پرچم هاي چند دوره تاريخي  در ايران کثیرالمله را بشناسيم    .......

 

 

پرچم زمان کوروش کبير 559 سال پيش از ميلاد  ......

 

                   پرچم ملي چند دوره تاريخي را در ايران بشناسيم    .......

 

 

 

پرچم زمان کوروش کبير 559 سال پيش از ميلاد که روانش  شاد باد  ......

 

درفش کاوياني

 

پرچم در دوره شاه طهماسب

 

دوره شاه صفي دوم

 

دوره نادرشاه

 

دوره علي قلي شاه عادل

 

دوره آغا محمدخان قاجار

 

دوره محمد شاه قاجار

 

دوره ناصرالدين شاه نادان  ...

 

دوره  پهلوي  ....

 

دوره حاضر ..........

پرچم ها  و  حکو متها مي آيند  و  مي روند  ,,   آنچه مي ماند  ايران جاودان و تاريخ
 پر فراز و نشيب آن است  ......

منبع مطلب_http://roidad.persianblog.ir