نامه سردار اسعد پیش از عزیمت به اصفهان خطاب به اعضای حاکم اصفهان

خدمت اعضای شریف انجمن ولایتی اصفهان::::

چنانکه قبلا خدمتتان عرض کردم بنده سپاهی بزرگ متشکل از "...ده هزار نفر" تدارک دیده ام که بزودی حرکت می کنیم و علت تاخیر پیش آمده این بود که ابتدا قصد داشتم با دو هزار سوار منتخب حرکت کنم ولی هیجان مردم ایل و داوطلبی آنها برای خدمت و جانفشانی آنها در راه ملت مرا مجبور کرد که بیشتر توقف کنم تا لوازم حرکت آنها را مرتب کنم که خود میدانید منظم کردن و رسیدگی به امور ده هزار نفر سواره و پیاده چقدر سخت است

طبق آنچه به گوش میرسد بعضی از مردمان شورش طلب که خود را هواخواه دربار می دانند مردم را از اردوی دولتی کاشان می ترسانند خیلی باعث تعجب است که مردم اصفهان اینرا باور می کنند و خیال می کنند من این همه تهیه و تدارک را برای دفاع از اردوی دولتی مرتب می کنم! و یا در کارم اصلا نیازی به مردم اصفهان دارم اولا" اردوی دولتی قابل توجه نیست و آقای سالار حشمت و حاج خسروخان که در (مورچه خورت) هستند خیلی راحت آنها را تارومار می کنند و دوما" هدف من از تحمل این همه رنج اصلاح امور مملکت و آزادی تمام ملت است وسوما" هیچ نیازی به همراهی مردم اصفهان ندارم و من به حکم وجدان و شرط اسلامیت خودمم این موضوع را بر عهده گرفته ام و "تا یک نفر بختیاری زنده باشد، از انجام این امر دست بردار نیستم"، خواه مردم اصفهان مخالف باشند یا موافق.و صریحا" می نویسم هدف من رفع تعطیلی موقتی مجلس شورای ملی است. نه با دولت طرف هستم نه با سلطنت دشمنی دارم ،نه خیال سلطنت دارم نه هوای حکومت . هر گاه که حقوق از دست رفته ملت به آنها برگردانده شود با نهایت خلوص به دولت خدمت می کنم

استدعا دارم به مردم اصفهان حالی کنید از هیچ چیز نترسند و بدانند بزودی به مقاصدشان میرسند.

فدایی ملت :علی قلی بختیاری

www.lorabad.com