نوشته شده توسط atabak   
24 مهر 1388,ساعت 11:20:39
اسماعيل صفاريان نسب جزو حلقه ي سپاه اروميه بوده است افشاء شد که مسوليت نظارت بر خروج مواد مخدر واراداتي از افغانستان را از مرزهاي آذربايجان بر عهده داشته است. پاسدار محصولي يکي ديگر از اعضاي اين باند است. سپاه مسوليت تامين بيش از 80 درصد از کل مواد مخدر صادراتي به اروپا و آسيا8 A مرکزي را در اختيار دارد. بخش ديگري از درآمد ميلياردي سپاه از واردات مشروبات الکلي و صادرات سکس به دست مي آيد.

افشاء شد: محموله 18.5 ميليارد دلاري متعلق به سپاه بوده استwww.lorabad.com

پاسدار اسماعيل صفاريان نسب فرزند عباس

در پي افشاي دزدي 18.5 ميليارد دلاري سپاه پاسداران که در ترکيه گير افتاد رژيم تلاش کاذبي به خرج دا تا اين خبر را تکذيب کند. اما شواهد حکايت از آن دارد که اين خبر صحت دارد و اسماعيل صفاريان نسب يک پاسدار همدست احمدي نژاد است که در کودتا نيز دست داشته است و به دليل پيش بيني بحراني شدن اوضاع به دليل کودتاي برنامه ريزي شده  و احتمال فرار سپاه پاسدD8ران از کشور ماموريت يافته است که اين پول را در اکتبر 2008 از کشور خارج سازد.. اما به دليل ناشيگري اين پول به دست پليس ترکيه افتاده است.

در فيلمي که در زير به زبان ترکي مي بينيد مقامات رسمي ترکيه به خبرنگار اين کشور واقعيت داشتن اين خبر را توضيح مي دهند.

پاسدار 7سماعيل صفاريان نسب فرزند عباس (به احتمال زياد متولد 1337)  که در زير تصوير پاسپورت وي را مي بينيد از افرادي بوده که در واحد «طرح هاي برون مرزي» سپاه قدس سپاه پاسداران مسول پولشويي بوده و ميلياردها دلار پول هاي قاچاق مواد مخدر يا نفت غيرمجاز را به کشورهاي ديگر (ترکيه، لبنان و…) مي برده است. وي همکار پاسدارملاعباسي است که در دمشق و بيروت فرماندهي نيروهاي سپاه در اين 8 5ناطق را بر عهده داشت.

اسماعيل صفاريان نسب جزو حلقه ي سپاه اروميه بوده است که مسوليت نظارت بر خروج مواد مخدر واراداتي از افغانستان را از مرزهاي آذربايجان بر عهده داشته است. پاسدار محصولي يکي ديگر از اعضاي اين باند است. سپاه مسوليت تامين بيش از 80 درصد از کل مواد مخدر صادراتي به اروپا و آسيا8 A مرکزي را در اختيار دارد. بخش ديگري از درآمد ميلياردي سپاه از واردات مشروبات الکلي و صادرات سکس به دست مي آيد.
کانال دي ي ترکيه  به نقل از يک وکيل گزارش داد که در تاريخ 7 اکتبر 2008 يک فرد ايراني به نام اسمائيل صفاريان نسب مبلغ 7.5 ميليارد دلار بعلاوه 20 تن شمش طلا را از طريق گمرک آنکارا وارد ترکيه کرده و در گمرک انکارا ضبط شده . ريئس جمهور ترکيه هم با افتخار در سخنرانيهايD8 ميگه با وجود کريز مالي 18.5 ميليارد دلار سرمايه به کشور وارد شده اين مقدار پول از بودجه بعضي از کشورها هم بيشتر است