آذر 1390,ساعت 19:39:52

جنبش رهائی بخش لرستان7+4 

همتباران وقت تنگ و مافیای جمهوری اسلامی حاکم در ایران در فکر

قدر ت طلبی خود است . َاگر جنگی برخلاف میل من وشما بوقوع پیوست ،

وظیفه ما چیست؟؟؟؟ نیروهای سیاسی مردمی در مصر و لیبی و عراق کجا هستند

که نگذارند اینگونه برایشان تعیین تکلیف شود ؟ ما هم در دو فردای دیگر اگر

متحد و در ارتباط با توده مردم نباشیم همین سرنوشتمان است و بس .

 

خود را تجسم فرمایید که دریکی از خیابان های شهرکرد یا خرم آباد و یا مسجد سلیمان  درحال رانندگی هستید. به ضرورتی، پای بر ترمز می فشارید. ناگهان دو نفر، با شتاب و بی اجازه داخل خودروی شما می شوند. یکی جلو می نشیند و یکی درست پشت سرتان. آن یکی که جلو نشسته و حدوداً سی و پنج ساله است و درهوای ابری عینکی دودی به چشم دارد و کلاهی پشمی به سر ، فوراً آینه را رو به سقف می گرداند تا شما چهره ی نفر پشت سرتان را نبینید. با گردشِ نا پیدای سرو گردنِ خود، تلاش می کنید از ریخت و قیافه و سن و سال مهمانانِ ناخوانده ی داخل خودرو، خبربگیرید. مرد سی و پنج ساله اما در کارِخود کارکشته است. محکم روی داشبورت اتومبیل می کوبد ومی گوید: جلوتو نگاه کن! و اما آن که پشت سرشما نشسته و لابد مقام بالاترِ این ماموریتِ بالاتر از خطراست، صدای گرفته ای دارد.
یا زیپِ تو می کشی، یا هم ترتیب خودتو می دیم هم ترتیب زن و بچه تو!”

” شنیدی چی گفتم؟ یا زیپِ تو می کشی یا هم ترتیب خودتو می دیم هم ترتیب زن و بچه تو! “

این اوضاع اسفبار یک واقعیت بی تردید است. و نه یک سیاه نمایی مغرضانه. ما:  ای عزیز. دستمان از آرزوها و آرمانهای انسانی دیگر تهی ست. افق پیش روی ما تیره و تاراست. نه تنها تحریم ها، که هجومی از جهل های آذین یافته ما را محاصره کرده اند. اگر اکنون دهان گشوده ی تحریمها و ستم مافیای جمهوری اسلامی ما را بدهکار خود کنند، جهالت این روزهای ما، مدت هاست که ما را بدهکار نسل های بعدی مان کرده است.

چه کسی گفته ما مالکِ دار و ندار این سرزمینند؟ که مرتب از کیسه ی دارایی های روبه اتمام مردم و نسل های بعدی خویش، بردارند و به دیگران ببخشند و برای هرچه که خود می پسندند خرج کنند و جز خسارت و افسوس به آن کیسه ی تهی شده بازنگردانند؟ نسل های بعدی ما بی بروبرگشت از ما مطالبه ی حق خویش را خواهند کرد. ما از همین امروز ، سخت بدهکارآنانیم. آخرچرا باید نسل های بعد سرزمینهای لرنشین ما بدهکار خسارتهایی باشند که ما با ندانم کاری ها و سکوت در مقابل ظلم امروزینِ خویش آن ها را ببار آورده ایم؟

ظالمان میگویند بیایید و جام زهری را که من برای شما تدارک دیده ام سربکشید و مردمان این سرزمین رها مانده را از سرگشتگی، و از غارت اغنیا ونوکیسه ها و پاسداران سود  و سرمایه و اسلحه به دست به در ببرید. جام زهرشان ای فرزندان دلیر لر آمیخته ای از این عصاره هاست:

 

www.loretsan11.com 

تاريخ بروز رساني ( 08 آذر 1390,ساعت 11:53:33 )