توجه !

خطر گدشتن وقت و افسوس بر ناکرده ها !

«توجه» مهم‌ترین وظیفه قبل از سالگردها، قشر خاکستری را با پیشگیری از نامید شدن توسط رژیم ، درکنار جوانان به آزادی و رهایی امیدوار کنیم»

ای عزیزان مبارز کهنسال ، ای هنرپیشه های عزیز دل و فوتبالیستهای محبوب ، شما که همانا «محبوب دل ما ایرانیان بالاخص جوانان بجان آمده داخل » همان جوانان داخل ایران را میگویم که تحت حاکمیت مافیای نظامی ،سیاسی هستند. این جوانان بواقع «تتمه‌ی کل ایران » بعد از 44سال حکومت خلافتی اسلامی حاکم هستند .
باور کنید مرا!

با قسم « به شرف» به شما اخطار میکنم که باور کنید ، اگر اینبار ما سبب شکست این خیزش انقلابی با شعار« زن ، زندگی، آزادی» شروع شده و نزدیک به ۳۵۰روز را با افتخار با پرداخت از جان و مال و ناموسشان ادامه داده اند شویم .
قطعا عامل مهم آن ! همین ندانم کاریهایی است که « بنام کنترل از راه دور با طرحی بنام وکالت در توکیل» دقیقا بمانند شعار در خیابان زمانی که عوامل خمینی مسجد کرمان و رکس آبادان را باتش کشیده بود شعار میدادند « رکس آبادان را مسجد کرمان را شاه بآتش کشید» حاصل رنج و شکنج ۴۴ سال مبارزان و سربداران و تبعیدیان در خطر نابودی جدی قرار میدهد.
آری همین «ته‌مانده‌ی خود ایران ما و شما» با شکست این انقلاب بیشماران به پیشتازی جوانان با وجود حاکمیت غارتگر و ویرانگرتر از «چنگیز خان و اسکندر و عمر » در خطر نابودی است .
از ما گفتن و از شما نشنیدن
اما تاریخ بدون پارتی بازی و لابی گواهی خواهد داد بر ندانم کاریتان!!!
یدی جدیدی لرستانی
فعال حقوق بشر در تبعید
توضیح؛
«« «وکالت در توکیل» امری منسوخ شده در دنیای حقوق مدرن است!
دقیقا یعنی « وکیل عاجز از وکالت ، به وکیل دیگر امرموکلش را واگذارد!!!» 

برگرفته از صفحه همتبار نازنینمان جناب آقای یدی جدیدی لرستانی جهت درج در سایت www.lorabad.com