در جشن گلونی که به همت عزیزان همتبار اما با کنترل نیروهای حاکمیت که فکر میکنند در حکم چوپان مردم هستند !!! خارج از کنترل دشمنان شادی مردم ، در جشن گلونی خرم آباد بخاطر هجوم زیاد جوانان همراه با موزیک شاد لری زن و مرد با هم لری رقصیدند ووو بدون تعارف اعلام میکنیم که ایران باید از ما یاد بگیرد و مثل همیشه یادشان نرود که در تاریخ بنویسند که برای اولین بار در یک جشن رسمی این جوانان لر بودند که آزادی را یواشکی بدست نیاوردند .

عکس ‏‎Nasim Bahrami‎‏

برای اولین بار در کجای ایران طلسم اختناق و ممنوعیت رقص زنان با مردان شکسته شد. این نمایی از شکستن تور خفقان جوانان است که از جوانان لر شروع شده است و ایران باید از ما فرزندان دلیر لر بیاموزد .

بسیاری دوستان و شاید هم دشمنان برای ما پیام دادن که حالا مگه چی شده !!! همه توی پارکها و پشت دیوارها میرقصندو روسری بر میدارند در صدای آمریکا هم نشان میدهند . آخه بیچاره ها ما کجا به شما ایراد گرفتیم که چرا با آهنگهای شاد سالن برج میلاد حتی جرات نمیکنید روی صندلیتان هم برقصید !!!!!!!!!!!!!!!!!!. آقا و خانمی که به عکسهای یواشکیت افتخار میکنی خوب گوش کن ، پسران و دختران لر جلوی چشم تمام کسانی که شما از ترس آنها پشت دیوارها و درختها آزادی خود را جشن میگیرید دو دستماله دقیقا مانند عکس فوق رقصیدند و در چند صحنه دست در دست هم به افتخار همتیار بودن و همبستگی رقصیدند و رقصیدند . تاکور شود هر آنکه نتواند دید..........www.lorabad.com