ایرانیان عزیز زنده یاد محمد صارمی بیرانوند در اعتراضات بروجرد پس از حمله به نیروی انتظامی منطقه سکونتیشان به همراه دوستانش که همیشه از طرف این نیروی انتظامی سرکوب شده بودند کشته شد.

جنبش رهایی بخش لر حمایت خود را از پیشتازان انقلاب جوانان برای آزادی و عدالت اعلام میدارد و از همه مردم بالاخص عشایر ساکن در روستاها و قربه های اطراف شهر بروجرد و خرم آباد میخواهیم به هر شکل ممکن به این مبارزان راه رهایی و عدالت یاری برسانند.
اطلاعیه نیروی سرکوبگر را ببیند ، این یعنی عملیات ، چون شعار بچه های کار را داده ، چرا که بچه کار بوده و از کودکی کارگر نانوانی سنگکی خیابان قانی همان گوشه چهارچنار بوده و اکنون از آنجا که رسانه ای ندارند و  بچه تهران یا کردستان با مدیای زیاد و گسترده نبوده باید اینگونه بی نام و نشان بماند. انتقاد بمن و ما حق طبیعی یاران آنهاست که در دنیای مجازی دوستانش داشتند طی این سالها مستقل و پویا عمل کردند و  ساکنان شهرهای بزرگ در خیزشها که کاهشان را کوه میکنند این فرزندان فقیر و معترض نداشتند  ! ما هم بعنوان روشنفکران و تحصیلکرده های سرزمینهای ستمدیده لر نشین متاسفانه کوتاهی کردیم.

همراه دوستانش به کلانتری روز ۳۰اکتبر  برابر با حمله میکنند و نیروی انتظامی در حال سقوط میشه که ماموران با دادن ۷ نفر زخمی روی پشت بام کلانتری میروند با رسیدن نیروی کمکی سپاه 
همه را به متواری میکنند و با شناسایی حدود ۵۰ نفر را با شکستن درب خانه‌ های افراد شناخته شده لر که به فراریان پناه داده اند دستگیر میکنند . 
محمد با سه دوست دیگر به کوههای گرین روبروی بروجرد که به روستاهای آبسرده و چگنی کش ( منطقه قدیمی ایل بیرانوند) راه دارد فرار میکند و گویا با اسلحه ای که داشتند به پاسگاه که کمین گذاشته هم تیراندازی کرده و راه را باز میکنند برای فرار ولی سپاه در کمین دیگر با تک تیرانداز که «شایعات روستاهای محل می‌گویند »از هوا شلیک کردند و تاریخ ۳۱ اکتبر شهید شده! و دو همراه دیگرش را هم که از طایفه تاری ایل بیرانوند هستند را دستگیر میکنند. زنده یاد محمد صارمی بیرانوند دو بچه سه و پنج سال بنامهای فاطیما و علی اصغر داره.....
درود برپان پاکش 
 
Infoga bild
 
Infoga bild
 
Infoga bild
 
Infoga bild
 
در مدیاهای خارجه نشین ندیدیم انعکاس خبر این شهادت مظلومانه را !!!
 
جنازه را برای تشیع تحویل ندادند 
Infoga bild
ارسالی یاران جنبش راهی بخش لر جهت درج در سایت www.lorabad.com