تبریک سال میلادی ۲۰۲۲

آرزومندم که این سال جدید برای تمام لرتباران مسیحی در هر کجای سرزمنیهای ستمدیده لر، شادمانی‌های تازه، اهداف جدید، دستاوردهای نو و هزاران الهام تازه به زندگی‌تان به ارمغان بیاورد. برایتان سالی لبریز از شادمانی و خلاصی از شر مسلم دوران یعنی نظام پوسیده جمهوری مافیای اسلامی حاکم بر ایران را  از طرف یاران جنبش رهایی بخش لر ، آرزومندیم.

امیدواریم برای تمام سرزمین ستمدیده ایران در کنار مسیحیان عزیز بابانوئل به جای کادوی زیبا، تقدیر زیبا برای همه ما  هدیه بیاره.

_____تقدیر خوب رو نمی‌توانی الان حس کنی؛

____ اما در آینده می‌فهمی بهترین آرزو را برای همه هموطنان  داشته ایم .

سال نو ۲۰۲۲ مبارک

جنبش رهایی بخش لر 

www.lorabad.com