بختیاری شرور نیست غیور است.  لربختیاری  بخشش دارد در مقابل احترام اما خشم انتقامش را نمیتوان باور کرد.
 به اطلاع همتباران نازنین و همه  دوستان گرامی و با غيرت لربختياری و غیر بختیاری ميرسانیم
کوشش کنیم تا همیشه طَی هماهنگی با فعالان و بزرگان ایل،تاريخ تجمع و راهپيمايی جهت اعلام اعتراض به توهين به لر و اسطوره بختياری سردار اسعد بختياری در روز هایی که به توافق میرسید مقابل
استانداری وشهرستان ها در مقابل فرمانداری شهر خودتان برگزار مي شود.از تجمع کنندگان عزیز تقاضامندیم با لباس پر افتخار لری بختیاری حضور به هم برسانند.
بختیاری شرور نیست غیور است.
خطا کار باید پاسخ رفتار ناشایست خود را بدهد و عذر خواهی و جبران کند. www.lorabad.com


همتباران عزیز خواهشمندم اعتراضتان مسالمت آمیز و بدون خسارت به افراد بیگناه که خود قربانی هستند  ویا  سایر اماکن روستاها و شهر ها  که سرمایه ملت لر هستند باشد.عزیزان همه اطلاع رسانی کنید
درود بر غیرت ملت لر از بختیارے تا لرستان  
 .www.lorabad.com   ز آریوبرزن اسکندر گریزد
که چون سردار دارا بختیاریست
اگر آتن به یونان حکم فرماست
بدان بام وطن از بختیاریست
اگر یونان به هکتورا بنازد
بدان سردار اسعد از بختیاریست
ز افغان و ترک و مقدونی چه باکیست
غرور وصف ایران بختیاریست
اگر تیمور شیر اجنبیهاست
همه عدل انوشم بختیاریست
اگر آشور و بابل قلعه دارند
بنای پارسوماش از بختیاریست
زدم بر پوز اسپارتان فلاخن
خشایارم نهیبش بختیاریست
دلیرانی که تاریخم بساند
بدان زاگرس نشین بختیاریست
کلامی بگویم من از بختیار
زنش باسخاوت ومرد عرزه دار
غیرتی که داشتند از نسل پدر
زنان بلوط بودو از گاونری
عشایر شیردل میهن نبرد
جلوگیری دشمن به روزهای سرد
نشستی ب کوههای ایران زمین
که دشمن به میهن نگیرد کمین.

ارسالی یاران جنبش رهای بخش لر جهت درج در سایت جنبش رهایی بخش لر www.lorabad.com