نوروزتان پیروز 🌷 به بهانه فرا رسیدن سال نو و نوروز ماندگار ، پندی را از صفحه اینستوگرام جناب آقای یدی جدیدی لرستانی به اشتراک میگذاریم تا به این بهانه قدر بگذاریم داشته های گرانقدرمان را.

کپی برداری برجستگان معاصر قرنهای اخیر از ملل سرکوب شده تاریخ ؛ نمونه،  «رهبرمائو تسه تونگ»از فرهنگ کهن لر بختیاری«تنهامذاکره بر سرسلاح رانمیپذیرم»

در یک شعر کهن بختیاری که اخیرا شهرام ناظری هم آن را دوباره خوانی کرده اینگونه آمده است ؛میگن اسبت رفیق روز جنگه
//مو میگویم از او بهتر تفنگه//
سوار بی تفنگ قدرت نداره !!!!
یدی جدیدی لرستانی
فعال حقوق بشر

www.lorabad.com