یاران بپیوندید ، یاران کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما

جنبش رهایی بخش لرستان 7+4 در کنار همه آزادیخواهان

 روز شنبه 7اسفند 1389 در خرم آباد میدان و خیابان شهدا تا

دوازده برجی و چهارراه بانک از ساعت 5 غروب تا پاسی از شب برگزار میکنیم

یاران ما در راستای اهداف انسانی جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

بیشماریم، به امید و اطمینان به اشک پیروزیی که در راه است .

مراسم شب هفت و چهلم حامد نورمحمدی عزیز را جنبش شما فرزندان لر

در شهر خرم آباد لرستان ،محل زندگی او درکنار همه یارانش و همه فرزندان لر

 که اعضای این جنبش سراسری هستند هر چه باشکوهتر برگزار می‌کنیم

چگونه میتوان سکوت کرد؟چگونه میتوان سکوت کرد؟

جنبش رهایی بخش لرستان قاطعانه اعلام میدارد که...

 

همانگونه که حامد عزیز را وحشیانه کشتند و اینگونه مظلومانه به خاک سپردند ، اینگونه که سیستم مافیایی ملاها بیشرمانه به پیش می‌رود ، اگر سرنگون نشود و دستان خونینش قطع نگردد سرنوشت تک تک همه آزادیخواهان که زیر بار ستم پاسداران وحشی نمیروند در آینده همین است و بس

ما منتظر اعلام مراحل و برنامه های آینده قانونی مراسم برای حامد نورمحمدی در شب هفت و چهلمش نمیمانیم . جنبش رهایی بخش لرستان 7+4 در کنار همه آزادیخواهان روز شنبه 7اسفند 1389 در خرم آباد درمیدان و خیابان شهدا تا دوازده برجی و چهارراه بانک از ساعت 5 غروب تا پاسی از شب برگزار میکنیم . ما به عنوان یک جنبش و به عنوان همتباران حامدعزیز که خواهان اعتراض هستیم با صدای بلند اعلام میکنیم که ، ما جنبش رهایی بخش لرستان باید به گوش دنیا برسانیم که ما خواهان برگزاری مراسم در شب هفت حامد عزیز و شب چهلم بصورت دامنه دار توسط مردم لر به صورت صلح آمیز تا زمانی که با ما بصورت انسانی رفتار شود می باشیم . مطمئن هستیم که با وجود امکانات بسیار زیاد فرزندان لر در منطقه در دسترسی آسان به مقابله همانند پاسداران وحشی و دسترسی اندک نیروهای نظام مافیائی ملاها در داخل و خارج کشور ، ما پیروز نهائی این رزم بوده و هستیم . پس صبور نمی باشیم و آماده عمل هستیم چون مردم با ما هستند. شکی به دل راه نمی دهیم که اتحاد رمز پیروزی فرزندان دلاور لر در همه جا است. شکستی برای ما نیست زیرا که باور داریم پیروزیم

ما نیز تکرار می‌کنیم که باید و باید از جهنم گذشته به در آئیم. مگذاریم ما را شکسته ببینند.برخیزیم. بلا و شکست را نخواسته بودیم، حالا پیروزی و بهبودی را بخواه. الگوی دیگران شویم...به آینده ای بیندیشم که در دیار ما هیچ کس خفت و ذلت نبیند، هیچ کس شکنجه نشود، هیچ کس شکنجه گر نشود، هیچ حصار و حریمی به دست متجاوزان نشکند، هیچ کس بی‌پناهی و بی حقوقی را چنین عریان تجربه نکند، هیچ حیوانی دین دار نشود و سبعیت و حیوانیت را زیور دینی ندهد و در پوستین خلایق نیفتد.

ما پیروزیم چرا که ، برای پیروزی دست در دست هم گذاشته ایم برای همه نیروهای آزادیخواه هم آرزوی سعادت سلامت و موفقیت را داریم ..... چرا که بسیاری از آنان ما را رقیب خود میدانند و  ازهمفکری گریزانند  اما ما جنبش رهایی بخش لرستان مانند آنها به تک فکری معتقد نیستیم

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۱

www.lorabad.com

 جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

تاريخ بروز رساني ( 04 اسفند 1389,ساعت 19:23:02 )