عاملان جنایت و شلاق زدن بر صورت تنها جراح  لایق منطقه محروم سرزمینهای لر نشین در شهرستان نورآباد بختیاری نشین بنام خانم دکتر فروغ رزمجویی باید مجارات شوند . ما را به مافیای حکومتی امیدی نیست زیرا انان خودشان این زودگویان حیوان صفت را برای سرکوب مردم و جنایات از تهران به مناطق محروم میفرستند ، بلکه امید به فرزندان دلیر بختیاری است که این جنایتکارانی را که بصورت این همتبار متخصص ما سیلی و شلاق زده  اند را مجارات کنند .

 

 دادستان شهرستان با هیات همراه به بیمارستان مراجعه کردند وجراح در حال ویزیت تعدادی از بیماران بود از ایشان خواستند جهت ویزیت بیماری به سفارش دادستان سریعا حضور یابد، 
جراح عنوان کردند مثل بقیه بیماران توصف انتظار باشد تا حقی از کسی ضایع نشود،این سخن به گوش دادستان رسید وعنوان کرد یا سریعا حضور یابد یا تنبیه اش میکنم،بعد از حضور جراح و ویزیت بیمار،

مجددا دادستان عنوان کرد دوباره باید بربالین بیمار حضور یابد،جراح عنوان کرد بنده مریض دارم وفعلا نیازی به ویزیت مجدد نیست...

سریعا ایشان را دستبند زدند وبه آگاهی شهرستان بردند وبه گواهی اطرافیان وزخمهای سروصورت خودش ومادرش را جلوی زجه های بچه سه ساله اش آنقدر شلاق زدند که آثار وزخم آنها بر صورت جراح کاملا مشخص بود،،،
اکثر بیمارستانهای شهرستانهای استان فارس بیمارستان ومطب ها را تعطیل کردند وبرخی استانهای همجوار اعلام آمادگی کردند و تا برکناری دادستان وقاضی کشیک این روند ادامه خواهد داشت....
لطفا انتشار دهید تا مردم عدالت قوه قضاییه را مشاهده کنند...
ایشان از بهترین و مردم دارترین جراحهای استان فارس بود کسانيکه با ایشان برخورد داشتند خود شاهد بودند

خانم دکتر فروغ رزمجویی .

عکس ‏‎Abdollah Tavassoli‎‏خانم*فروغ رزمجویی* دکتر جراح بیمارستان ولی عصر *نورآباد ممسنی* درجنوب لرستان به اتهام توهین به مامور دولت در اورژانس بیمارستان دستگیر و با دستبند به بازداشتگاه منتقل شد.بیماری که ضربه چاقو به قفسه سینه اش خورده بود به بیمارستان ممسنی منتقل شده و بلافاصله با حضور دکتر اقدامات درمانی لازم انجام میشود .پس از آن دکتر در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار بوده که بازپرس پرونده وارد اورژانس می شود و اظهار می دارد بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد.دکتر به وی اطمینان می دهد که اقدامات لازم برای این بیمار انجام شده است، توضیحات دکتر وی را قانع نمی کند و این پزشک از بازپرس می خواهد در امور درمان بیمار دخالت نکند.

عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح باعث می شود وی فرمان بازداشت دکتر رزمجویی را صادر و تنها جراح این شهرستان در مقابل دیدگان بیماران و پرسنل بیمارستان با دستبند به بازداشتگاه منتقل شود.
عکس: اعتراض همکاران خانم فروغ رزمجویی در پی بازداشت ایشان.

www.lorabad.com