بيست وهفتم شهريور، روز اعلام برائت ا زهمه‌

 اشکال خشونت تبديل شود

ما هم همگام با شما شركت مي كنيم

ما همه با هم هستيم.عليه عنتر هستيم

اگر موافق هستيد ما را مطلع كنيد

بيست وهفتم شهريور، راهپيمايي نفي خشونت و مبارزه با ميليتاريسم دولت كودتا در روز قدس: اجراي اين موج‌آفريني، از حالا قطعي است و بايد براي آن آماده شويم. روز قدس، روز دفاع از چند فلسطيني نيست، روز اعتراض به يک دولت هم نيست، روز اعتراض به يک شيوه و يک منش است؛ در هرجاي جهان و به هر نامي که به کار گرفته شود. خصوصا در اين روزها که روش‌هاي دولت کودتايي احمدي‌نژاد و متحدان آن در حکومت، بيش از هر زمان ديگري به رفتار سرکوب‌گرانه‌ي اسرائيل شبيه شده است، روز قدس بايد در همه‌جاي ايران و بلکه ديگر کشورهاي مسلمان و غير مسلمان به روز اعلام برائت از همه‌ي اشکال خشونت تبديل شود
ما هم همگام با شما شركت مي كنيم
ما همه با هم هستيم.عليه عنتر هستيم
اگر موافق هستيد ما را مطلع كنيد
 
  این مهم تنها و تنها با کوشش من و ماست که محقق میگردد ولاغیر
.جنبش رهائی بخش لرستان 7+4