تير 1387,ساعت 17:36:49

ما یاران و هواداران سرافراز جنبش رهایی بخش لرستان 7+4 انسانهای آزاد شده از یک فرهنگ ارباب رعیتی و استبدادی هستیم . برای به دست آوردن این آزادی  با خودمان جنگیده ایم  و هنوز می جنگیم .  ما دیگر خودمان را بنده و غلام  و چاکر و نوکر و خاک پای کسی  معرفی نمی کنیم . کسی را هم جناب عالی نمی خوانیم ، به عرض کسی  نمی رسانیم ای فرزندان دلیر لر به مانند گذشته همواره به مانند پبکری واحد  بهم یاری برسانیم وو.....

برای ما پزشک در مطب  یا بیمارستان آقا یا خانم دکتر است ، استاد در دانشگاه ، خارج از آن جا خانم یا آقای ...هستند. و دیگر کسی را سایه خدا و نشان خدا برای ستم روز افزون زندگیمان نه تنها نمیپذیریم بلکه با آنها و وابستگان مزدورشان در هر شکل و لباس مبارزه میکنیم . ما میخواهیم بگوییم در نبرد با  چاپلوسی ، دروغ  ، حسادت  ، ضعیف کشی ، مرده پرستی  ، عدم اعتماد  به خود  و قبول سرنوشت  که همگی زاده فرهنگ  ارباب رعیتی  و  استبدادی است ، پیروز شده ایم .  و میدانیم لحظه ای غفلت ؛ آنها بر ما چیره می شوند. از شما خواهش می کنیم  ما را در نبرد با  این فرهنگ پوسیده  چندهزار ساله  یاری دهید.

ما را ای فرزندان دلیر لر به مانند گذشته همواره به مانند پبکری واحد  از نقطه نظراتتان از طریق ایمییل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  آگاه کنید
یاران و هواداران سرافراز جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

تاريخ بروز رساني ( 13 تير 1387,ساعت 10:53:37 )