدبخت و خدا وکیلی تا بهال یه نماینده لر بوده که حتی جرات کنه در مورد اینا حرف بزنه
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  پرسشهایتان.آنها اکنون ملت هستند.بسیار خوب.بله من دیدم و شنیدم که کسانی سخن از جدایی خوزستان و کردستان داده اند.کردها قومی از ملت ایرانند همان مادهایی که برآنند از سرزمین نیاکانشان آریاییها جدا شوند که این به شوند درگیریهای دینی و مذهبیه.
 • Lorestani Armanکردهای عراق و ترکیه که جزئی از ایران نیستند چرا همه را قوم ایرانی میدانی ! آذریهای در کشور آذربایجان که کشوری مستقل هستند را هم همنیطور ! دلیل نمیشود ما هرکس را که در ایران است بگوئیم تو حق نداری به ملیت خودت وفادار بمانی باید از همه رگ و ریشه ات دست برداری ! مگر شعار نمیدهیم ما دارای قدرت فرهنگی بزرگی هستیم و همه این کشور رنگارنگ را یکجا نگاه داشته ایم .... این که با آن شعار در تضاد است دوست مغلطه گوی من .. کمی پیاده شو با هم برویم کمتر ما را به دنبال نخود سیاه بفرست . خسته نباشی
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  پیشنهاد میکنم به میان برادران و خواهران لر خود بروید و به سخنان و باورهای آنها گوش دهید و بنگرید واز آنها بپرسید.میزان سنجش آنها برای برگزیدن نماینده ها و گزیده هاشون کیا هستن.
 • Lorestani Armanبعد از این نظر تا زمانی که کسی آن را رد نکند با منطق دیگر نظری نمیدهم ...... درود sh kehrad درود بر شما همتبار نازارم درصد نفت وگاز که درامد اصلی مردم ایران بر ان است و منابع عظیم اب و بهترین مر غوب ترین سرزمین در ایران در اختیار لرهاست ولی کسی از نمایندگان جرات اینکه حتی همچین مسئله ای رو ابراز کنه نداره و من بارهای بار تا حد مرگ بهم فشار میومد وقتی میرفتم توی یه کویر بی اب علف میدیدم مردمش در رفاه هستن اصلا انگار این منابع تو خاک اوناست که هزارتا کارخانه و همه شهرهاشون اباد همه دانشگاههای سراسری ووو نمونش سمنان و کرمان و یزد وووو و ما لرها انگار یه ملت بی گانه ایم که تو شهرامون فقر بیداد میکنه همه جونامون بیکار شهرامون بوی فقر بدبختی میده مردممون ساده و بدبخت و خدا وکیلی تا بهال یه نماینده لر بوده که حتی جرات کنه در مورد اینا حرف بزنه
 • Sadegh Sporteآرمان جنابعالی ایخی چنه ثابت کنی؟؟!
 • Lorestani Armanایخام حرف sh kehrad ره ثابت که نم ..... درصد نفت وگاز که درامد اصلی مردم ایران بر ان است و منابع عظیم اب و بهترین مر غوب ترین سرزمین در ایران در اختیار لرهاست ولی کسی از نمایندگان جرات اینکه حتی همچین مسئله ای رو ابراز کنه نداره و من بارهای بار تا حد مرگ بهم فشار میومد وقتی میرفتم توی یه کویر بی اب علف میدیدم مردمش در رفاه هستن اصلا انگار این منابع تو خاک اوناست که هزارتا کارخانه و همه شهرهاشون اباد همه دانشگاههای سراسری ووو نمونش سمنان و کرمان و یزد وووو و ما لرها انگار یه ملت بی گانه ایم که تو شهرامون فقر بیداد میکنه همه جونامون بیکار شهرامون بوی فقر بدبختی میده مردممون ساده و بدبخت و خدا وکیلی تا بهال یه نماینده لر بوده که حتی جرات کنه در مورد اینا حرف بزنه
 • Sadegh Sporteنمایندتون کروبی بود که تو لرستان کمترین رای را آورد!!!!!
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  میدونی چیه سرعت اینترنت پایینه وگرنه پاسخ تو رو میدادم.همین دیدگاه ها رو که نوشتم با سختی گذاشتم
 • Lorestani Armanامیدواریم خداوند باعث و بانی این همه بدبختی از جمله این مشکل شما و من که با مصیبت میتوانیم یک نظری را بخوانیم و یا در گوگل جستچو کنیم را فلج تر کند و بقول یکی از لرهای همشهری من که گفته بود (( اه ابوالفظل هرکس که باعث ای همه بدبختیه و گرونیه ای دسه شم بکو ده طور او یکی دسش ))
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  من رفته بودم پیش یکی از نمایندگان استان لرستان گفتم شما کدوم حزبید میگفت من ولاییم.
 • Lorestani Armanولا گریوه داره به شاه احمد در کبیر کوه قسم .... نماینده مجلس مقننه که باید برای ما قوانین را تصویب کند و ایران را از شر اجانب عرضی و سماعی حفظ کند !ببیند چه جوابی به آقای کهگیلویه داده!! هه روو هه رووو هه رو هه روو
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  من و ما از نوادگان آریوبرزن و یوتابیم که برای ایران جانفشانی کردند.کوروش بزرگ هم زادگاهش انشان انزان ایذه کنونی بوده.
 • Sh Kherad · با دنگ لرستان دوست است
  من اعتقاد دارم ایران و لر دو چیز جدا نشدنی هستن تا بوده ایران بوده و تا بوده قوم اصلی ایران لر بوده ولی باید تمام راههارو برای بدست اوردن حقوق لر (تنها )قومی که صدرصد شیعه دوازده امام و تنها قومی که جز پاکی و انسانیت خالص تو همه عرصه های تاریخ را سر لوحه کار خود گذاشته و اکثر سرمایه ایران بر منابع سرزمینهای این قوم تامین میشه را امتحان کرد اولین کار شناختن قوم لر بر لرها و همگان و بعد وحدت و یک پارچگی بین لرها باید سر لوحه قرار بگیره من اعتقادم بر اینه اگر استانی قرار محروم و ظعیف باشه اون استانهای لر نیست
 • Lorestani Armanنظر یکی از همتباران لر که از نوادگان سرداران لر بوده هم ببین زندگی کنونی ما نوادگان آن سرداران را به این زیبای گفت .....درصد نفت وگاز که درامد اصلی مردم ایران بر ان است و منابع عظیم اب و بهترین مر غوب ترین سرزمین در ایران در اختیار لرهاست ولی کسی از نمایندگان جرات اینکه حتی همچین مسئله ای رو ابراز کنه نداره و من بارهای بار تا حد مرگ بهم فشار میومد وقتی میرفتم توی یه کویر بی اب علف میدیدم مردمش در رفاه هستن اصلا انگار این منابع تو خاک اوناست که هزارتا کارخانه و همه شهرهاشون اباد همه دانشگاههای سراسری ووو نمونش سمنان و کرمان و یزد وووو و ما لرها انگار یه ملت بی گانه ایم که تو شهرامون فقر بیداد میکنه همه جونامون بیکار شهرامون بوی فقر بدبختی میده مردممون ساده و بدبخت و خدا وکیلی تا بهال یه نماینده لر بوده که حتی جرات کنه در مورد اینا حرف بزنه
 • Sadegh Sporteلر قوم اصیله چون تنها قومی هست که هیچ یک از بیگانگان و متجاوزان به ایران نتونستند وارد خاک لر نشین بشن.. نه مغولش،نه عربش،نه ترکش و....
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  شیعه سنی یهودی مسیحی زرتشتی یا هر کیش دیگری باید گرامی داشته شود.اینکه کسی نمیداند لرها که هستند برای اینه که پیش از اسلام در ایران باستان شاید به جرآت بگم نزدیک به 95درصد فرمانرواییها و قومهای بزرگ در استان های لر نشین زندگی میکردند.از گوتیها لولوبیها اوکسیها کاسیها عیلامیها مادها و پارسها و ...که اگر شما میدانید نام ببرید
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  لر کرد و سیستان و بلوچستان.پارسها عیلامیها همان لرها.مادها همان کردها و پارتها(سکاها)سیستان و بلوچستان.این سه تا سه قوم اصیل ایرانی اند.
 • Sh Kherad · با دنگ لرستان دوست است
  علارغم احترامی که برای دیگر اقوام ایران دارم ما لرها اولین دلیلش اینه که در سرزمینی زندگی میکنیم که ریشه تمدن بشریت از ان سرچشمه گرفته و تاریخ که شاهد است هزاران سال مردم ما دراین سزمین زندگی وخدمت کردن و در ظمن من منکر اصیل بودن دیگر اقو.ام نشدم بالاخره ایران کشوری است که در اکثر عرصه های تاریخ بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرده
 • Lorestani Armanتکلیف آذریها و عربهای ساکن در ایران کهگیلویه خان ،چه میشود ؟ آنها چه هستند ؟ ترکمنها و گیلاکها پیشکش
 • Sh Kherad · با دنگ لرستان دوست است
  من گفتم ایران کشور وسیعی است و عربها و اذرها نیز صدها سال است که در ایران زندگی میکنن و ما همواره احترام انها را نگه داشته ایم هر چند اذرها و اعراب نیز از اقوام ایران هستن نژاد ایرانی دارند
 • Amordad Babadi · Friends with شورش لرستانی and 8 others
  مشکل امروز که ما داریم مبحث نژاد نیست.به صورت واضح تر اینکه مهم نیست که مردم لر یا عرب یا کرد ازچه نژادی هستن
  هم این است که این مردم با این فرهنگ و زبان خاص مورد هجوم وچپاول واقع شدن.وبه عبارت دیگر حوزه تمدنی عیلام با توجه به دارا بودن منابع سرشار طبیعی و معنوی از سوی دولت مرکزی مورد بی مهری وچپاول شده اند.پس بهتراست به جای پیدا کردن ریشه اقوام به فکر گرفتن حق خود که تشکیل ملت مستقلی است باشیم.
 • Reza Hashemi · Friends with دنگ لرستان and 21 others
  فكرميكنم بايديك ملت باشيم تاازبه تاراج رفتن سرمايه هاي خداداديمان جلوگيري كنيم .الان يك قوميم سرمايه مان رامي برند برايمان جك مي سازندو...............................من دلم ميگيرد
 • Korosh Narimisa · Friends with Lor Ha and 1 نفر دیگر
  با درودخدمت همتباران
  لر بزرگ و کوچیک نداره همه لر بزرگ هستن و تمام طوایف باهم نسبت دارن و وابسته هستن من از ایل بهمییم ما با بختیاریها و بویراحمدییا یکی هستیم از ایل ما بعضیها ساکن کرمان هستند بختیاریها با اصفهانیها نسبت نزدیک دارند هردو یکجور لباس محلی دارن مرکز بختیاری هفت لنگ شهر اصفهان هستش و بزرگهای ما در انجا دفن شدن ایل بهمیی با مردم استان بوشهر یکی هستن مردم دلوار و دشتستان تا خود بوشهر از ما هستن خود شهر شیراز با ما از یک اصالت هستن
  ما لرها به شهادت کتاب تاریخ بلعمی ,کردان پارسی هستیم برای همین بعضی برادرای کرد ما رو کرد میدونن ولی ما کرد نیستیم
  در تاریخ پارس در مورد جنگ پارسیانزرتشتی و اعراب اینتور امده که :چندان شوکت که سپاه پارس را بود همه از سواران کردان پارسی بود .
  که در رابطه با مردم کهگیلویه فعلی و ساکنان شهر نابوده شده استخر میگن
 • آریاگان کهگیلویه · با Rahele Rahai دوست است
  باید بگم اکنون همه ما ایرانی هستیم عربها ترکمنها نیز اکنون ایرانی هستند همه ما ایرانی هستیم.درباره آذریها و دیگر اقوام جست و جو کن.آذریها هم از ایرانیان اصیلند که زبانشان ترکی شده.اما اکنون باید جنگهای قومی و مذهبی را کنار گذاشت و در اندیشه ایرانی یکپارچه دوستی باشیم.ایشون درباره لر پرسیدند.منم اینا رو گفتم.برید بپرسید
 • Farbod Abozari · با دنگ لرستان دوست است
  لور=ملت وسرزمین به تاراج رفته
 • Korosh Narimisa · Friends with Lor Ha and 1 نفر دیگر
  لطفا با جدا کردن لر از ایران لر رو کوچیک نکنید پدران ما برای این سرزمین خونهای زیادی دادن اگر خیانتهای نامردان نبود ما همچنان پادشاهان اریایی باقی می موندیم از بعد از کریم خان بارها تلاش کردند نشد ولی قدر مسلم ما وارثان به حقه از جیحون تا فرات بوده ایم هستیم و خواهیم بود جنگ ما تا باز پس گیری تمام زمین های از دست رفته ادامه خواهد داشت به امید پیروزی
 • Mahdi Asadiyanاز بس بیکارین به فکر میرین و فقط و فقط بلدین اینجا با هم بحث کنید و تفرقه بیندازین. بس کنید دیگه. ببینید عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و ......ببینید.. بس کنید.. تمام منطقه به گند کشیده شده ..شما هم میخواین قاطی اونا بشین و اواره کوه و دشت و بیابون..یه ضرب المثل هست که میگه ( (نانه گنم زگتان الناگری)) منظورش اینه به این چیزا راضی نمیشید.باید همیشه تو جایگاهی باشید که ارزوی همچین جاییو داشته باشین..
 • Lorestani Arman
  www.lorabad.com ما میخواهیم مثل جمهوری مافیای پاسداران و ملاها در امور این کشورهای دخالت نکنیم و شر برای ما و خیرش را سرمایه داران ایران و عربستان نبرند ما هم مانند عراق و سوریه و فلسطین و لبنان نشویم
 • N Hafshajane Hosseini · 2 دوست مشترک
  لر بختىارى.عرب شامى وسورىه هستند اىن.زىاده گوىا هم همش دروغه.اخه کورش چه.ربطى به.بختىارى.داره.برو.جمعش.کن
 • Lorestani Armanهر کس که نخواهد کاری را انجام بدهد راهش را پیدا میکند و هر کس نخواهد کاری را انجام بدهد بهانه اش را www.lorabad.com
 • Atabak Lor Lorestaniنسیم جان با اجازه شما و همه کسانی که در این مورد مهم نظریات خود را در اینجا درج کرده اند با یک جمع بندی در سایت جنبش رهائی بخش لر درج کنیم .... تا شاید به گوش همتباران دیگر در جای جای دنیا هم برسد و در صورت امکان نظر آنان نیز به هر صورتی که مقدور میدانند بهرمند شویم .... سردیار تر باشید همتباران در رابطه با دیدگاههای توهین آمیز هم باید تنها گفت ؛ تا انسان سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد . www.lorabad.com
 • Milad Khalili · 5 دوست مشترک
  بعضی از دوستان نظرهایی میدن که باعث میشن آدم از برادرهای لرش نا امید بشه ، بعضی ها زود میگن منظورتون تجزیه است تجزیه خیانت به کشور است باید بهشون بگم دزدین آب و نفت و گاز و این فقری که ما در اون هستیم اسمش چیه ، شما یه راه حل بزارین جلوی ما
 • Nasim Bahramiدرود میلاد این صحبت شما به نظر من تکمیل کرده همه صحبتهای ما مردم ستمدیده را که مدتهاست فریاد میکنیم ....
 • اصغر حاتم وندمتاسفانه من چون مسافرت بودم نتونستم مقاله ای که به شما قول داده بودم راجع به ملت لر رو ارایه بدم ، امیدوارم فرصت دیگه ای پیش بیاد که بتونم همکاری کنم ، البته شما از من خاسته بودین که خلاصه توضیح بدم ولی دلایل من برای واژه ی ملت لر به حدی گسترده ست که نمیتونم خلاصه اشون کنم ،چرا که واژه ی ملت و قوم و قبیله رو باید در یک مقاله تشریح کرد و جزییات رو به کلیات رسوند
 • Nasim Bahramiهمتبار عزیز منتظر نظر شما در هرزمان که تهیه کردید برای ما قابل احترام است ...موفق باشید
 • Nasim Bahramiدر یک نظر سنجی ملت و یا قوم بودن مردم لر را با همتباران قابل دسترسی در فیس بوک ، مطرح کردیم در بخش یک به نظرات ارسالی برای ایشان درج میشود و در بخش دوم همه نظراتی که بعد از به اشتراک گذاشته شدن دیدگاههای اولیه ارسال شده است .همتباران میتوانند تا دو روز آینده نظراتی اگر در رابطه با این امر اختلاف برانگیز دارند در صفحه ایشان درج نمایند و یا به دوستان دیگر که مورد اعتمادشان هستند ارسال دارند . .http://lorabad.com/.../460-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9...