رديبهشت 1389,ساعت 19:03:37

تا زمانی که دولت برای سپاه و بسیج و گاردضدشورشش

 پول در اختیار دارد مردم را سرکوب خواهد کرد

 بنابراین نباید بگذاریم پول به صندوق هایش برسد

چگونه؟ راه های آن متعدد، آسان و بی خطر است

     پول برق خود را نپردازید یا با تاخیر زیاد بپردازید

     به فکر آن باشید که باسیم کشی از این سوی و آن

سوی برق مجانی بدست آورید

    در کنتورهای برق خود سوراخ های کوچک درست کنید

 و مانع از چرخیدن آن شوید. یا از آهن ربا استفاده کنید

      پول گاز را نپردازید.

     پول تلفن را ندهید.

      مالیات ها را نپردازید.

    پول های خود را از بانک بیرون بکشید.

     از خریدهای غیر ضروری به شدت بپرهیزید.

     از مسافرت های غیر ضروری بپرهیزید.

  تا آن جا که ممکن است از طریق اعتصاب، تحصن،

  کم کاری و غیره به دستگاه دولت کودتاچی ضرر وارد کنید

www.lorabad.com

خبرها و گزارش ها حکایت از آن دارند که دولت کودتاچی پاسداران به سوی ورشکستگی اقصادی حرکت می کند. به نظر می رسد که اگر مردم همت کنند می توانند این روند را سرعت بخشند تا هر چه زودتر دولت احمدی نژاد سقوط کند. اما مردم چگونه می توانند دست به این کار بزنند؟ باید بدانیم که جو جامعه در حال حاضر بسیار حساس است. گرانی سرسام آورشده است و تورم کمر مردم را شکسته است. شرایط حاضر آتش زیر خاکستر است. حکومت در چنان وحشتی به سر می برد که طرح حذف یارانه ها را تا سه ماه به عقب انداخته است، زیرا می داند اجرای این طرح می تواند سبب بروز شورش های اعتراضی مردم شود. دولت از ما مردم وحشت دارد.

در این شرایط، کاری که می توانیم بکنیم این است که با سرپیچی همگانی دولت کودتاچی را بیش از پیش ضعیف سازیم و او را به سوی ورشکستگی مالی بکشانیم. تا زمانی که دولت برای سپاه و بسیج و گاردضدشورش خود پول در اختیار دارد مردم را سرکوب و به آنها ستم خواهد کرد. بنابراین نباید بگذاریم پول به صندوق هایش برسد. چگونه؟ راه های آن متعدد، آسان و بی خطر است:

۱)      پول برق خود را نپردازید یا با تاخیر زیاد بپردازید.

۲)      به فکر آن باشید که باسیم کشی از این سوی و آن سوی برق مجانی بدست آورید.

۳)      در کنتورهای برق خود سوراخ های کوچک درست کنید و مانع از چرخیدن آن شوید. یا از آهن ربا استفاده کنید.

 

     پول گاز را نپردازید.

 

     پول تلفن را ندهید.

 

     مالیات ها را نپردازید.

 

     پول های خود را از بانک بیرون بکشید.

 

     از خریدهای غیر ضروری به شدت بپرهیزید.

 

     از مسافرت های غیر ضروری بپرهیزید.

 

  تا آن جا که ممکن است از طریق اعتصاب، تحصن، کم کاری و غیره به دستگاه دولت کودتاچی ضرر وارد کنید.

  

یاران ما در جنبش رهایی بخش لرستان وظیفه

 رساندن این رهنمود را بر عهده گرفته وهمگی 

نیروهای مبارز می توانند از آن با ذکرویا بدون

 ذکرمنبع استفاده کنند زیرما به عنوان جنبش

رهایی بخش لرستان همانگونه که دراطلاعیه های

 خود از سال 2005 به بعد یعنی اعلام موجودیت

 این جنبش اعلام نموده ایم.بالاترین وظیفه اطلاع

 رسانی وآگاهی همه فرزندان لربوده و هست وتا

 رسیدن به یک جامعه  آزاد وبرابرادامه خواهیم داد

 www.lorabad.com    جنبش رهایی بخش لرستان 7+4


 

تاريخ بروز رساني ( 07 ارديبهشت 1389,ساعت 19:09:11 )