ملت لر این افتخاراتی که شما برایش ساخته اید را نمیخواهد ....... حقش را میخواهد ...... عمری پالان سلحشوری تنمان کردن ومارا به خاک سیاه نشاندن
لر این پالان سلحشوری را نمیخواهد لر حقش را میخواهد
در بیسوادی سیاسی
خاک بر سر شدیم
در جهل تعصبات کور کورانه
فصل دیگری از اشتباهات گذشته لر زمان اشتباه هزار بار مکرر ما فرا رسیده **


به اشتباه انتخاب کردن عادت کرده ایم غافل از اینکه امروزهء ما حاصل همان انتخابات بد پیشین است
از دردهای مینالیم که مسبب ان کسی جزء خود ما نیست نگرانی اینده فرزندان در چشم پدران ومادران موج میزند غاقل از اینکه مسبب این الهتاب خودمان هستیم
اری بد برگزیدیم بد انتخاب کردیم بد هم برداشت کردیم حاصل دست رنج انگشتان رنگینی که فقط سجلدهایمان را سیاه کردیم

عمری پالان سلحشوری تنمان کردن ومارا به خاک سیاه نشاندن
لر این پالان سلحشوری را نمیخواهد لر حقش را میخواهد
در بیسوادی سیاسی
خاک بر شدیم
در جهل تعصبات کور کورانه
سیاهی لشگر غارتگران ولات لر بودیم انگشت ننگین بر سرنوشت خود زدیم تا بی هنران منتخب روز بروز وسال به سال ویرانیهایمان را ویرانتر کنند

بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است
وی کور و کر است، درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که هزینه‌های زندگی از قبیل قیمت نان، آزادی،مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می‌اندازد و میگوید که…: “از سیاست بیزار است، من سیاسی نیستم”.
چنین آدم عوام و بی مسئولیتی نمی‌فهمد که بی‌توجهی به سیاست است که کودکان خیابانی می‌سازد، قتل و غارت را زیاد می‌کند فقر فلاکت به بار می اورد **عقب ماندگی همه جانبه یک جامعه را رقم میزند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت میافزاید و استبداد را دامنگیر می کند

و ما جهالت این بیسوادی را به تمام معنا برای چندین نسل بعد از خودمان تاریخی کرده ایم

گرچه نمایندگان بی کفایت لر در ایجاد این شرایط قصور کردن اما بزرگترین خیانت را کسانی انجام دادند که چشم به روی لیاقتها وشایستگیها بستند و باز هم تعصبات کور کورانه ایلی عشایری این امپراطور افکاری وفرماندهء مقتدر لر اجازهء نداد که درست انتخاب کنیم و کارامدان را در پشت همین تعصبات دفن کردند و در پایان به اشتباه خود در پیروزی فرد مورد نظر ایل دستمال افتخار چرخاندن غافل از انکه در ویرانی ایندگانشان پایکوبی میکنند

ایل وتبار و عشیره مهم است **آااااااری مهم است
امااااااا در انتخابات
لیاقتها مهم است
شایستگیها مهم است
توانمندی وکار آمدبودن مهم است
متعهد ومدبر بودن مهم است

دست رد به سینه شایستگان مدافع مطالبات زدیم و امروزه در منجلاب هزااااااران بدبحتی و عقب ماندگی اقتصادی**صنعتی**وفرهنگی ولات لر دست وپا میزنیم
در هر انتخاباتی به میدان امدیم اما در پایان به اشتباه خود پی بردیم و باز هم اماده شدیم برای اشتباه پشت اشتباه
عدم آگاهی در نوع انتخاب افراد کارامد و هربار اسیر بودن در چنتهء تعصبات ایلی عشیره ای باعث شد منتخبین بی کفایت توان مدیریت در وجود زیر ساختها را نداشته باشند و از جامعه لر کارخانه تولید کارگر و حمال ساختند
دس مریزاد به این دست اورد
دست مریزاد به این افتخاری که نصیب دلیرترین قوم تاریخ کشور کردید

انقدر بی لیاقت و بی کفایت بودید در حالیکه ذخایر ولات لر از قبیل نفت وگاز و آب ایران را زنده نگه داشته وحیاتش را مدیون این ذخایر است به غارت رفت و اجتماع لر در ذلالت فقر و بیکاری نفس میکشد
عجب شایستگانی بودید در حفظ منابع و مطالبات لر
جمعیت حداکثری داریم اما جایگاه حد اقلی هم نداریم

لال بودیدن در دفاع از ثروتهای غارت شده لر که صرف آزادی وابادنی فلان کشور وفلان محور میشود زبان باز کنید
یادتان رفت لای کت وشلوارهای کلاسیک خود بگویید لر مطالبه دارد حرف دارد حق دارد
یادتان رفت بگویید اهااای کسانیکه مدعی پرچمداری گفتگوی تمدنها هستید اگر ولات لر نبود تمدنی برای به رخ کشیهای مدعیان تمدن نداشتید
***********************
یادتان رفت بگویید ما همان
مدافعان خط مقدم بودیم
تاریخم را در رشادتها بیان کردید
شما وکیل حق نبودید حق لر را به ناحقی زمین زدید
یادتان رفت بگویید فرزندان لر
دلاوری و وطن پرستی را عاشقانه و اساطیری در تاریخ دفاع بجای گذاشتن سر و دست وتن دادن اما خااااک ندادند
یادتان رفت بگویید کسانیکه در ان دوران جایگاهشان بعنوان سرداران و مشاوران و رهبران جنگ ودفاع بزرگ شمرده
می شد چرا هم خودشان فراموش شدن هم ولاتشان

یادتان رفت بگویید ولات لر کانون مبارزه و جنگ ودفاع بودن اما بعد از جنگ سهمشان از بازسازی چه بود وچرا استانهای در سایه کویرهایشان اباد میشود
یادتان رفت بگویید ما همان فاتحان تهرانیم
ما همان کسانی هستیم ارتش رضا خان را زمینگیر کردیم
ما همانانی هستم که نهضت مشروطه را ورق زدیم
..........نه
شما لال بودید شایسته نبودید در این جایگاه از ارمانهای لر دفاع کنید
چوب تهمت وتوهینی که امروزه بر پیکر لر فرود می اید دست اورد خفقان بی کفایتی شماست که در سیاسی ترین کانون کشور زبان دفاع نداشتید
فقر و فلاکت
بیکاری و رکود
نبود منابع شغلی
تاراجهای فرهنگی و باستانی
عقب ماندگی و درماندگی
امارهای جرم و جرایم
سکته های کامل زیر ساختی
و نابودی منابع طبیعی و غارت انها تماما در عدم بی کفایتی شماها رقم خورد
ایا زبان نداشتید بگویید
جزء این بود که به ندای
**هل من ناصر ینصرنی پاسخ دادیم**

حال اگر معیار این فتوی لبیک گفتن به این ند باشد
جماعت لر سرخ تر از همه این لبیک را سرود
اینک به اکتفتای به این لبیک جماعت لر در عین مظلومیت سالهاست فریاد میزند
*** هل من ناصر ینصرنی ***
اماااااااااا دریغ از پاسخ

درصف **هیهات منه الذله** پرچمدار بودیم اما در پس بی پاسخ ماندن **هل من ناصر ینصرنی لر **در بی تفاوتی به شرایط فعلی حاکم بر ولات لر در عدم پذیرش این شرایط یکصدا فریا دمیزند
***هیهات منه الذله***
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
اما ای جماعت و منتخبین محترم اینده بهارستان

لر به بالندگی و شعور وسواد سیاسی نزدیک شده است ودر پی مطالبات خود از منابع کشور است *ملت لر از بی کفایتی نمایندگانش به ستوه آمده ودر تحقق این امر از سوی شما نمایندگان تقریبا نا امید شده اند چنانچه در سالهای پیش رو نمایندگان به روی مطالبات ولات لر چشم ببندند دیگر وجهه اعتمادی برای این حضرات امکان پذیر نخواهد بود
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
از سوی دیگر جناحین حاکم بر کشور راه پیروزی را در ائتلاف میبینند که ایکاش این ائتلاف قبل از ورود به بهارستان در بین ولات لر صورت میگرفت که ارزوی تمام ولات لر است منتخبین لر نباید در سایه ائتلاف مطالبات لر را فراموش کنند
به امید سر بلندی نمایندگان اتی لر و یکاگیری

***یاحق***
فعال لر تهران# دکتر ارسطو صادقی

مطلب از یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت جنبش لر ازسال شده است و از نویسنده گرامی ما نتوانستیم اجاره مستقیم بگیریم . امیدواریم این خدمت نگارش خود را در رابطه با مسائل مهم ملت لر در حق ملت ستمدیده لر ادامه دهند که بعنوان سنتی جدید در میان دیگر روشنفکران لر گسترش یابد . www.lorabad.com