یاران جنبش راهائی بخش لرستان ، یاوران روزهای سخت مادر محمد و عبدالله فتحی  را میبینید؟

؟؟؟سرزمین ما اشغال شده است و ما را دزد و راهزن و مرتد و اراذل اوباش میگویند !!!!! میبینید

با هم صد بار و هزار بار صدای مهوش و بیژن را بشنوید و تکرار کنید و تکرار

  کنید که قاتلان نباید خواب آرام داشته باشند و هر شب چند بار باید از یک وحشت بی پایان بمیرند

 

جنبش رهائی بخش لرستان نیز به همه مبارزان در همه جای دنیا که برای رهائی سرزمینشان مانند خانواده فتحی که سالها در رنج و شکنجه بوده  صمیمانه تسلیت میگوید 

 www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 31 ارديبهشت 1390,ساعت 22:28:08 )