این تنها گوشه ای از چپاول سرمایه های یک کشور در رقابتهای باندهای مافیایی جاکم بر کشور کثیرالمله ایران از سایت ایران خبر که از همتباران نازنینمان معرفی کرده اند گرفته شده است .

نتشار نامه بابک زنجانی به اعضای مجلس که پیشتر نوشته شده و روز جمعه 24مهر 94 بخشی از آن منتشر شده است گوشه‌یی از دزدیهای و غارتگریهای سپاه پاسداران و سایر ارگانهای  را برملا شده است.
بر اساس این نامه زنجانی به قرارگاه  خاتم سپاه پاسداران بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض داده و هنوز ۳۰ میلیون یورو از این قرارگاه طلبکار است.    

 

بابک زنجانی در این نامه نوشته است، از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب سیستمی در چند بانک، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده است.
بابک زنجانی که خود را سرباز ولایت معرفی کرده است، در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور نقش جدی داشته است.
امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی ،در مجلس، اذعان کرد که این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما هیچ گاه به نمایندگان داده نشده است. او گفت: به‌دلیل برخی مصالح از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری شده است.
زنجانی در نامه خود اذعان کرده است که ۵ میلیارد یورو به بانک مسکن داده تا ۴ میلیارد یورو از آن را در ازای خرید شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان بدهد.
وی در این نامه همچنین اعلام کرده سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به مؤسسه مالی توسعه داده و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به شهرداری داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.
اسحاق جهانگیری، معاون روحانی، روز شنبه، ۲۸ شهریور گفت: بابک زنجانی برای خرید شرکتهای تأمین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به‌صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت کرده است.
بابک زنجانی در نامه خود همچنین نوشته است یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده است

بابک زنجانی در این نامه نوشته است، از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب سیستمی در چند بانک، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده است.
بابک زنجانی که خود را سرباز ولایت معرفی کرده است، در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور نقش جدی داشته است.
امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی ،در مجلس، اذعان کرد که این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما هیچ گاه به نمایندگان داده نشده است. او گفت: به‌دلیل برخی مصالح از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری شده است.
زنجانی در نامه خود اذعان کرده است که ۵ میلیارد یورو به بانک مسکن داده تا ۴ میلیارد یورو از آن را در ازای خرید شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان بدهد.
وی در این نامه همچنین اعلام کرده سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به مؤسسه مالی توسعه داده و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به شهرداری داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.
اسحاق جهانگیری، معاون روحانی، روز شنبه، ۲۸ شهریور گفت: بابک زنجانی برای خرید شرکتهای تأمین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به‌صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت کرده است.
بابک زنجانی در نامه خود همچنین نوشته است یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده است