قدرت یک فراخوان رابیائید بیرون و ببینید 

 
   

سفری رت وه سفر تا کئ بیایہ/ دلکہ پُر حسرتم ده غم درآیہ 

22 تير روز همبستگي مردم لر

ما دشمن ستم در هر شکلش بر فرزندان لر هستیم

چرا سرتاپای نظام مافیایی ملاها و نوکرانش را ترس فرا گفته؟؟

خرم آباد را به یک پادگان تبدیل کرده اند و همه را به چشم دشمن مینگرند

اما امروز ما ساعت 5 غروب همانگونه که در اطلاعیه

جنبش رهایی بخش لرستان آمده است با تمام وجود شرکت می کنیم .

 جواب سرکوبگران رابا دفاع از خود و یارانمان در خیابانهای خرم آباد خواهیم داد

وعده ما با سرگوبگران امروز غروب در مراکز شهر از پشت بازار تا میدان شهدا و از

 شمیشیرآباد تا پل حاجی مراسم شب هفت فرزند دلاور لر حامد نورمحمدی را برپا میداریم

جنیش رهایی بخش لرستان 7+4

 

تاريخ بروز رساني ( 08 اسفند 1389,ساعت 13:43:55 )