به گزارش فوتبالی، تیم های اول هر گروه با تیم دوم گروه کناری گروه خود بازی می کنند و بدین ترتیب برنامه بازی ها به طور کامل مشخص شده است و تیم ها رقبای خود را شناخته اند. اکنون برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2022 قطر بدین شرح است:

شنبه ۱۲ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه خلیفه: هلند - آمریکا

شنبه ۱۲ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی: آرژانتین - استرالیا

یکشنبه ۱۳ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه: فرانسه - لهستان

یکشنبه ۱۳ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه البیت: انگلیس - سنگال

شنبه ۱۲ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه خلیفه: هلند - آمریکا

شنبه ۱۲ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی: آرژانتین - استرالیا

یکشنبه ۱۳ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه: فرانسه - لهستان

یکشنبه ۱۳ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه البیت: انگلیس - سنگال

دوشنبه ۱۴ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الجنوب: ژاپن - کرواسی

دوشنبه ۱۴ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه ۹۷۴: برزیل - کره جنوبی

سه شنبه ۱۵ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی: مراکش - اسپانیا

سه شنبه ۱۵ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه لوسیل: پرتغال - سوئیس

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درح در سایت www.lorabad.com