دي 1391,ساعت 03:47:29

این مطلب برگفته از فیس بوک دختر لر میباشد که ارسال نموده اند

ملت لر ملتی همیشه قربانی در تاریخ معاصر ایران از كریم خان زند تا به امروز

ملت لر همواره قربانی بوده است .تنها فردی كه در تاریخ ایران به پادشاهی رسید

و هیچ گاه حاضر نشد خود را شاه بنامد بلكه خود را وكیل مردم می دانست ،

كریم خان زند بود . اگر چه لرها در تاریخ خود حداقل ده قرن متوالی از قرن 3 تا 13

هجری در مناطق خود حكومتی مستقل تحت عنوان اتابكان لر و والیان لرستان داشته اند،

با این وجود لرها همیشه مورد اجحاف قرار گرفته اند . با اینکه لرها در قالب نیروی

متحد بویراحمدی ـ بختیاری به رهبری سردار اسعد بختیاری پس از فتح اصفهان و سپس

تهران از پایه گذاران انقلاب مشروطیت بوده اند ولی تا به امروز ملت لر به حقوق حقه

خویش دست نیافته است. در مجموع عدم دستیابی این ملت به حقوق خویش را می توان در

دلایل عدیده فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی دانست و آنها رابه ریشه های درونی و بیرونی تقسیم كرد .

 

 


1- ساختار ایلی و عشایری ، ساده زیستی و قانع بودن مردم لر : بطور سنتی ساختار ایل و هرم قدرت آن بدین گونه بوده است كه همواره خوانین در بالاترین قسمت آن قرار داشته اند و در بنیان اجتماعی لرها ، خان و نظرخان، فصل الخطاب تمامی رعایا بوده است . موضع ورویكرد سیاسی خان چه در درون ایل و چه در برون آن در تعامل با سایر ایلات و عشایر ، نمودار سیاسی و سرنوشت رعایای تحت امر خویش را معین می كرده است . هر گاه منافع خان و حكومت های مركزی در تقابل هم قرار می گرفته خان با استفاده از نیروی عظیم ایل خویش حكومت را به چالش می كشانده ، حكومت های مركزی هم یا با دادن امتیازات كوچك به خوانین با آنان كنار می آمدند یا با توطئه و دسیسه چینی علیه خانی كه به دنبال حقوق و منافع خود و ایل تحت رهبریش داشته آنان را سركوب و سر به نیست می كرده اند، و البته پر واضح است به لحاظ شخصیت كاریزماتیك خان در ساختار ایلی و عشایری و حرف شنوی رعایا از او در اكثر مواقع خوانین از صداقت و وفاداری مردم خود سوء استفاده می كرده اند .
2- عدم وجود حركتهای سیاسی و فرهنگی به عنوان هویتی مستقل از فرهنگ غالب فارس : در تاریخ لر هیچ گاه حركت سیاسی بنیادین و مستمری جدا از جنگ های مقطعی كه اكثراً سركوب و یا به انحراف كشیده می شده وجود نداشته است . مضاف بر آن نخبگان لر همیشه توسط احزاب ایران جذب می شده اند، که متاسفانه این امر تا به امروز نیز ادامه دارد ، نتیجه فقدان تشکیلات مستقل این بوده كه همیشه فعالین مورد بحث از خاستگاه ، ملت ، هویت و زادگاه خویش غافل مانده اند تا جایكه بعضی از این افراد ضمن از یاد بردن زبان و فرهنگ لری ، فارسیزه شده اند و بعضا به عنوان عامل سركوب از سوی رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی ، نقش نیروهای سركوبگر و امنیتی را ایفا كرده اند .
3- فقر و وضعیت بد معیشتی : با آنکه سرزمین محل سکونت لرها 90% ثروت ایران را در خود جای داده است ( منابع طبیعی ، معادن ، حوض چه های نفتی و ... ) اما متاسفانه لرها دائما با مشكلات اقتصادی و فقر بسر برده اند؛ بااینكه امروزه تعریف فقر نسبت به رژیم پهلوی فرق كرده و استانداردهای زندگی تغییر کرده است با این همه هنوز هم لرها در زیر خط فقر بسر می بردند و در زندگی آنان تغییری قابل توجه ایجاد نشده است . برخی از نشانه ها و نتایج فقر مزمن در بین لرها به شرح ذیل می باشد :
الف) در مناطق لرنشین كمتر كارخانه ای وجود دارد و بعضی از كارخانه های كوچك هم كه وجود دارند تعطیل و یا در آستانه ی می باشد به عنوان مثال كارخانه های ، قند نورآباد ممسنی ، یخچال سازی لرستان ، كارخانه قند یاسوج و ... كاملاً تعطیل شده است و فقط چند كارگر به عنوان نگهبان در آنها به سر می برند ؛ در تمامی مناطق لر نشین فقر مشهود است . مناطق لر نشین از داشتن صنایع مادر و اشتغال زا كاملاً محروم هستند .
ب) به علت عدم اشتغال و وجود صنایع مادر و كارخانجات فعال، عده ای از مردم لر جذب قوای مسلح می شوند كه عمدتاً در بسیج ، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ( پلیس ) مشغول می گردند ، تقریباً 60 درصد از قوای نظامی ایران لر می باشند كه اغلب این افراد برای فرار از بیكاری ، نظامی شده اند و حاكمیت با گزینش این افراد آنها را از نظر سیاسی خنثی کرده و با وابستگی به خود( از نظر معیشتی ) سعی در مطیع کردن و پراکندن جمعیت لرها در تمام نقاط کشور می کند .
ج) فعالیت كمیته امداد موسوم به كمیته امداد مستضعفان و فعالیت بانك ها : كمیته امداد با توسعه و گسترش خود خصوصاً در مناطق لرنشین ، اكثر خانواده های لر را تحت امر خود و جیره خوار خود ساخته و به هر خانوار ماهیانه 40-30هزار تومان كمك می كند . این كمك بسیار ناچیز كه تبلیغات دولتی و حكومتی را در بردارد همواره به عنوان اهرمی در مقابله با هر گونه مخالفت مؤثر بوده است و بر اثر بیكاری ، شدت فقر و عدم توسعه یافتگی اقتصادی ، این كمك ناچیز ، مردمان لر را در حد یك معتاد به تریاك تنزل داده است . همچنین فعالیت های بانكی متعدد در مناطق و سودجویی این بانكها بیداد می كند تا آنجا كه تقریباً هیچ خانواده ای وجود ندارد كه به بانكها مقروض نباشد.! وامها عملاً این مردم را وابسته كرده است . و البته نحوه گرفتن وام و سپردن تضمین بازپرداخت آن و سازكار اداری آن خود حدیثی دیگر است . این بانکها عملا اقتصاد تولیدی را در این مناطق نابود کرده اند .
۴- عامل مذهب : تقریباً اكثر مردم لر دارای مذهب شیعه می باشند و فقط تعداد كمی كمتر از یك درصد دارای مذاهب علی الهی یا بهایی و ... می باشند ؛ همواره حكومت های مركزی از صفویه بدین سو از این خصیصه مردم لر سوء استفاده كرده اند، که می توان از آن به عنوان فریب مذهبی یاد كرد. استعمارگران و سودجویان نیز از عامل مذهب نهایت سوءاستفاده را ازاین مردم برده اند، به عنوان مثال در سال 1332 ( 1953 میلادی ) در استان كهگیلویه و بویراحمد یك امام زمان دروغین پیدا شد یا اینكه طرح ترور خسروخان بویراحمدی با همراهی عده ای از روحانیون متظاهر ، رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت . و یا شعار معروفی كه در جریان نهضت ملی دكتر مصدق علیه طرح ملی شدن صنعت نفت در بعضی از مناطق لر سر داده می شد : كسی كه مهر علی وَدلِش نفت ملی ك چنه ش كسی كه مهر و محبت امام علی پیشوای اول شیعیان را در دل دارد پس نفت ملی به چه كارش می آید . همینطور، با شروع جنگ ایران و عراق كه ماحصل شعار صدور انقلاب به منطقه خاورمیانه و ایجاد حكومتی شیعی در عراق از یك سو و از طرف دیگر خودخواهی ها و غرور و تحریك صدام حسین بود ، آتش جنگ مذهبی را بر افروخت و از احساسات شیعی لرها در تداوم جنگ مورد سوءاستفاده قرار گرفت و با تبلیغات فراوان جوانان لر را به جبهه فرستاده می شدند ( و این حتی در برگزینشهای پیاپی ترانه های حماسی لری ، همچون دایه دایه و ... در جشنواره های موسیقی بویژه جشنواره ی موسیقی فجر و پخش آنها از رسانه های شنیداری و دیداری کاملا مشهود بود ) ، تا آنجا كه فقط در استان كهگیلویه و بویراحمد 5/1 ( یک پنجم ) مردم همیشه محروماین استان ، در جبهه كشته شدند .
۵- ایجاد نفاق و برادر كشی : حکومتهای مرکزی ایران برای سرکوبی حرکتهای مناطق مختلف لر عموما از نیروهای مزدور سایر مناطق لر بهره گرفته اند. که بدین وسیله با یك تیر 2 نشان را می زدند اول مخالفین خود از بین می بردند و دوم موجب گسست و كینه طوایف لر از هم می شدند .
۶- عدم برگزاری مناسبت های ملت لر : دانشوران و فعالین سیاسی و نخبگان لر هیچگاه اقدام به برگزاری و گرامیداشت مناسبت های تاریخی و تجلیل از مفاخر و مشاهیر ملت خویش نكرده اند بزرگداشت علیمردان خان بختیاری ـ داراب افسر بختیاری ـ سردار اسعد بختیاری ـ رئیس علی دلواری ـ بابا طاهر ـ خسروخان بویراحمدی ـ كی لهراسب بویراحمدی ، پیشگامان انقلاب مشروطیت ، مردان خان لرستانی ، شیخعلی خان لرستانی ، مبارزات لرستان ، مبارزات لرهای جنوب و .... البته در داخل كشور انجام چنین كاری به علت مشکلات عدیده تقریبا غیر ممكن می نماید ولی در خارج از كشور و رسانه های گروهی بیرون از كشور انتظار می رود كه اندیشمندان لر ، در این زمینه تلاش نمایند
. ۷- روند فارسی سازی و لر ستیزی از سوی صدا و سیمای استان های لر نشین : روند یكسان سازی فارسی و ملیت زدایی از دوره رضاشاه وجود داشته اما این امر در سالهای اخیر به علت رشد روز افزون رسانه هایی با ضریب نفوذ فراوان به اوج خود رسیده و با شدت و حدت بیشتری پیش می رود . با توسعه و گسترش شبکه های صدا و سیمای استانی و محلی در اكثر استان های لرنشین و راه اندازی این شبکه ها ، زبان و فرهنگ فارسی و ... به صورت شدید و مستمر تبلیغ و تزریق می شود . این امر که در استان های لرنشین نیز دنبال می شود در اصل سیاستی است که تحقیر زبان لری و تحقیر ملیت لر را هدف قرار می دهد. شبکه های استانی با ساختن برنامه های طنز، تحقیر و توهین آمیز بجای برنامه های آموزشی ( زبان ، فرهنگ ، تاریخ و...) هر چه بیشتر در پی جریحه دار كردن غرور ملی مردم ملت لر می باشند. از طرفی در مدارس و دانشگاهها و مراكز آموزشی نیز به ملت لر چنان القاء كرده اند كه به علت لر بودنشان ، جرمی نابخشودنی را مرتكب شده اند. بطوریکه در اثر استفاده اجباری از زبان فارسی در كلیه مجامع رسمی استانی و كشوری ، عملاً استفاده از زبان لری در حد كوچه و بازار و نهان خانه ی ، خانه ها تقلیل یافته. هر چند که ، در عرصه موسیقی و ادبیات لری ، هنرمندان و شعرایی چون زنده یاد داراب افسر بختیاری ، علی حافظی ، فرج علیپور، رضا سقایی ، رحمان شكارچی ، حشمت شفیعیان ، ، هاشمی دهكردی ، محمد ملك مسعودی ، بهمن علاءالدین ( مسعود بختیاری) ، كوروش اسدپور ، احمد انصاری فهلیانی و... تلاش هایی در خور توجه ای نموده اند و آثار بسیار ارزشمندی خلق كرده اند؛ با این وجود بسیاری از هنرمندان و ادیبان لر و همین عزیزان در تولید و چاپ آثار خود از یک طرف با نظارت های ممیزی و نگرشهای تنگ و مأیوس كننده وزارت ارشاد اسلامی و ادارات كل وزارت مزبور مستقر در استانهای لرنشین مواجه هستند و از طرف دیگر همیشه در فشار مالی فراوان بسر می برند . بعلاوه در اكثر استانهای ایران خصوصاً استانهای لر امكان برگزاری فعالیتهای موسیقی ، كنسرت ، شعر و ادبیات فولکوریک و واقعی لری با موانع و مشکلات و تنگ نظری های فراوانی از سوی مسئولین امر روبروست . مگر در مواقع خاص كه آنهم برای خود شیرینی و خوش خدمتی و سو استفاده های هر چه بیشتر مراسمی بر پا گردد.

۸- گسستگی ملی: بنا به پیشنهاد انگلیس و به دنبال ایجاد ائتلاف قوی در جهت حفظ بقای رژیم پهلوی و كاهش فشار بختیاری ها به حكومت مركزی و جدا سازی بختیاری از ائتلاف مثلث قشقایی ، بویراحمدی و بختیاری ، طبق عهدنامه چم اسپید ، ازدواج بانو ثریا بختیاری با محمدرضا شاه صورت گرفت . ( یکی از هزاران نمونه ی از این دست ) بنابر این با تطمیع و ترغیب مالی برخی سران بختیاری آنان را از یك نیروی مبارز ، هویت خواه و پیشرو به یك نیروی بازدارنده تنزل دادند، و با توسعه و ترویج سیاستهای فرهنگی از پیش برنامه ریزی شده بویژه در مناطق نفت خیز سعی در گسستگی و همبستگی ملی آنها با سایر اقوام کردند ، كه نهایتا غروری بی هدف به یادگار از دوران عزت و همبستگی ملی در آنها باقی ماند. اما این غرور كاذب باعث گردیده كه بعضی از بختیاری ها خود را تافته جدا بافته از لر بدانند و خود را صرفا بختیاری معرفی كنند .و حتی بعضی از بختیاری ها پا را فراتر گذاشته اصلاً لر بودن خود را انکار کرده و سعی در ساخت هویت بختیاری مستقل از هویت لر را دارند . افزون بر این می توان مواردی همچون تبعیدها ، کوچهای اجباری و ... را نیز افزود .

۹- نفت : با اكتشاف نفت در مسجد سلیمان به سال 1908 و سپس در سایر مناطق لر، اهمیت ژئوپلتیك سرزمین لرصد چندان شد به همین سبب چشم طمع دول استعماری خصوصاً انگلیس به این مناطق دوخته شد و انگلیس با روی كار آوردن رضاشاه اقدام به بند كشیدن مردم و زعما و خوانین لر نمود. و تقریباً اكثر خوانین لر تا قبل از شهریور 20 در تهران تحت الحفظ حكومت و در تبعید از مناطق خود بودند . با شروع جنگ جهانی دوم ، جهت تأمین سوخت ناوگان دریایی و هواپیماهای متفقین در خاورمیانه و شاخ آفریقا ، انگلیس و متحدانش بیشترین استفاده را با اشغال مناطق لر بردند. و با احداث خط آهن سراسری جنوب - شمال نیرو و تجهیزات را از خلیج فارس به قفقاز و روسیه در مناطق لر نشین ارسال كردند. از آن تاریخ به بعد با وجود منابع فراوان نفت، گاز، اماكن تاریخی، تپه های باستانی و عتیقه جات در سرزمین لر ، این منطقه به جولانگاه رقابت دول استعماری تبدیل شد و از آنجایی كه این مردم ، همواره تهدیدی برای دربار و حكومتهای مركزی می بودند دول استعماری بیشترین تلاش را در آرام و سركوب كردن آنان در جنوب و در سرزمین لر برای حفظ منافع خود و حكومت مركزی انجام می داده اند . ۱۰- نقره داغ كردن ملت لر و وجود گورهای دسته جمعی : در سرکوب فجیع قیام ابولقاسم بختیاری واعدام او و یارانش ، و همچنین در سرکوبی شورش مردم بویراحمد و كهگیلویه در سال 1342 كه منجر به ایجاد استان كهگیلویه و بویراحمد شد. رژیم پهلوی بسیاری از مردم لر را به وسیله هواپیما بمباران كرد. كه بسیاری از خانواده ها در آن قتل عام شدند.جنگی با بهره گیری از همه تجهیزات نظامی!!! مثلا در منطقه جلیل و بابکان از بخش سپیدار از توابع یاسوج خانواده هایی چون زنده نام غلامحسین سیاهپور به وسیله هواپیما كشته شدند. و خود سیاهپور را هم بهمراه چند تن از یارانش در زندان شیراز به دار آویختند . و...

نظرات دیگر فرزند لر در مورد مطلب فوق الذکر 

 nasim bahrami ------   atabak lor lorestani ----- arman lorestani  ----

  • ضمن سپاس از اطلاعات ارزشمند شما.هنرمند موسیقی علی اکبر شکارچی از لرستان میباشد که به اشتباه بانام دیگر معرفی کرده اید.

  • Saeed Khosravi دختر لر.دوست لرو مهربون اولا حس سليقتونو واس اين اسم قشنك ومحكمتون ستودنيه_دوما ممنون از كامنتاي زيبات كه اطلاعت درست و به بجا واهميت دادن به اين قوم بزرك رو ميرسونه وسوما مرسي كه درخواست دوستيمو بذيرفتي_موفق باشي

  • Mojtaba Gorjizade Mirfardi دختر لرمرسی از مطلبه قشنگتون و اما در فتح تهران ولی خان کیانی ممسنی با سوارانش هم نقش بزرگی داشت اینو از قلم انداختین و حتی باقر خان تبریزی .و تا الان به نظر عموم فقط بختیاری و ممسنی ها هستند ک آبرو لر رو حفظ میکنن.درسته یه عده ای دچار خود باختگی فرهنگی شدن و میگن ما لر نیستیم یا نمیگن لریم

  • Mojahed Naserpor مرسی.ازدوستی باشماخوشبختم.ازاینکه اصالت خودتون روحفظ کردیدخوشحالم .مطالب جالبی رونوشتیداین میتونه به اموخته ی مااضافه کنه.

  • Lorzabanan Irani مطلب زیبای نوشتین ما باید برای بیداری قوم لر تلاش کنیم تا بتونیم به جایگاه اصلی فرهنگی خودمون برسیم امیدوارم با دست یافتن به اطاعات بیشتر درمقابل افراد نا آگاه بتوانیم از کیان مردم لر دفاع کنیم (پایار بوی)

تاريخ بروز رساني ( 13 دي 1391,ساعت 11:47:56 )