آهای  ایلین

دختر بابونه کوهستان

شعر سوخته در جنبش زن زندگی ازادی

تو از تونل‌های وحشت زمان گذشتی

ای نجابت آذربایجان

عقربه‌های  زمان در دست توست

مسیر درناهای سرخ را نشان ده

زبان سرخ اعتصاب را

چکاچک سنگ و تفنگ را

خوشه خوشه شعرهای ساچمه‌ای را

اینک فرا رسیده

دستانت

زبانت

بوی انقلاب می‌دهد

 

شعر از سیاهکوه برگرفته از سایت سازمان فداییان خلق جهت درج در سایت www.lorabad.com