همواره امید داشته وداریم که به مسائل مهم و سرنوشت ساز منطقی و مستدل برخورد کنیم که اگر هر کدام از نظرات و تئوریهای ما بر پایه عقل و منطق نباشد ممکن است در سرنوشت بسیاری که از این تحقیقات ما به عنوان رهنمود در بکارگیری در سازمانها و نهادهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای عمل دچار اشتباهات جبران ناپذیری بشوند . دقیقا و حقیقتا باید توجه داشته باشیم که تک تک جوابهای ما به هر کدام از این سئوالات درمورد ملت لر بسیار مهم بوده وهست و باید به آن توجه کافی کنیم که مبادا احساسات و خودخواهی ها در نظرات ما تاثیر بگذارد . از همتبارانی که اسمشان در ادامه این سئوالات آمده و میاید دارای هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با جنبش رهایی بخش لر نیستند وتنها و تنها انسانهای آگاهی هستند که با درک ضرورت زمان کنونی و خطرهایی که بواسطه مافیای حاکم درمنطقه از عراق تا سوریه و از لبنان تا افغانستان بواسطه دخالت حکومت حاکم بر سرنوشت ما در آن کشورها را این عزیزان آگاه بخوبی با توجه به اینکه آگاهان فعال در جنبش رهایی بخش لر با شعار ( آگاهی فرزندان لر تنها سلاحی است که با توجه به اهمیت تشکیلات و خطرات در پیش روی سرزمینهای لر نشین از فرزندان لر، هیچگاه خلع سلاح نمیشود ) لذا نویسندگانی که به این امر مهم پرداخته اند هم با ما در تشخیص ضرورت اگاهی رسانی به مردممان که در فقر و فلاکت بیش از اندازه یک حد انسانی از بیکاری و گرانی گرفته تا اعتیاد و خودکش وووووو هر روز قربانی میدهند ، نقش فعال تری را به عهده گرفته اند واین اعلانات و طرح نظرات از نشانهای دمیدن امید در دل همه مردم سرزمینهای لر نشین است که تاریخ نشانگر ظلمهای زیادی بر انان بوده و اگر کاری نکنیم همواره ادامه خواهد داشت .

سوال اول:پيشينه قوم لر وتركيب جمعيتي آن را مشخص كرده وبفرماييد وجه تسميه لر چيست؟؟
سوال دوم: زمان پيدايش واژه لر از چه دوره اي بوده؟
وجه تسميه لر بزرگ و لر كوچك چيست؟
سوال سوم: مهمترين علت يا علل اتحاد جوامع لر كدامند ومهمترين موانعي كه در عدم اتحاد جامعه لر دخيل هستند را توضيح دهيد؟
 سوال ششم: قطعٱ يكي از راههاي همگرايي مشتركات فرهنگيست؛باتوجه به اين امر به كدامين موافهاي فرهنگي براي وفاق كلي مراجعه كنيم؟
سوال چهارم: چرا انديشمندان
وچهره هاي جامعه لر براي رسيدن به تعامل وهمگرايي از هم فاصله دارند؟
5) آيا روشنفكران قوم لر به مصيبتهاي قوم لر واقفند.چرا از سوي بزرگان. فرهيختگان قشر متمول وتحصيلكرده تلاشي در اين جهت صورت نميگيرد؟
 سوال هفتم: چرا تمركز قدرت در گذشته تلاش نموده قوم لر را چنان در بافت ملي فرو برد كه نشاني از آن باقي نماند و آيا قوم لر طلايه دار اصلاح طلبي در كشور بوده است؟
 سوال هشتم: هدف از خلق مشروطيت توسط بختياريها وجان افشاني آنان را توضيح دهيد همچنين بفرماييد حضور ديگر اقوام لر وقوميتهاي ديگر در انقلاب مشروطه چگونه بوده است؟
سوال دهم وپاياني: علل اصلي از هم گسيختگي اتحاد لر چيست وچه راهكارهايي را جهت اتحاد و وحدت قوم لر پيشنهاد ميكنيد؟؟؟
 سوال نهم: علل گرايش جامعه لر با توجه به پيشينه بسيار غني به فرهنگ بيگانه كدامند وضعف فرهنگي ما كجاس كه درمقابل فرهنگهاي تهاجمي قادر به دفاع از خود نيستيم؟


با سلام خدمت دوستان بزرگوار

از آنجايي كه قرار شد جلسات هفتگي بصورت گروهي انجام شود
وگروه بصورت هدفمند حركت كند
جلسه اين هفته در روز جمعه از ساعت ٨-١٠ شب برگذار ميشود
عنوان جلسه اتحاد و وحدت همتباران لر در سرتاسر ايران زمين

ميهمانان محترم  جلسه

١) دكتر ارسطو صادقي تاريخ دان ودکترای فیزیک هسته ی چهره توانمند فیزیک

٢) استاد علي بهرامي آستركي از اساتید تاریخ

٣) استاد ابراهيم كياني قلعه سردي نویسنده

٤) استاد رفيعي كارشناسي ارشد جامعه شناسي

با مديريت غلامرضا طاهري
ناظر جلسه استاد سيروس قرباني

اين جلسه در دو بخش بر گزار ميشود ابتدا ميهمانان محترم به سوالات مدير جلسه پاسخ ميدهند
سپس پيرامون مساعل پاسخ داده شده هر چهار ميهمان بايكديگر گفتگو ميكنند.

كليه اعضاء گروه بيننده هستند
در جلسات آتي از ديگر عزيزاني كه درخواست شركت در اين جلسات را بدهند استفاده خواهد شد

سپاسگزارم غلامرضا طاهري

ارسالی یاران و هواداران جنبش رهایی بخش لر برای درج در سایت و دیگر منابع مجازی که همه عزیزان در نشر و گسترش این مهم با حفظ امانت داری و راز داری شایسته فرزندان دارای اختیار هستند .www.lorabad.com