سالهاست که عامدانه چوب تهمت و اهانت بر پیکر لر زده میشود وسکوت جامعه لر هتاکان را هر روز گستاخ تر میکند وهر کجا که در برابر هتاکی این بی خردان اعتراضی صورت میگیرد متهم به فرهنگی میشویم چرا که داعیه فرهنگسازیشان را ارج ننهاده ایم
دهنمان را ببندیم به رو ی توهینهایشان چون ما تحصیل کرده ایم
دهنمان راببندیم به رو هتاکیها چون فعل تعریف نشده فرهنگیشان را نمیدانیم
فارسگرایان سالهاس با اختلاس فرهنگ 7000 ساله ملت کهن لر چوب فرهنگشان را بر پیکرلر
می زنند

درحالی که در دنیا ادعای ایران صاحب تمدن را با اکتساب نقدینه فرهنگی که تماما از پیشنه لر دارند سر میدهند ودراکثر موارد از داشتهای سرزمینهای لر نشیان برای بزرگنمای هایشان استفاده می کنند
در سیطره تاریخ که مرور کنیم لرها صاحب منصب و زمام دار حکومت بوده اند در زمان کریم خان زند تنها سلسله ی که حتی در همین زمان حال فرهنگ کش
در کتب درسی به نیکی از وکیل الرعایا صحبت میشود و کریم خان از دل همین قوم لر بر امد تنها سلسه ی که فرهنگ سوزنان کنونی نتونستن به رو شایستگی ان چشم ببندن
فتحعلی شاه لر را بخاطر اقتدارش چگونه تفسیر میکنند
اتابکان لر که بیشترین اقتدار تاریخ ایران را رقم زدنند و پرچمداری گفتگوی تمدنها را با اقتضای به اتابکان در دنیا علم کردند
کشوری که کف ترازوی افتخارتش نصبت به سایر اقوام بسی سنگینی میکند و تالار افتخارات ایران را زینت می بخشد
سرزمینی که در بین سایر سرزمینهای ایران همیشه در مقابل دشمنان تن به ذلت ندادن
و از نظر موقعیت جغرافیای بهترین مناطق را در اختیار دارن که سرشار از ثروتهای خدادادیست و روز به روز غارت میشوند از سوی همین هتاکان فارسگرا
همیشه اقلیتها موفق تر از اکثریت است چرا که در جوامع اقلیت تمامی نظرات در نظر گرفته میشود وبه اجماع میرسد اما در جوامع اکثریت تمامی نظرات مستلزم خاصان است بنابر این خیلی از جزییاتی که کلیتها رو در بر میگیره در کثرتها نادیده گرفته میشود
حال با این توصیف چرا دومین قوم بزرگ کشور که یک سوم جمعیت کل کشور رو تشکیل میده وبا جمعیتی بالغ بر بیست میلیون که حایز اکثریت است به اقلیت جزء هم شناخته نمیشود
این افت که چندین سال است بلای جان جوامع لر شده از کجا نازل شد
مختصر حقیر به چندین موارد اشاره میکنم
1- از انجا یکه یکی از قوانین اداره حکومت حفظ امنیت درونیست بنابر این جناح فعلی حاکم با گماردن افراد داخلی خود عملا سایرین را از عرصه سیاسی کشور خارج کرده تا از دسترسی انها در سیاستهای کلان و راهبردی کوتاه کنن لذا ابتدا با جنگ نرم سیاسی بجان دومین قوم بزرگ کشور افتادن و با خارج کردن بزرگان سیاسی لر از عرصه سیاست و به انزوا بردن انها اولین گام را برداشتن تا ما از داشتهای سیاسیمان در برابر مصایب بی دفاع باشیم سپس به سراغ فرهنگ امدن وبا برتری جلوه دادن خود از نظر فرهنگی میدان فرهنگی را بر ما با حربه های مختلف فرهنگی تنگ کردن تا انجا که متهم به بی فرهنگی و نداشتن پایه های فرهنگی شویم
2- سپس با نفاقهای ایلی و عشیره ی شرو ع به نفاق و تجزیه این قوم بزرگ شدند تا جای که ما را تبدیل لک لر و بختیاری کردند و متاسفانه در طیفهای مختلف در این زمینه موفق بودند و امروزه اقوام لر بدنبال شناسنانه جدید هستن تا فعل لریت را از خود کثر کنند
3-باتوجه به پتانسیلهای اقلیمی وجغرافیای ولات لر شروع به تخریب وغارت ثروتهای لر کردند و با چشم پوشی بر روی بسیاری از مسایل زیر بنای که باعث ترقی رشد و بالندگی لرها میشد روز به روز بر فقر و عقب ماندگی اجتماعی ما افزودند تا امروز به هزاران درد بی علاج مبتلا شویم
4- ابتدا پان کردها را از غرب کشوربه جان لرستان ایلام وهمدان انداختن که فقط به صرف مجاورت اقلیمی لرها ولکها را شالوده کرد خواندن و با ادعای مشترکات فرهنگی خواهان اتحاد شدن برای سرزمینی بنام کوردستان و شهر کرد را فقط به خاطر تشابه اسمی شهر کردها خواندن و مدعی شدن که این شهر مسکن کردها بوده
این یعنی تجزیه ایلیاتی
5-خلاصه کردن تمدن 7000 ساله قوم لر در 2500 سال تمدن اریا و درپوش نهادن بر نام عیلام که کهن ترین تمدن ایران است در حالی که اریا تداوم تمدن عیلامیان بود و عیلام به گفته عیلامشناسان غربی خواستگاه قوم لر بوده و وارثان واقعی ایران زمین
و رفته رفته زبان و خط عیلامیان به فراموشی سپرده شدمکتوبات و مستندات واسناد کشف شده عیلامیان را اختلاس و به نامهای دیگر غارت کردند تا امروز ما از ان همه هویت دور شویم
6-متاسفانه اهالی تاریخدان و تاریخ نویس وقلم بدستان قوم لربجای اینکه به زنده کردن این هویت اقدام کنند تاریخ وتمدن سایرن را قلم زدند
که تحقق این امر بیشتر شالوده نفاق است تا وفاق و قدم در راهی نهادند که اروزی همان متجاوزین به فرهنگ و اصالت لر است
7-در حوضه رسانه و سمعی بصری گاه وبیگاه اشکارا به قوم لر در قالب مطالب مقالات و هنرهای تصویر به اهانت و تضعیف لر پرداختن و سرزمین کهن نمونه بارز این اهانت هاس که با اماده باش 9 استان لر نشین هیچ موضعی برای عقب نشینی پیدا نکردند جز توقف پخش ان و اشکار شمشیر بر پیکره لر بختیاری کشیدند که تاریخ لرهای بختیاری پر است از افتخار ودلاوری انگار حضرات فراموش کردن نهضت مشروطه و فتح تهران را
8- اما مهمترین سونامی بدبختی که روی این قوم کهن اوار شده عدم اتحاد در بین اقوام لر است
سونامی که بهترین منفذ برای تجزیه لر میباشد و جوامع لر غافل از این امر روز به روزتضیف میشود
9-و افت بدتر اینکه نمایندگان مردمی لر و سیاسیون دستگاههای مختلف بجای ایجاد بستر اتحاد بیشتر درگیر جناحهای سیاسی و کشمکشهای جناحی عرصه سیاست هستن عدم حمایت از یکدیگر میدان را برای تاخت وتاز سایرین باز کرده اند
جناب تاراز حق دارد که تعرض فارسگرایان شیرازی را بر علیه لر فریاد بکشد
چنانچه فکری جامع از سوی خواص لر بر این مسله نشود به روزهای وخیمی خواهیم رسید باید خواص به میدان بیان تا عوام اگاه شوند
لر بودن افتخاره همتباران رمز موفقیت دشمنان در همین امر نهفته که که ما از لریت گریزان باشیم . ** فعال لر دکترارسطوصادقی**
  ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت  www.lorabad.com